2016-01-18

Kafiye sözlüğü: Ü ile biten kelimeler

gece kulübü
şehir kulübü
spor kulübü
yat kulübü
golcü
protokolcü
rolcü
trolcü
petrolcü
kontrolcü
gülcü
güdümcü
eş güdümcü
parfümcü
dökümcü
dönüşümcü
kostümcü
üzümcü
öncü
göncü
üçüncü
ödüncü
dördüncü
düzgüncü
düğüncü
küncü
tütüncü
yüzüncü
öcü
böcü
planörcü
terörcü
asansörcü
radyatörcü
traktörcü
gübürcü
gürcü
çöğürcü
mühürcü
pedikürcü
manikürcü
epikürcü
kömürcü
dünürcü
sansürcü
öşürcü
karikatürcü
minyatürcü
gravürcü
ölçücü
göçücü
güdücü
gücü
yasama gücü
yaşama gücü
yürütme gücü
makine gücü
yargı gücü
bilek gücü
fizik gücü
hayal gücü
yaptırım gücü
beyin gücü
beygir gücü
iş gücü
düş gücü
örgücü
övgücü
sövgücü
ülkücü
türkücü
bükücü
öykücü
bölücü
yüze gülücü
köşe dönücü
günücü
düşünücü
örücü
görücü
hoşgörücü
köprücü
göçürücü
öldürücü
güldürücü
baş döndürücü
söndürücü
yangın söndürücü
düşündürücü
övündürücü
sömürücü
sürücü
solucan düşürücü
tansiyon düşürücü
sidik söktürücü
götürücü
dönüştürücü
gürültücü
süprüntücü
ötücü
öğürtücü
püskürtücü
öksürtücü
doğaüstücü
gerçeküstücü
tabiatüstücü
ütücü
öğütücü
ürkütücü
yürütücü
üşütücü
övücü
sövücü
büyücü
çözücü
üzücü
süzücü
yüzücü
köycü
gözcü
karagözcü
sözcü
gündüzcü
golfçü
blöfçü
sörfçü
kökçü
kürkçü
türkçü
atatürkçü
düdükçü
sökükçü
günlükçü
çöplükçü
özgürlükçü
sülükçü
kötülükçü
gözlükçü
sözlükçü
gümrükçü
körükçü
üfürükçü
yükçü
ölçü
göçü
ruh göçü
beyin göçü
kültür göçü
çöpçü
lüpçü
kulüpçü
tüpçü
kösçü
midibüsçü
minibüsçü
otobüsçü
cümbüşçü
düşçü
gümüşçü
dövüşçü
örgütçü
öğütçü
flütçü
gülütçü
sütçü
paraşütçü
ciharıdü
gündöndü
fırdöndü
mumsöndü
sığırödü
ayın on dördü
çehre züğürdü
pencüdü
güdü
içgüdü
keçi söğüdü
sepetçi söğüdü
şeşüdü
sebayüdü
ekmek küfü
limonküfü
yülgü
döngü
kısır döngü
bölüngü
görüngü
süngü
örgü
pirinç örgü
tel örgü
hezaren örgü
görgü
bürgü
sürgü
övgü
sövgü
özgü
kendine özgü
çözgü
gözgü
üzgü
büzgü
düzgü
süzgü
hayat öpücüğü
düğü
cankurtaran düdüğü
canavar düdüğü
çobandüdüğü
konuşma güçlüğü
bağırsak düşüklüğü
yüz görümlüğü
ikbal düşkünlüğü
geçiş üstünlüğü
süvari bölüğü
birimler bölüğü
sade birimler bölüğü
yüzlük birimler bölüğü
söz bölüğü
gece körlüğü
renk körlüğü
mal müdürlüğü
son gürlüğü
düşünce özgürlüğü
basın özgürlüğü
dalgıç gözlüğü
güneş gözlüğü
at gözlüğü
atgözlüğü
el sözlüğü
cep sözlüğü
tıraş köpüğü
pekmez köpüğü
balköpüğü
katranköpüğü
pekmezköpüğü
denizköpüğü
vişneçürüğü
yarma kütüğü
cehennem kütüğü
seçmen kütüğü
nüfus kütüğü
tapu kütüğü
inebolukütüğü
şövalye yüzüğü
nişan yüzüğü
akü
bakü
ekü
barbekü
ülkü
çünkü
dünkü
bugünkü
boya kökü
ad kökü
ense kökü
helvacı kökü
fiil kökü
isim kökü
meyan kökü
zıkkımın kökü
altın kökü
eğir kökü
yumurtakökü
adamkökü
çörkü
ürkü
öbürkü
erkân kürkü
türkü
küskü
eski püskü
kaptan köşkü
pilot köşkü
düşkü
deve yükü
rüzgâr yükü
kar yükü
öykü
uzun öykü
gülünçlü
üzünçlü
öçlü
üçlü
güçlü
hörgüçlü
küflü
kafası küflü
zülüflü
büğlü
köklü
görklü
kürklü
köşklü
pürçüklü
büyüklü küçüklü
düdüklü
önlüklü
gözlüklü
sümüklü
ekli püklü
köpüklü
gümrüklü
körüklü
çürüklü
öksürüklü
ötürüklü
pürtüklü
yüklü
küçüklü büyüklü
gollü
alkollü
bandrollü
kolesterollü
mentollü
faullü
şümullü
nüzullü
modüllü
güllü
dallı güllü
küllü
kâküllü
püsküllü
formüllü
gönüllü
gani gönüllü
alçak gönüllü
ayran gönüllü
geniş gönüllü
ölçümlü
güdümlü
eş güdümlü
düğümlü
dökümlü
bükümlü
hükümlü
yükümlü
ölümlü
sönümlü
görünümlü
genel görünümlü
sürümlü
götürümlü
tebessümlü
iz düşümlü
dönüşümlü
bitümlü
ötümlü
kostümlü
üzümlü
üzümlü
yönlü
tek yönlü
çok yönlü
ünlü
kısa ünlü
ince ünlü
türeme ünlü
bağlayıcı ünlü
ikili ünlü
yuvarlak ünlü
ağızsıl ünlü
kalın ünlü
uzun ünlü
dar ünlü
geniş ünlü
düz ünlü
dürbünlü
ölçünlü
ödünlü
ürdünlü
günlü
düzgünlü
bükünlü
ürünlü
yünlü
özünlü
hüzünlü
televizyon bandrolü
kalite kontrolü
sağlık kontrolü
doğum kontrolü
ölü
bölü
kum çölü
kırık dölü
kahpenin dölü
dağ gölü
krater gölü
çöküntü gölü
çöplü
küplü
tüplü
şarjörlü
hoparlörlü
antrenörlü
kontörlü
figürlü
mühürlü
manikürlü
bromürlü
ömürlü
kısa ömürlü
uzun ömürlü
kömürlü
sansürlü
püsürlü
türlü
bin türlü
bir türlü
bu türlü
envaitürlü
garnitürlü
kültürlü
tesettürlü
pütürlü
nervürlü
özürlü
göğüslü
tahta göğüslü
süslü püslü
süslü
döşlü
deve döşlü
döllü döşlü
cümbüşlü
gümüşlü
dönüşlü
görüşlü
kısa görüşlü
dünya görüşlü
ileri görüşlü
uzak görüşlü
genel görüşlü
dar görüşlü
geniş görüşlü
dörtlü
kükürtlü
üstlü
altlı üstlü
ölçütlü
tereddütlü
örgütlü
söğütlü
söğütlü
taahhütlü
iadeli taahhütlü
kütlü
tevellütlü
bölütlü
sütlü
paraşütlü
mısır fulü
hint fulü
harp malulü
yargılama usulü
muhakeme usulü
yargı usulü
alman usulü
çalı bülbülü
yalı bülbülü
yaban sümbülü
ölçülü
ay modülü
içgüdülü
yayla gülü
ısparta gülü
menekşe gülü
ayı gülü
ipek gülü
yaban gülü
orman gülü
çin gülü
japon gülü
gün gülü
kır gülü
süngülü
rüzgârgülü
örgülü
görgülü
bürgülü
sürgülü
denizgülü
üzgülü
büzgülü
düzgülü
yosun külü
ürkülü
mısır püskülü
çobanpüskülü
bükülü
ünlülü
kısa ünlülü
gömülü
kösnülü
törpülü
örülü
sağgörülü
öngörülü
hoşgörülü
köprülü
bürülü
dürülü
uzay kapsülü
tütsülü
küsülü
tülü
gürültülü
döküntülü
ürküntülü
bölüntülü
düşüntülü
üzüntülü
örtülü
başörtülü
gümbürtülü
ütülü
büyülü
köylü
karısı köylü
karım köylü
tüylü
özlü
bal özlü
gözlü
lokma gözlü
menekşe gözlü
tirşe gözlü
kaşlı gözlü
ak gözlü
pek gözlü
kıpık gözlü
çekik gözlü
gök gözlü
yumuk gözlü
badem gözlü
çıyan gözlü
mühür gözlü
ahu gözlü
açgözlü
tokgözlü
sulugözlü
sözlü
tatlı sözlü
sazlı sözlü
eğri sözlü
açık sözlü
çok sözlü
tok sözlü
üçüzlü
gündüzlü
geceli gündüzlü
pürüzlü
ünsüzlü
yüzlü
kara yüzlü
iki yüzlü
eğri yüzlü
yumuşak yüzlü
pek yüzlü
çatık yüzlü
çok yüzlü
güler yüzlü
nur yüzlü
beş yüzlü
dört yüzlü
yüzlü yüzlü
sekiz yüzlü
ikiyüzlü
gömü
döşgömü
kuşgömü
süre ölçümü
tayf ölçümü
ruh ölçümü
ısı ölçümü
ışık ölçümü
derinlik ölçümü
akım ölçümü
gerilim ölçümü
yer ölçümü
gaz ölçümü
yüz ölçümü
kimya göçümü
balıkçı düğümü
yaprak dökümü
bebek ölümü
zekâ bölümü
iş bölümü
kırlangıç dönümü
yıl dönümü
gün dönümü
yaş dönümü
ay dönümü
yapmacık görünümü
sürerlik görünümü
gelecek zaman görünümü
geçmiş zaman görünümü
geniş zaman görünümü
değer düşürümü
iz düşümü
hasandede üzümü
ayı üzümü
tilki üzümü
bektaşi üzümü
parmak üzümü
çilek üzümü
köpek üzümü
frenk üzümü
peygamber üzümü
mis üzümü
kuş üzümü
çavuş üzümü
it üzümü
deniz üzümü
amerikaüzümü
çobanüzümü
menü
ana menü
fiks menü
göz önü
hanönü
inönü
eminönü
sarayönü
kösnü
şeref tribünü
çiçek dürbünü
günü
ana baba günü
paça günü
çalışma günü
imza günü
arife günü
aşure günü
halk günü
kandil günü
kabul günü
bayram günü
doğum günü
hesap günü
mahşer günü
yaş günü
güneş günü
kış günü
iş günü
kıyamet günü
yıldız günü
sünnet düğünü
duvak düşkünü
dayak düşkünü
kibarlık düşkünü
koltuk düşkünü
ikbal düşkünü
kibar düşkünü
menfaat düşkünü
surat düşkünü
fırsat düşkünü
kıyafet düşkünü
kılık kıyafet düşkünü
devlet düşkünü
kuruluşlar bütünü
tesisler bütünü
nargile tütünü
ağız tütünü
cam yünü
maden yünü
asbest yünü
koyunyünü
törpü
yağ küpü
boyacı küpü
altın küpü
sır küpü
sinir küpü
dert küpü
dalgıç tüpü
östaki tüpü
piknik tüpü
neon tüpü
deney tüpü
üstüpü
eğri büğrü
tatbik mührü
dayanma ömrü
dayanım ömrü
örü
besi örü
uzun yol şoförü
makam şoförü
görü
içgörü
sağgörü
öngörü
hoşgörü
renk körü
üstünkörü
yük asansörü
servis asansörü
tur operatörü
atom reaktörü
gaz dedektörü
kamu sektörü
köprü
asma köprü
küçük köprü
panel köprü
uzunköprü
vezirköprü
taşköprü
yüsrü
öbürü
dürü
güldürü
telaşe müdürü
nahiye müdürü
mal müdürü
emniyet müdürü
töskürü
meşe kömürü
kok kömürü
mangal kömürü
pırnal kömürü
kalem kömürü
hayvan kömürü
maden kömürü
odun kömürü
taş kömürü
sömürü
sürü
bir sürü
sürü sürü
kelime türü
sözcük türü
nazım türü
yığın kültürü
ötürü
götürü
düttürü
tavukgöğsü
güvercingöğsü
köksü
sümüksü
büyüksü
kükürdümsü
göğümsü
kömürümsü
gümüşümsü
üzümsü
pardösü
kürsü
kömürsü
tevessü
hava üssü
uzay üssü
deniz üssü
gümüşsü
kükürtsü
