2016-01-18

Kafiye sözlüğü: P ile biten kelimeler

bap
kebap
döner kebap
şiş kebap
yoğurtlu kebap
rebap
beytüşşebap
ahbap
baobap
erbap
esbap
icap
hicap
sincap
çap
açısal çap
yarıçap
iç yarıçap
dış yarıçap
ketçap
adap
girdap
hap
yaldızlı hap
şahap
müntehap
müstehap
zehap
iltihap
intihap
ashap
istiap
kap
kap
kâp
bileşik kap
birleşik kap
lakap
derakap
handikap
mikâp
nikap
pikap
irtikâp
matkap
lap
lap lap
çalap
yalap şalap
yalap yalap
inkılap
kullap
dolap
gömme dolap
dönme dolap
yerli dolap
tel dolap
usturlap
slap
seylap
cenap
alicenap
içtinap
kınnap
hünnap
vişnap
supap
rap
rap rap
arap
arap
harap
şarap
beyaz şarap
serap
mihrap
ıstırap
irap
çorap
külotlu çorap
trap
satrap
baltrap
türap
fayrap
mızrap
sap
yapışıcı sap
kök sap
asap
kasap
hesap
vadeli hesap
şifreli hesap
cari hesap
toparlak hesap
yuvarlak hesap
ortak hesap
açık hesap
diferansiyel hesap
vadesiz hesap
alelhesap
nisap
ihtisap
iktisap
intisap
munsap
musap
şap
şap şap
keşap
ahşap
kızılşap
yalapşap
muhatap
etap
mehtap
itap
bitap
hitap
kitap
ana kitap
yardımcı kitap
kara kaplı kitap
yasak kitap
hesap kitap
beyaz kitap
ehlikitap
sertap
reisülküttap
maytap
isticvap
cevap
peşin cevap
hazırcevap
sevap
esvap
bevvap
şerefyap
gıyap
azap
gazap
incizap
kezzap
sebep
hafifletici sebep
mucip sebep
mücbir sebep
bilasebep
cep
iç cep
yalancı cep
acep
recep
muhaddep
müeddep
edep
hep
müzehhep
mezhep
kep
mürekkep
merkep
lep
lebalep
salep
talep
efektif talep
arz talep
celep
delep delep
kelep
mahlep
şilep
mıklep
krep
akrep
akrep
mücerrep
meşrep
kalender meşrep
hafifmeşrep
hasep
nesep
müktesep
hakkımüktesep
mektep
orta mektep
iptidai mektep
gaziantep
step
mürettep
adedimürettep
müzebzep
muazzep
menakıp
murakıp
başmurakıp
kıpkıp
kalıp
alçı kalıp
basmakalıp
ırıp
gasıp
nasıp
mansıp
mutaassıp
şıp
şıp şıp
şıpşıp
tıp
adli tıp
tıp tıp
tıpatıp
ratıp
ayıp
kayıp
ağır kayıp
zıp
zıp zıp
zıpzıp
ip
yağlı ip
gaip
naip
garaip
habip
tabip
adli tabip
sertabip
baştabip
müsebbip
cip
vacip
necip
mucip
çip
dip
edip
tedip
fondip
rahip
başrahip
sahip
sözüne sahip
musahip
müntehip
muhip
tezhip
kip
müteakip
nakip
rakip
takip
yakın takip
ekip
mürtekip
muakkip
terkip
calip
galip
munkalip
salip
ehlisalip
talip
iskilip
klip
taklip
polip
slip
amip
canip
garip
muharip
mustarip
grip
mağrip
mağrip
tahrip
muhrip
takrip
muhasip
nasip
mütenasip
münasip
namünasip
lisanımünasip
muhtesip
müntesip
partisip
prensip
tensip
şip
tip
piknik tip
hatip
kâtip
umumi kâtip
başkâtip
silsileimeratip
arketip
stereotip
kalotip
galvanotip
stenotip
linotip
monotip
prototip
tertip
hafif tertip
entertip
mürettip
sermürettip
başmürettip
mütenavip
tasvip
acayip
alelacayip
tayip
cazip
fecrikâzip
tazip
hizip
nizip
tekzip
muzip
alp
kalp
kalp
suni kalp
yapay kalp
sekteikalp
özalp
celp
selp
kulp
kulp
sulp
kamp
ramp
ditiramp
kramp
estamp
vamp
katakomp
motopomp
tromp
estomp
tarla tump
zatülcenp
bop
cop
agop
hop
hop hop
çinakop
minakop
sinemaskop
teleskop
polariskop
periskop
endoskop
kaleydoskop
stereoskop
oftalmoskop
galvanoskop
ozonoskop
baroskop
higroskop
mikroskop
biyomikroskop
elektroskop
spektroskop
gastroskop
stetoskop
fotoskop
kardiyoskop
ebülyoskop
lop
lop
lop lop
galop
eskalop
antilop
cillop
şorolop
hazırlop
cumburlop
sinop
snop
pop
rop
gardırop
mikrop
hipermetrop
filantrop
mizantrop
soy sop
top
uçan top
duran top
yüzer top
armut top
yumru top
altıntop
biyotop
izotop
radyoizotop
dertop
ağırtop
tortop
stop
istop
otostop
miyop
zirzop
çöp
çer çöp
löp
löp löp
arp
darp
garp
garp
harp
harp
iç harp
dâhilî harp
sıcak harp
soğuk harp
erkânıharp
çarıklı erkânıharp
divanıharp
larp
sarp
eşarp
sırp
turp
yabani turp
karaturp
kırmızıturp
gasp
kesp
mahbup
cup
mahcup
mergup
tesahup
kup
teakup
merkûp
lup
meclup
mağlup
namağlup
maslup
üslup
yalın üslup
süslü üslup
matlup
tulup
cenup
harnup
madrup
grup
ikincil grup
birincil grup
trup
urup
durup durup
gurup
şurup
sup
mahsup
mensup
taassup
rüsup
mektup
açık mektup
taahhütlü mektup
kutup
pozitif kutup
zıt kutup
meczup
taaccüp
teeddüp
ürgüp
fermejüp
küp
metre küp
terekküp
lüp
tesalüp
tagallüp
tasallüp
kulüp
cünüp
takarrüp
tenasüp
teressüp
tüp
terettüp
hafızıkütüp
eyüp
teseyyüp
teyp
videoteyp
seloteyp
cezp

İndirme linkleri:

Hiç yorum yok: