2014-01-31

Meme yoğunluğu veya Dansitesi


Meme dokusu, yağ dokusu, süt bezleri ve bağ dokusu karışımından oluşmaktadır. Meme içerisinde süt bezleri ve bağ dokusu ağırlıklı yapıyı oluşturmakta ise meme dokusu yoğun, yağ dokusu ağırlıklı ise yoğunluğu düşük kabul edilir. Meme yoğunluğu yaş ile beraber azalmaktadır, ancak kısa vadede yoğunluğu pek değişmez.

Meme yapısının yoğun olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Meme dansitesine mamografi filmlerini değerlendiren radyoloji uzmanı karar vermektedir. Meme dansitesi a, b, c, d veya 1, 2, 3, 4 şeklinde dört kategoriye ayrılmaktadır. 1 veya A yoğunluğu düşük, 4 veya D yoğunluğu yüksek grubu temsil etmektedir. Yaştan bağımsız ortalama yoğunluk değerlerine bakıldığında hastaların %10’u yoğun grupta, %10’u yoğunluğu düşük grupta %80’i ise ikinci ve üçüncü grupta yer alırlar.

Meme dansitesi neden önemlidir?

Yoğun, yüksek dansiteli meme dokusu meme kanseri riskini arttırmaktadır. Ayrıca yoğun meme dokusu mamografide kitle saptamayı güçleştirmektedir. Yoğun meme dokuları mamografide beyaz renkte izlenmektedir. Kitleler, selim olsun habis olsun mamografide beyaz olarak izlenmektedir. Bu yüzden yoğun meme dokularında mamografi hassasiyeti düşmektedir.

Bende yoğun meme dokusu var, yine de mamografi çektirmeli miyim?

Mamografi şu anda tarama amacı ile onaylanmış tek yönetimdir. Yoğun meme dokusuna rağmen mamografide saptanabilen kanser çeşitleri bulunmaktadır. Öneri’de bulunan kuruluşlar halen yoğun meme dokusunda mamografi çektirmeyi öneriyorlar.

Yoğun memelerde mamografiden daha iyi tetkikler bulunuyor mu?

Deneyimlerimiz ultrason ve manyetik rezonans görüntülemenin mamografide görünmeyen bazı yapıları saptamada başarılı olduğunu göstermiştir. Ancak diğer yöntemler de olduğu gibi manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonun da yalancı pozitif ve yalancı negatif sonuçları olabilmektedir.

Yoğun meme dokusuna sahipsem ne yapmalıyım?

Yoğun meme dokusuna sahip bayanlarda hekimler, lezyonu görmeme riskine karşın ekstra incelemeler talep edebilirler. Bu aşamada tedirgin olmayın ve incelemelerin tamamlanmasını bekleyin.

Ben de meme yoğunluğu yok ne yapmalıyım?

Meme yoğun değil ve ekstra bir risk faktörünüz yoksa, meme kanserine yakalanma riskiniz yaşıtınız olan bayanlar ile eşittir. Bu durumda sizin için önerilen 40 yaşından sonra yıllık muayene aralıklarıdır.


Kişisel risk faktörleri ve önceki görüntüleme sonuçları sonucunda elde edilen bilgilere göre sizden ilave ve daha erken periyotlar ile kontrol istenebilir.

2014-01-30

Potansiyometre ile servo motor kontrolu
/*
Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor) 
by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott> 
Servo motor'un konumunu potansiyometre ile kontrol eder. 
http://arduino.cc/en/Tutorial/Knob
Çeviri: Nevit Dilmen
*/

#include <Servo.h> //Servo kütüphanesini al
 
Servo BenimServom; // Bir servo nesnesi yarat 
 
int potansPini = 0; // Potansiyometre'nin bağlandığı analog pin
int deger;  // Analog pin'den okunan değer 
 
void setup() 
{ 
  BenimServom.attach(9); // servo nesnesini pin 9'a bağla 
} 
 
void loop() 
{ 
  deger = analogRead(potansPini);    // Okunan potansiyometre değeri(0 - 1023) arası
  deger = map(deger, 0, 1023, 0, 179); // Okunan değer'i servo açı aralığına (genelde 0 - 180 arası) getir
  BenimServom.write(deger);       // Servo'yu tanımlanan açı değerine gönder. 
  delay(15);              // kısa bekleme

BIRADS-III

BIRADS-III bulanık suyuna ait düşüncelerimi rafladım.

Tumblr'ın tehlikeli kullanım koşulları

When you provide Subscriber Content to Tumblr through the Services, you grant Tumblr a non-exclusive, worldwide, royalty-free, sublicensable, transferable right and license to use, host, store, cache, reproduce, publish, display (publicly or otherwise), perform (publicly or otherwise), distribute, transmit, modify, adapt (including, without limitation, in order to conform it to the requirements of any networks, devices, services, or media through which the Services are available), and create derivative works of, such Subscriber Content.

2014-01-29

Mamografi’ye giderken nasıl hazırlanmalıyım?

Mamografi’ye giderken nasıl hazırlanmalıyım?

 • Gebelik olmadığından emin olunması.  (Menstruasyonu takip eden haftalar)
 • Memelerde ağrı oluyor ise menstruasyonu takip eden haftada incelemenin yapılması
 • Duş yapılması, vücut temizliğine dikkat edilmesi. 
 • Deodorant – losyon – pudra ve benzerler maddelerin kullanılmaması
 • Rahat giyecekler giyilmesi
 • Eski filmlerin ve raporların, varsa ameliyat ve meme yönelik yapılmış işlem sonuçlarının birlikte getirilmesi.
 • Mamografi'den önce meme'de yeni sertlik olup olmadığının elle muayenesinin sağlanması. (Kendi kendine meme muayenesi veya hekim muayenesi )
 • Doktorun gerekli konularda önceden bilgilendirilmesi. (akıntı, sertlik, kızarıklık, ağrı ... )


2014-01-28

Arduino ile Basit Servo

/*
 Sweep / Tarama 
 by BARRAGAN <http://barraganstudio.com> 
 This example code is in the public domain.
 Kaynak: http://arduino.cc/en/Tutorial/Sweep
 Servo motorunuzu basitçe denemeye yarayan,
 Kendinize güveninizi tazeleyen program.
 0-180 derece arasında sürekli hareket eder.
 
 Bağlantılar: 
 
 Servo kablo renkleri farklı modellerde birbirinden farklı olabilir. 

-  Kırmızı + uç
-  Siyah veya kahverengi > Toprak
-  Beyaz, sarı veya turuncu bilgi kablosudur. 
 
 Servo motor Arduino'dan ayrı bir güç kaynağına bağlanmalıdır. 
 Servo'nuzu Arduino'dan beslemeyin. Pil veya Adaptör kullanın. 
 Genelde +5V ile çalışır ancak servo gerilimi için satın aldığınız 
 servo'nun Datasheet'ine bakmayı unutmayın. Ör benimki 
 
 Arduino toprak ve Servo toprak birbirine bağlanmalıdır. 
 
 Servo'nun Data kablosunu Arduinoya bağlarken, küçük kazalara
 karşı Arduino'yu korumak amacı ile araya 220 Ohm küçük bir direnç bağlayın. 
 
 Servo 
 
*/


#include <Servo.h> // Servo motorlar için geliştirilmiş Arduino kütüphanesini yükler. 
 
Servo BenimServom; // Benim Servom adında bir nesne başlatır. 
                    // Bu şekilde en fazla sekiz servo başlatılabilir. 
 
int Aci = 0;    // Servo açı'sını saklayan tam sayı değişkenini başlat 
 
void setup() 
{ 
  BenimServom.attach(9); // Pin 9'a Servo nesnesini bağla (Servo bilgi kablosu)
} 
 
void loop() 
{ 
  for(Aci = 0; Aci < 180; Aci += 1) // Aci değişkenini 0 dereceden 180 dereceye kadar birer derece artırır 
  {                                  
    BenimServom.write(Aci);     // Benim Servo'ya Aci değişkeninin açısına gitmesini söyle. 
    delay(15);            // 15 milisaniye bekle 
  } 
  for(Aci = 180; Aci>=1; Aci-=1)   // Aci değişkenini 180 dereceden 0 dereceye kadar birer derece azalt 
  {                                
    BenimServom.write(Aci);     // Benim Servo'ya Aci değişkeninin açısına gitmesini söyle. 
    delay(15);            // 15 milisaniye bekle 
  } 
}2014-01-25

Arduino, LM35 ve 16x2 LCD ekran ile oda sıcaklığı ölçümü

/*
LCD'li Oda Sıcaklığı göstergesi
Oda sıcaklığını bilgisayara gerek kalmadan gösterir.

Gereken malzemeler: 
* 16x2 Mavi LCD ekran, 
* LM35 sıcaklık ölçeri
* Breadboard
* Arduino Uno
* Kablolar

Açıklama:

 LM35 termometresinin bir ucu 5V'a diğer ucu Analog 0'a bağlı.
 Ortadaki okuma ucu Analog 0'a bağlanacak.
 Diğer uçları 0 ve 5v uçlarını ters bağlarsanız komponentlere zarar gelebilir.
 LM35 0 derecede 0V, 100 derecede 1 V değerini vermektedir
 LM35 1 derecede başına voltaj 0.01 V artmaktadır. ör: 0.19V= 19 derece

16x2 LCD 'yi nasıl bağlayacağınız devrede gösterilmiştir. 
http://nevit.blogspot.com.tr/2014/01/arduino-ile-1602a-lcd-baglants.html
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal

*/
// LCD Kütüphanesini içeri al
#include <LiquidCrystal.h>
// LCD Kütüphanesini bağlanan pin'ler ile başlat.
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int SicaklikPin = 0;  // LM35 sensöre bağlı pin (Analog 0)
int OkunanDeger;    // Analog 0'dan okunacak değer (0-1023) LM35'in vereceğı en büyük okuma değeri 1V=205 olacak. 
int Sicaklik;     // 

void setup() {
  // LCD'yi 16 sütün, 2 satır olarak başlat 
  lcd.begin(16, 2);
  // Birinci satıra "Oda Sıcaklığı:" yaz.
  lcd.print("Oda sicakligi:");
}

void loop() {
  
  OkunanDeger = analogRead(SicaklikPin); 
  Sicaklik = map (OkunanDeger, 0, 205, 0, 100); //(0-1v 0-205 okuma değerini, 0-100 sıcaklığa dönüştür.)
  
  // İmleci 2. satıra getir. 
  // Not: Satır: 0, Satır 2: 1 olarak geçer. Satır sayıları 0'dan başlar. 
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(Sicaklik);   // hesaplanan sıcaklığı yazdır. 
  lcd.print(" derece");  // devamına birimi olan derecece yaz.
  delay (1000);      // Sonraki ölçümden önce 1 saniye bekle.
  
}

LCD Pin No
Arduino Pin No
İşlevi
 LCD Pin Adı
1
Gnd
Toprak (0V)
Ground
2
5V
5V giriş (4.7V – 5.3V)
 Vcc
3
Potans orta bağlantı
Potansiyometre ile kontrast ayarı

 VEE
4
Digital pin 12
Düşük ise komut register, yüksek ise Data register.
Register Select (RS)
5
Gnd
Düşük ise register’e yaz, yüksek ise register’den oku
Read/Write(RW)
6
Digital pin 11
Yüksek’ten düşük konuma geçtiğinde (High to Low Pulse) data pin’lerine data yollar.
Enable
7

8-bit data pinleri
DB0
8

DB1
9

DB2
10

DB3
11
Digital pin 5
DB4
12
Digital pin 4
DB5
13
Digital pin 3
DB6
14
Digital pin 2
DB7
15
5v
Arka ışık VCC (5V)
Led+
16
Gnd
Arka ışık Toprak (0V)
Led-

Bu arada 15 ve 16. pinler ile ilgili gördüğüm çelişkiler sanırım mavi ve yeşil olmaları ile ilgili. Mavi'ler için arka ışık bağlantısı gerekiyor sanırım.

2014-01-24

Arduino ile 1602A LCD bağlantısı


Arduino ile 16x2, 1602A LCD bağlantısı. 

Kadıköy'den aldığım 1602A LCD önce düzgün çalışmadı. Bağlantıları Arduino web sayfasında anlatılandan LCD projesindeki gibi yaptım ama nedense çalışmadı. Yukarıdaki bağlantı biraz farklılık göstermektedir. Sağ baştaki iki bağlantı hariç http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal sayfasındaki bağlantı şemasına uymaktadır. JHD162A 16x2 LCD ile denediğimde yine benzer şeklide sonuç alabildim. Ana fark HD44780 tipi LCD'de 15 ve 16. pin'in bağlantısız olması, yukarıda 1602A ve JHD162A için verdiğim örnekte ise 15:5v, 16:Toprak bağlantılıdır.

Örnek kod:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Merhaba");
}

void loop() {
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(millis()/1000);
}

LCD Pin No
Arduino Pin No
İşlevi
 LCD Pin Adı
1
Gnd
Toprak (0V)
Ground
2
5V
5V giriş (4.7V – 5.3V)
 Vcc
3
Potans orta bağlantı
Potansiyometre ile kontrast ayarı
 VEE
4
Digital pin 12
Düşük ise komut register, yüksek ise Data register.
Register Select (RS)
5
Gnd
Düşük ise register’e yaz, yüksek ise register’den oku
Read/Write(RW)
6
Digital pin 11
Yüksek’ten düşük konuma geçtiğinde (High to Low Pulse) data pin’lerine data yollar.
Enable
7
8-bit data pinleri
DB0
8
DB1
9
DB2
10
DB3
11
Digital pin 5
DB4
12
Digital pin 4
DB5
13
Digital pin 3
DB6
14
Digital pin 2
DB7
15
5v
Arka ışık VCC (5V)
Led+
16
Gnd
Arka ışık Toprak (0V)
Led-

Kaleidomagic drawings

2014-01-17

Arduino HC-SR04 Ultrasonic Sensor ile Mesafe Ölçümü

HC-SR04 basitçe bir hoparlör ve bir mikrofondan oluşan bir mesafe sensörüdür. Gönerilen ses 40MHz frekansında olup, 2cm - 4m arasında , önünde duran en yakın nesnenin mesafesini vermektedir. Uzak nesneleri algılaması için nesnenin daha büyük olması gerekmektedir. Algılama açısı yaklaşık 15 derecedir.

HC-SR04 giden ve dönen ses arasındaki süre farkını mikrosaniye (1/1,000,000sn) cinsinden vermektedir. Sesin hızını havada yaklaşık 343m/s olarak kabul edebiliriz. Hesapları cm cinsinden yapmak istersek ses hızı 34300 cm/s olarak alabiliriz. Zaman birimini mikrosaniye cinsinden aldığımızda 0,0343 cm/us olarak karşımıza çıkmaktadır. Sesin gidişi ve gelişi 2 kat sürdüğü için tek gidiş veya tek geliş için ilk hesapladığımız değeri ikiye bölebiliriz, sonuç 0,01715 cm/ us olarak ortaya çıkmaktadır. Hesapları Arduino için daha kolay integer değerleri cinsinden yapmak istersek 1/0,01715 = 58 olduğunu görebiliriz. Böylece HC-SR04'nin bize verdiği mikrosaniye cinsinden değeri 0,01715 ile çarpar veya 58'e bölersek santimetre cinsinden en yakın yansıtıcı nesnenin mesafesini bulmuş oluruz.

Arduino'ya bağlantılar ise oldukça kolay. vcc 5v güç kaynağna, gnd toprak, Trig (trigger) ses gönderecek pin'e, echo, yansıyan sesi alacak pin'e bağlanmalı. Bağlantı şemasını kod bölümünden sonra bulabilirsiniz. 