zümrütsü
sütsü
tütsü
servis otobüsü
deniz otobüsü
uzun yol sürücüsü
grev gözcüsü
yasa sözcüsü
kanun sözcüsü
grev sözcüsü
hece ölçüsü
uzunluk ölçüsü
saç örgüsü
küsü
köy türküsü
yaşam öyküsü
öz yaşam öyküsü
vergi yükümlüsü
pekiştirme ünlüsü
bağlantı ünlüsü
ağız ünlüsü
geniz ünlüsü
orman köylüsü
sinir törpüsü
ömür törpüsü
hava köprüsü
yaya köprüsü
güreşçi köprüsü
kaptan köprüsü
sırat köprüsü
baca kürsüsü
güzellik enstitüsü
eğitim enstitüsü
sanat enstitüsü
japon kaktüsü
gök gürültüsü
ruh çöküntüsü
moral çöküntüsü
yer çöküntüsü
işin kötüsü
sofra örtüsü
masa örtüsü
çatı örtüsü
bitki örtüsü
yatak örtüsü
baş örtüsü
namaz örtüsü
beşikörtüsü
renk cümbüşü
gönül çöküşü
alman gümüşü
dünya görüşü
kör dövüşü
horoz dövüşü
karga yürüyüşü
kaplumbağa yürüyüşü
ayı yürüyüşü
gösteri yürüyüşü
ördek yürüyüşü
fil yürüyüşü
mehter yürüyüşü
statü
sosyal statü
müftü
enstitü
ekti püktü
gömültü
kümültü
gürültü
kuru gürültü
amentü
amentü
çöküntü
döküntü
söküntü
ürküntü
büküntü
bölüntü
örüntü
görüntü
pozitif görüntü
ardışık görüntü
ardıl görüntü
süprüntü
üşüntü
övüntü
sövüntü
çözüntü
üzüntü
süzüntü
tavukgötü
kötü
iyi kötü
örtü
diri örtü
ölü örtü
çörtü
başörtü
gümbürtü
böbürtü
dürtü
hüngürtü
öğürtü
böğürtü
püskürtü
höpürtü
kütürtü
arka üstü
tepe üstü
yol üstü
rüzgâr üstü
yer üstü
baş üstü
diz üstü
yüz üstü
doğaüstü
masaüstü
kıçüstü
suçüstü
öğleüstü
tepeüstü
ikindiüstü
ayaküstü
gerçeküstü
eltieltiyeküstü
normalüstü
bayramüstü
akşamüstü
olağanüstü
insanüstü
kalburüstü
tabiatüstü
sırtüstü
duyuüstü
deneyüstü
bireyüstü
dizüstü
yüzüstü
temettü
ütü
buharlı ütü
sivil toplum örgütü
adalet örgütü
kireç sütü
arı sütü
bitki sütü
balık sütü
aslan sütü
güneş sütü
kuş sütü
yamaç paraşütü
tandem paraşütü
revü
tenevvü
dağ köyü
tatil köyü
orman köyü
büyü
ayva tüyü
deve tüyü
tavus tüyü
kuş tüyü
devetüyü
sezü
budak özü
bal özü
odun özü
mantar özü
mısır özü
diş özü
koltuk gözü
malın gözü
torpido gözü
palamar gözü
kemer gözü
tütsü gözü
mandagözü
turnagözü
devegözü
kedigözü
balıkgözü
koyungözü
sığırgözü
kuşgözü
horozgözü
öküzgözü
hamamözü
şabanözü
altınözü
ekinözü
demirözü
şeref sözü
namus sözü
atasözü
mecitözü
dürzü
beşikdüzü
saraydüzü
haymana öküzü
tibet öküzü
cennet öküzü
koruma ünsüzü
bağlantı ünsüzü
diş eti ünsüzü
dudak ünsüzü
diş eti-dudak ünsüzü
diş-dudak ünsüzü
gırtlak ünsüzü
damak ünsüzü
ön damak ünsüzü
art damak ünsüzü
diş eti-damak ünsüzü
diş-damak ünsüzü
küçük dil ünsüzü
diş ünsüzü
peltek diş ünsüzü
avurt ünsüzü
ön avurt ünsüzü
art avurt ünsüzü
ağız ünsüzü
geniz ünsüzü
yorgan yüzü
ters yüzü
gökyüzü
günyüzü
yeryüzü

İndirme linkleri:

Hiç yorum yok: