2016-01-18

Kafiye sözlüğü: H ile biten kelimeler

ah
sabah
sabah sabah
selam sabah
çınsabah
alessabah
intibah
mübah
müreccah
meddah
perdah
peydah
refah
gâh
agâh
pençgâh
segâh
yegâh
sultaniyegâh
talimgâh
nişangâh
bargâh
çargâh
karargâh
dergâh
güzergâh
istinatgâh
ibadetgâh
ikametgâh
ticaretgâh
ziyaretgâh
ordugâh
çadırlı ordugâh
açık ordugâh
dügâh
namazgâh
tezgâh
girizgâh
hah
bedhah
hayırhah
kâh
nikâh
resmî nikâh
medeni nikâh
ilkah
salah
felah
iflah
ıstılah
ilah
ilah
silah
pompalı silah
ateşli silah
kimyasal silah
konvansiyonel silah
nükleer silah
allah
allah
illallah
alimallah
süphanallah
fesüphanallah
hafazanallah
maşallah
inşallah
eyvallah
yallah
maazallah
fellah
kafadan gayrimüsellah
yemin billah
ömrübillah
neuzübillah
fenafillah
fisebilillah
hasbetenlillah
elhamdülillah
bismillah
ibadullah
estağfurullah
emanetullah
veliyullah
ıslah
maşlah
ulah
külah
tamah
kemah
semah
cenah
günah
yazık günah
bigünah
pah
ferah
ferah ferah
harcırah
inşirah
ikrah
istikrah
gümrah
cerrah
matrah
ıtrah
sah
infisah
timsah
istinsah
fersah
fersah fersah
essah
şah
padişah
muvaşşah
matah
miftah
siftah
küstah
iştah
feriştah
vah
ah vah
ervah
ham ervah
ahuvah
eyvah
siyah
kuzguni siyah
simsiyah
seyyah
izah
mizah
kara mizah
istizah
berzah
eh
müşebbeh
veçhişebeh
deh
kadeh
dehdeh
müreffeh
gehgeh
leh
leh
ebleh
pehpeh
müstekreh
ateh
münezzeh
ıh
fıkıh
mıh
çarmıh
rıh
satıh
zıh
vazıh
müşabih
mütenebbih
münebbih
takbih
tembih
teşbih
tevbih
müteveccih
vecih
tercih
tevcih
medih
mamafih
sefih
terfih
sahih
nesebi sahih
nesebi gayrisahih
musahhih
tashih
fakih
telkih
talih
kör talih
semih
telmih
tespih
mercan tespih
sarih
tarih
miladi tarih
hicri tarih
mücevher tarih
ferih
kerih
merih
müsterih
müferrih
müverrih
tasrih
teşrih
sih
fasih
fesih
münfesih
mesih
nesih
müstensih
tevşih
fatih
fatih
fetih
teftih
teravih
nezih
tenzih
tavzih
sulh
künh
oh
pohpoh
narh
tarh
cerh
kerh
şerh
zırh
mesh
sabuh
çuhçuh
nuh
ruh
mecruh
eruh
mekruh
güruh
mefsuh
şuh
tuh
matuh
yuh
vuzuh
tavazzuh
teveccüh
hüsnüteveccüh
temeddüh
tenasüh
tefessüh
tüh
tenezzüh
aleyh
müddeialeyh
binaenaleyh
mumaileyh
müşarünileyh
şeyh
balışeyh

İndirme linkleri:

Hiç yorum yok: