2016-01-18

Kafiye sözlüğü: R ile biten kelimeler

ar
mukaar
bar
amerikan bar
bar bar
cebbar
icbar
ihbar
istihbar
kibar
kelamıkibar
milibar
kehribar
kara kehribar
itibar
nazarıitibar
iadeiitibar
ambar
kırkambar
cımbar
çımbar
lombar
bumbar
izobar
barbar
dubar
arazbar
car
car car
acar
acar
macar
tüccar
ahcar
icar
isticar
pancar
ılgıncar
carcar
çar
açar
kaçar
naçar
çarnaçar
yivaçar
uçar
düçar
dar
dara dar
havsalası dar
içi dar
yüreği dar
eli dar
ufku dar
gönlü dar
kafadar
çuhadar
kadar
akşama kadar
boğazına kadar
ağzına kadar
o kadar
bir o kadar
bu kadar
şu kadar
alakadar
radar
teleradar
kasadar
havadar
ziyadar
gaddar
cazibedar
türbedar
perdedar
medar
hazinedar
veznedar
kesedar
hissedar
meyvedar
sermayedar
bidar
cidar
didar
manidar
iktidar
payidar
methaldar
haleldar
sahildar
tahsildar
mahsuldar
zimamdar
namdar
alemdar
dümdar
hükümdar
mandar
mihmandar
dindar
kindar
mundar
dapdar
haberdar
serdar
defterdar
murdar
mühürdar
pişdar
berhudar
üsküdar
çavdar
dizdar
müstear
far
kısa far
uzun far
gaffar
küffar
istiğfar
fanfar
gar
lagar
agaragar
sagar
yadigâr
bestenigâr
sigar
ılgar
bulgar
hangar
çıngar
yongar
otogar
rögar
gargar
dübbüasgar
çıvgar
toygar
tepeli toygar
uygar
rüzgâr
yanık rüzgâr
dik rüzgâr
dağar
yağar
zağar
karcığar
har
har har
ahar
bahar
evvel bahar
erken bahar
karnabahar
yenibahar
ilkbahar
filbahar
gülbahar
sonbahar
nevbahar
nısfınnehar
kahhar
muahhar
cihar
şeşcihar
dörtcihar
iftihar
medarıiftihar
intihar
iştihar
zinhar
hunhar
tohar
buhar
doyuran buhar
mazhar
izhar
şiar
santiar
kar
kâr
buzul kar
akar
aynabakar
çakar
fedakâr
cefakâr
vefakâr
müsamahakâr
tablakâr
sakar
müstakar
truakar
vakar
riyakâr
muhafazakâr
koçkar
bekar
bekâr
müzmin bekâr
nabekâr
tövbekâr
dekar
nalekâr
hilekâr
pişekâr
sahtekâr
bestekâr
şivekâr
cilvekâr
efkâr
umumi efkâr
sedefkâr
tezyifkâr
lütufkâr
tamahkâr
günahkâr
istihkar
çıkar
zülfikar
musikar
şikâr
aşikâr
ihtikâr
teşvikkâr
balkar
çalkar
ihmalkâr
kalemkâr
sitemkâr
verimkâr
azimkâr
ziyankâr
isyankâr
inkâr
tatminkâr
efsunkâr
füsunkâr
hünkâr
okar
brokar
otokar
tahripkâr
kırkar
takdirkâr
hamurkâr
madagaskar
makaskâr
halaskâr
heveskâr
huluskâr
namuskâr
perestişkâr
nümayişkâr
sitayişkâr
kanaatkâr
zanaatkâr
itaatkâr
sebatkâr
iltifatkâr
sanatkâr
ihtiyatkâr
faziletkâr
hürmetkâr
husumetkâr
hizmetkâr
cüretkâr
davetkâr
riayetkâr
tehditkâr
perukar
hicazkâr
kürdilihicazkâr
garazkâr
sazkâr
perhizkâr
tavizkâr
nüfuzkâr
tecavüzkâr
balar
atkaracalar
karıncalar
akkarıncalar
hocalar
çalar
yumuşakçalar
uzunçalar
yürürçalar
kasetçalar
adalar
fundalar
elektromanyetik dalgalar
kaplumbağalar
kurbağalar
sikalar
balinalar
boalar
hidralar
yarasalar
anilin boyalar
dalgalı borçlar
biçerbağlar
çağlar
timsahlar
hacılar
bağcılar
tırmanıcılar
yırtıcılar
kovancılar
akıncılar
avcılar
yöndeş açılar
kançılar
kalafatçılar
vurmalı çalgılar
yaylı çalgılar
üflemeli çalgılar
telli çalgılar
nefesli çalgılar
elektronik çalgılar
kordalılar
süzgeç gagalılar
duyargalılar
omurgalılar
örtülü omurgalılar
mavi yakalılar
beyaz yakalılar
halkalılar
karinalılar
yassı solungaçlılar
haçlılar
kamçılılar
yakalı kamçılılar
kök bacaklılar
eklem bacaklılar
kafadan bacaklılar
karından bacaklılar
uzun bacaklılar
eş bacaklılar
kozalaklılar
tek parmaklılar
çift parmaklılar
toynaklılar
taraklılar
ayrı taç yapraklılar
bitişik taç yapraklılar
iğne yapraklılar
ayrı çanak yapraklılar
bitişik çanak yapraklılar
yüzgeç ayaklılar
perde ayaklılar
kürek ayaklılar
çok ayaklılar
karından ayaklılar
on ayaklılar
çift ayaklılar
dört ayaklılar
kolsu ayaklılar
haşlamlılar
iki yaşamlılar
ışınlılar
zırhlı başlılar
tüm başlılar
kanatlılar
iki kanatlılar
pul kanatlılar
cam kanatlılar
yarım kanatlılar
kın kanatlılar
zar kanatlılar
sinir kanatlılar
çift kanatlılar
düz kanatlılar
yuvarlak ağızlılar
arılar
sıçanımsılar
insanımsılar
pelikansılar
insansılar
ardışık sayılar
reel sayılar
temel sayılar
asıl sayılar
ortak ölçülmez sayılar
bilar
filar
temel haklar
ıspanaklar
karşılıklı yapraklar
almaşık yapraklar
yassı balıklar
kemikli balıklar
kırklar
üçler yediler kırklar
dördüz yumrucuklar
tavuklar
susallar
kartallar
balıkçıllar
emici kıllar
otçullar
amfibyumlar
kassıl duyumlar
çobanlar
mercanlar
solucanlar
yassı solucanlar
ipsi solucanlar
yuvarlak solucanlar
iplik solucanlar
papağanlar
sağanlar
balkanlar
kodamanlar
flamanlar
bir zamanlar
tırmananlar
doğuranlar
soğukkanlı hayvanlar
bitkimsi hayvanlar
yumurtlayanlar
aydınlar
kozmik ışınlar
onlar
bunlar
gökkuzgunlar
maymunlar
şunlar
dolar
polar
bileşik kaplar
birleşik kaplar
antiloplar
troplar
akımtoplar
radyoaktif izotoplar
akarlar
iletken damarlar
mantarlar
ağ mantarlar
bazitli mantarlar
gerçek mantarlar
cıvık mantarlar
pazarlar
madreporlar
dinozorlar
etoburlar
otoburlar
kuşlar
ötücü kuşlar
ahbap çavuşlar
iç hatlar
dış hatlar
primatlar
plastik sanatlar
görsel sanatlar
güzel sanatlar
koordinatlar
altıpatlar
gotlar
fular
ardışık olgular
kabuklular
kuyruklular
püskül kuyruklular
sölomlular
kapalı tohumlular
çıplak tohumlular
açık tohumlular
tulumlular
hortumlular
sifonlular
sporlular
yıldız omurlular
palamutlular
kavuzlular
aykırı doğrular
çifte kumrular
tavuksular
tulumsular
gökkuzgunumsular
yular
slavlar
üç aylar
asal gazlar
soy gazlar
vurma sazlar
vurmalı sazlar
yaylı sazlar
üflemeli sazlar
nefesli sazlar
omurgasızlar
taçsızlar
ayaksızlar
kanatsızlar
ıstakozlar
oğuzlar
kuyruksuzlar
damar
orta damar
halkalı damar
kılcal damar
damar damar
toplardamar
ana toplardamar
atardamar
büyük atardamar
kalamar
palamar
şamar
tımar
imar
talimar
mimar
iç mimar
çomar
komar
tomar
bir tomar
istismar
işmar
kuşmar
umar
humar
kumar
tarumar
nar
nâr
doksanar
kenar
eş kenar
paralelkenar
derkenar
çeşitkenar
dörtkenar
ikizkenar
çınar
çınar
pınar
halkapınar
karapınar
akpınar
çatalpınar
ceylânpınar
gürpınar
dumlupınar
dinar
dinar
enginar
yabani enginar
köknar
gülnar
onar
göçerkonar
sonar
kaynar
par par
çapar
depar
leopar
şopar
apar topar
harar
karar
orta karar
nihai karar
bir karar
bikarar
tashihikarar
betonkarar
kavlükarar
yarar
zarar
akla zarar
akıllara zarar
manevi zarar
idrar
ıstırar
iğbirar
firar
tekrar
tekrar tekrar
ikrar
istikrar
istimrar
cerrar
esrar
ısrar
kürar
ızrar
asar
basar
çasar
hasar
tasar
ön tasar
muhtasar
istifsar
hisar
şebinkarahisar
afyonkarahisar
şereflikoçhisar
iscehisar
seferihisar
sivrihisar
akhisar
yeşilhisar
gölhisar
koyulhisar
doğanhisar
sultanhisar
inhisar
inhisar
serinhisar
altunhisar
çavdarhisar
pınarhisar
inkisar
ihtisar
niksar
karamsar
kaçımsar
simsar
sansar
alacasansar
ensar
aysar
şar şar
aşar
kaşar
ortakyaşar
müsteşar
afşar
altmışar
altışar
işar
intişar
yarımşar
doğanşar
avşar
tar
batar
füzeatar
katar
kazaratar
çoksatar
tatar
tatar
roketatar
kükürtatar
taraftar
iftar
giriftar
tezgâhtar
silahtar
anahtar
lokma anahtar
erkek anahtar
kovan anahtar
lehtar
ihtar
muhtar
failimuhtar
aleyhtar
çitar
gitar
elektrogitar
aktar
sancaktar
bayraktar
hektar
emektar
nektar
miktar
ibriktar
ahenktar
ıltar
hıltar
çultar
kantar
mantar
kök mantar
akmantar
rötar
rikaptar
tartar
sırtar
star
süper star
astar
kastar
makastar
mastar
destar
ıstar
menfaattar
mukattar
malumattar
muattar
kıymettar
minnettar
salahiyettar
tutar
asgari tutar
baytar
fuar
jaguar
fermuar
aksesuar
kontuar
rezervuar
var
avar
davar
karadavar
canavar
ayaklı canavar
füzesavar
uçaksavar
böceksavar
sineksavar
tanksavar
yıldırımsavar
edvar
civar
livar
şalvar
çekirge şalvar
bulvar
kulvar
duvar
ana duvar
perde duvar
kapı duvar
sağır duvar
kuru duvar
moloz duvar
penuvar
pisuvar
laboratuvar
observatuvar
konservatuvar
tretuvar
kontuvar
repertuvar
yuvar
orta yuvar
yuvar yuvar
akyuvar
alyuvar
yar
yâr
yalı yar
ayar
aklı tam ayar
kayar
hemayar
bilgisayar
dizüstü bilgisayar
adımsayar
ısıyayar
sıcaklıkyayar
sesyayar
gabyar
ağyar
yârüağyar
hıyar
acı hıyar
hakkıhıyar
diyar
miyar
şehriyar
bahtiyar
ihtiyar
milyar
boyar
koyar
işyar
duyar
zülfüyâr
havyar
ayyar
tayyar
seyyar
zar
iç zar
ince zar
cıvalı zar
ikinci zar
birinci zar
örümceksi zar
dış zar
sert zar
sümüksü zar
azar
azar azar
hazar
hazar
nazar
sarfınazar
noktainazar
pazar
pazar
kara pazar
iç pazar
açık pazar
dış pazar
eskipazar
yenipazar
şenpazar
yazar
ivmeyazar
süreyazar
bilgiyazar
depremyazar
okuryazar
sesyazar
başyazar
pembezar
lezar
lalezar
mezar
anıt mezar
mahzar
müstahzar
ihzar
istihzar
hızar
bizar
itizar
intizar
dokuzar
otuzar
bergüzar
işgüzar
maslahatgüzar
er
acemi er
tam er
komando er
haber
kara haber
şişirme haber
yalan haber
kötü haber
bihaber
ilmühaber
beraber
can beraber
hep beraber
teber
sümbülteber
muteber
muğber
rehber
biber
dolma biber
yalancı biber
sivri biber
dolmalık biber
pul biber
çarliston biber
karabiber
kırmızıbiber
yeşilbiber
fiber
makber
dübbüekber
zelber
dilber
amber
akar amber
esmer amber
peygamber
kamber
akamber
çember
çelik çember
büyük çember
düşey çember
minber
berber
seferber
emirber
ezber
cer
müncer
geçer
belgegeçer
ölçer
dalgaölçer
şıraölçer
basınçölçer
genleşmeölçer
ivmeölçer
süreölçer
tayfölçer
yağölçer
açıölçer
basıölçer
ısıölçer
akıntıölçer
sıvıölçer
kölçer
sıcaklıkölçer
açıklıkölçer
aydınlıkölçer
ışıkölçer
yükseklikölçer
derinlikölçer
renkölçer
yoğunlukölçer
alkalölçer
yelölçer
alkolölçer
nemölçer
akımölçer
ışınımölçer
eğimölçer
çekimölçer
gerilimölçer
girişimölçer
soğumölçer
duyumölçer
ışınölçer
ozonölçer
rüzgârölçer
polarölçer
yuvarölçer
amperölçer
klorölçer
yağmurölçer
yağışölçer
yanışölçer
kuvvetölçer
asitölçer
azotölçer
sütölçer
suölçer
grizuölçer
gazölçer
çaprazölçer
hızölçer
sakkarozölçer
hançer
akma hançer
göçer
konargöçer
üçer
kader
hasbelkader
mader
birader
kızmabirader
kayınbirader
mukadder
mükedder
eder
derbeder
heder
keder
keyfekeder
peder
büyük peder
kayınpeder
gider
cari gider
ortak gider
genel gider
frijider
lider
ejder
kurander
ender
şehbender
kalender
semender
tender
minder
önder
gönder
sekunder
dekoder
milyarder
dörder
işgüder
greyder
nükleer
termonükleer
lineer
fer
safer
zafer
nefer
sefer
bu sefer
seyrüsefer
muzaffer
miğfer
şimendifer
karbonifer
kalorifer
barisfer
batisfer
transfer
kromosfer
termosfer
atmosfer
ozonosfer
oosfer
troposfer
hidrosfer
pirosfer
stratosfer
litosfer
fotosfer
biyosfer
mezosfer
lüfer
nilüfer
nilüfer
kimyager
ülger
dülger
kenger
lenger
aydınger
sünger
döger
gerger
hamburger
eğer
değer
kayda değer
izafi değer
mutlak değer
yaklaşık değer
artık değer
günlük değer
nominal değer
toplumsal değer
bağıl değer
taşınır değer
hazır değer
eş değer
salt değer
saygıdeğer
meğer
ciğer
karaciğer
akciğer
canciğer
diğer
her
beher
seher
moher
meşher
cevher
fakir cevher
mücevher
gevher
menajer
etajer
berjer
fujer
ker
çaker
çeker
yükçeker
nemçeker
topçeker
dörtçeker
şeker
kesme şeker
gizli şeker
küp şeker
esmer şeker
toz şeker
gülbeşeker
teker
arka teker
çevre teker
yedek teker
düzen teker
ön teker
teker teker
art teker
üçteker
çiftteker
zeker
tekniker
spiker
iç spiker
ürtiker
müzekker
kalker
sedefli kalker
ülker
banker
tanker
klinker
joker
poker
asker
serasker
kazasker
leşker
köşker
üçler
dış güçler
keler
bağlantısız ülkeler
bloksuz ülkeler
kertenkeleler
seçmeler
içmeler
keneler
çanaksı hücreler
mitral hücreler
pireler
çifteler
eski harfler
gotik harfler
ışıl küfler
esmer küfler
algler
kemiriciler
ilkelciler
evciler
keçiler
yediler
seydiler
sosyal bilgiler
kiler
içindekiler
aşağı bitkiler
tallı bitkiler
çiçekli bitkiler
anahtar bitkiler
tohumlu bitkiler
çiçeksiz bitkiler
dikenli yüzgeçliler
trakeliler
memeliler
gagalı memeliler
ilkel memeliler
yapışık çeneliler
çengel çeneliler
eteneliler
çok hücreliler
keseliler
sarıveliler
bir gözeliler
tek çekirdekliler
gömlekliler
iki çenekliler
tek çenekliler
bir çenekliler
delikliler
tek delikliler
kirpikliler
tüm kirpikliler
eklemliler
derisi dikenliler
akciğerliler
çift dişliler
iki çenetliler
armoniler
leyleksiler
örümceğimsiler
ipsiler
eklentiler
ekler
kelebekler
şebekler
örümcekler
böcekler
dalgıç böcekler
kaplan böcekler
hortumlu böcekler
leylekler
sinekler
paraşütçü birlikler
sıcak renkler
soğuk renkler
sülükler
kefaller
alkali metaller
yad eller
tümeller
böcekçiller
etçiller
akraba diller
ballıbabagiller
akbabagiller
sıracagiller
ekşi yoncagiller
fundagiller
zürafagiller
kargagiller
baklagiller
kolagiller
asmagiller
sarıasmagiller
iguanagiller
öglenagiller
horozbinagiller
lapinagiller
turnagiller
boagiller
baştankaragiller
kobragiller
droseragiller
çotiragiller
çinçilyagiller
manolyagiller
begonyagiller