/*
 HC-SR04 Ultrasonik ping mesafe sensörü:
 Datasheet http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/HCSR04b.pdf
 VCC >> Arduino 5V'a bağlanacak 
 GND >> Arduino GND Toprak
 Trig >> Arduino pin 8 (Ses gönderme)
 Echo >> Arduino pin 7 (Eko ses algılama)

 Mikrosaniye olarak gelen yansıma süresinden sesin havadaki hızına göre cm cinsinden mesafeyi hesaplar.  
 Ses hızı= 343 m/sn , 34300 cm/ sn, 0,0343 cm/mikrosaniye
 Gidiş geliş süresi = gidiş veya gelişin 2 katıdır.  
 cmMesafe = microsaniyeSure/ ((343 x 100) / 1000000) / 2 = microsaniyeSure x 0,01715 = 1 / 58,309037900874635568513119533528
 
 This sketch originates from Virtualmix: http://goo.gl/kJ8Gl
 Has been modified by Winkle ink here: http://winkleink.blogspot.com.au/2012/05/arduino-hc-sr04-ultrasonic-cmMesafe.html
 And modified further by ScottC here: http://arduinobasics.blogspot.com.au/2012/11/arduinobasics-hc-sr04-ultrasonic-sensor.html
 Son değişiklikler Nevit Dilmen http://nevit.blogspot.com/
 
 */

#define trigPin 12 // Trigger Pini (Ses gönderme)
#define echoPin 11 // Echo Pini (Yansıyan ses algılama)

int maksimumMesafe = 200; // Maksimum mesafe. Farketmesi için uzak nesneler daha büyük olmalıdır. 
int minimumMesafe = 3; // Minimum mesafe 
long microsaniyeSure, cmMesafe; // Mesafe hesabında kullanılan değişkenler

void setup() {
 Serial.begin (9600); // Seri iletişimi başlat
 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Ses gönderme pin türünü çıkış olarak ayarla
 pinMode(echoPin, INPUT); // Yansıyan ses algılama pin türünü giriş olarak ayarla

}

void loop() {
/* Aşağıda trigPin/echoPin döngüsü en yakın nesneden yansıyan sesin yansıma süresini hesaplar. */ 
 digitalWrite(trigPin, LOW); // Hoparlör 2ms sessiz
 delayMicroseconds(2); 

 digitalWrite(trigPin, HIGH); // Hoparlör 10ms sesli
 delayMicroseconds(10); 
 
 digitalWrite(trigPin, LOW); // Hoparlör sessiz
 microsaniyeSure = pulseIn(echoPin, HIGH); // Mikrofonu dinle, yansıma süresini microsaniyeSure değişkenine al
 
// Serial.println(microsaniyeSure); // Sesin gitme ve geri yansıma süresi 

 cmMesafe = microsaniyeSure/58.3; // microsaniyeSure'dan cm olarak mesafeyi hesapla
 
 if (cmMesafe >= maksimumMesafe) // Gelen mesafe aşırı uzak ise 
 {
 Serial.println("Cok uzak >200cm");
 }
 
 else if (cmMesafe <= minimumMesafe) // Gelen mesafe aşırı yakın ise 
 {
  Serial.println("Cok yakin < 3cm");  
 }
 
 else {
 /* Seri iletişimden ölçülen mesafeyi bilgisayara gönder */
 Serial.print(cmMesafe); //Mesafe bilgisi
 Serial.println(" cm"); // Birim değeri
 }
 
 delay(50); //Sonraki ölçümden önce bekleme süresi. 
}


2cm'den 400cm'ye kadar 3mm hassasiyetle ölçüm yapabilen bu ultrasonik sensör çeşitli uzaklık okuma, radar ve robot uygulamalarında kullanılabilir. 
 
 Çalışma Voltajı DC 5V
 Çektiği Akım  15 mA
 Çalışma Frekansı 40 Hz
 Maksimum Görme Menzili 4m
 Minimum Görme Menzili 2cm
 Görme Açısı 15°
 Tetik Bacağı Giriş Sinyali 10 us TTL Darbesi
 Echo Çıkış Sinyali Giriş TTL sinyali ve Mesafe Oranı
 Boyutları 45mm x 20mm x 15mm