barbunyagiller
sardunyagiller
akçaağaçgiller
karaağaçgiller
kırlangıçgiller
turunçgiller
serçegiller
iğdegiller
defnegiller
kör faregiller
şahteregiller
menekşegiller
palmiyegiller
fasulyegiller
tespih ağacıgiller
kurbağa balığıgiller
kaya balığıgiller
fulya balığıgiller
kırlangıç balığıgiller
kılıç balığıgiller
gölge balığıgiller
kurdele balığıgiller
testere balığıgiller
kedi balığıgiller
öz kedi balığıgiller
dev köpek balığıgiller
sandık balığıgiller
kum balığıgiller
kalkan balığıgiller
yılan balığıgiller
yayın balığıgiller
mersin balığıgiller
fener balığıgiller
yunus balığıgiller
gümüş balığıgiller
cennet balığıgiller
kâğıt balığıgiller
ay balığıgiller
papaz balığıgiller
çit sarmaşığıgiller
yılanyastığıgiller
antep fıstığıgiller
su yılanıgiller
yalıçapkınıgiller
sürme mantarıgiller
pas mantarıgiller
suaygırıgiller
gecesefasıgiller
şekerciboyasıgiller
kökboyasıgiller
yaban arısıgiller
su kamışıgiller
martıgiller
ayıgiller
ebegümecigiller
kedigiller
hindigiller
su örümceğigiller
hamam böceğigiller
çuha çiçeğigiller
kına çiçeğigiller
mine çiçeğigiller
küpe çiçeğigiller
çan çiçeğigiller
latin çiçeğigiller
düğün çiçeğigiller
atlas çiçeğigiller
muhabbet çiçeğigiller
boru çiçeğigiller
su mercimeğigiller
meyve sineğigiller
horozibiğigiller
suibriğigiller
makigiller
hanımeligiller
sığırdiligiller
hanigiller
kirpigiller
kolibrigiller
bakterigiller
kurbağazehrigiller
at kestanesigiller
şeytaniğnesigiller
hamsigiller
kivigiller
servigiller
kabakgiller
zambakgiller
ıspanakgiller
karabatakgiller
köstebekgiller
ördekgiller
çarkıfelekgiller
leylekgiller
köpekgiller
engerekgiller
levrekgiller
kızılcıkgiller
dikenli balıkgiller
alabalıkgiller
sarmaşıkgiller
gelincikgiller
bileşikgiller
geyikgiller
skinkgiller
fokgiller
gugukgiller
çullukgiller
porsukgiller
tavukgiller
tepeli tavukgiller
karatavukgiller
sümsükgiller
sandalgiller
kefalgiller
kartalgiller
balıkçılgiller
filgiller
zencefilgiller
karanfilgiller
gülgiller
çamgiller
susamgiller
hipopotamgiller
zakkumgiller
patlıcangiller
sıçangiller
gergedangiller
hodangiller
ısırgangiller
papağangiller
pelikangiller
çıngıraklı yılangiller
kör yılangiller
aslangiller
sırtlangiller
flamangiller
sinekkapangiller
taşkırangiller
insangiller
tavşangiller
çobanaldatangiller
yelkovangiller
erguvangiller
kuyruksallayangiller
sazangiller
ladengiller
gürgengiller
ötleğengiller
sütleğengiller
taşemengiller
süsengiller
ketengiller
penguengiller
karıncayiyengiller
ılgıngiller
kayıngiller
güvercingiller
mersingiller
zeytingiller
kızılkantarongiller
yabani kimyongiller
gökkuzgungiller
bukalemungiller
sülüngiller
sincapgiller
hünnapgiller
salepgiller
turpgiller
nargiller
çınargiller
sansargiller
karabibergiller
semendergiller
lüfergiller
nilüfergiller
kelergiller
yan yüzergiller
kendirgiller
tapirgiller
şimşirgiller
ıhlamurgiller
ananasgiller
harharyasgiller
nergisgiller
morsgiller
fukusgiller
papirüsgiller
kaktüsgiller
baykuşgiller
atgiller
mezgitgiller
iskorpitgiller
izmaritgiller
şeritgiller
sapotgiller
dutgiller
söğütgiller
dam koruğugiller
atkuyruğugiller
çöl tavuğugiller
orman tavuğugiller
su tavuğugiller
suokugiller
boynuzlugiller
uskumrugiller
kangurugiller
uskumrumsugiller
karınca kuşugiller
tarla kuşugiller
fırtına kuşugiller
dalgıç kuşugiller
tepeli deve kuşugiller
sıvacı kuşugiller
çalı kuşugiller
arı kuşugiller
örümcek kuşugiller
yağmur kuşugiller
çavuş kuşugiller
cennet kuşugiller
dolama otugiller
dolma otugiller
gebre otugiller
ökse otugiller
sedef otugiller
kedi otugiller
eğrelti otugiller
tarak otugiller
dulaptal otugiller
canavar otugiller
hasır otugiller
sinir otugiller
diş otugiller
süt otugiller
semizotugiller
yer domuzugiller
çobanpüskülügiller
kobaygiller
çaygiller
buğdaygiller
karabuğdaygiller
toygiller
cevizgiller
abanozgiller
maydanozgiller
ispinozgiller
muzgiller
domuzgiller
benzer şekiller
öncüller
müspet ilimler
pozitif bilimler
uygulamalı bilimler
sosyal bilimler
temel bilimler
sağın bilimler
tümler
sürüngenler
kemirgenler
geviş getirenler
esenler
penguenler
geviş getirmeyenler
otyiyenler
güvercinler
filipinler
pasinler
yedek besinler
bütünler
akrepler
amipler
süngerler
sosyal değerler
eski eserler
sölenterler
ayıp yerler
birler
geç saatler
altın saatler
menkul kıymetler
bindirilmiş kuvvetler
ihtiyat kuvvetler
bitler
bir vakitler
iskitler
termitler
antropoitler
şeritler
holotüritler
bazik oksitler
vokabüler
sütçüler
modüler
moleküler
seküler
oküler
sirküler
formüler
popüler
günsüler
bahçelievler
treyler
boyler
emici tüyler
bez tüyler
ikizler
etenesizler
eklemsizler
halkalı gözler
tepegözler
değişimli ünsüzler
yüzler
kamer
gramer
kemer
kemer
semer
polimer
kopolimer
muammer
dimmer
montgomer
izomer
mermer
esmer
kaşmer
katmer
katmer katmer
sümer
fener
hayalî fener
karpuz fener
kırmızıfener
seksener
biner
seminer
veteriner
tiner
koroner
toner
paratoner
aksiyoner
pansiyoner
lejyoner
milyoner
multimilyoner
trilyoner
misyoner
döner
yaprak döner
yanardöner
partöner
korner
partner
hüner
konteyner
rençper
eper
çeper
siper
tam siper
amper
damper
kiloamper
mikroamper
voltamper
eksper
başeksper
şeşper
süper
frer
birer
sirer
muharrer
mukarrer
mükerrer
ser
eser
yazma eser
edebî eser
tarihî eser
şaheser
keser
başeser
neveser
komiser
ekser
renkser
ülser
çekimser
iyimser
gülümser
kötümser
kanser
dispanser
enser
konser
karoser
kelepser
müyesser
kevser
abıkevser
kayser
şer
maşer
beşer
üçer beşer
benibeşer
fevkalbeşer
mahşer
yedişer
ikişer
birer ikişer
ellişer
yirmişer
yetmişer
ehvenişer
ter
ter ter
mandater
krater
eter
beter
beş beter
besbeter
proleter
sekreter
genel sekreter
telesekreter
seter
süveter
yeter
defter
ana defter
zımbalı defter
adi defter
günlük defter
büyük defter
çifter çifter
köfter
zahter
mehter
komanditer
totaliter
üniter
jüpiter
kriter
otoriter
karakter
nörotik karakter
başat karakter
başkarakter
sekter
halter
şalter
sümter
dokümanter
panter
envanter
kenter
parlamenter
sprinter
vinter
galvanokoter
noter
helikopter
arter
parter
ster
dekaster
plaster
ester
polyester
gangster
ister
desister
koster
poster
defroster
tonmayster
neşter
bitter
aktüer
cengâver
dilaver
semaver
yaver
seryaver
başyaver
mücver
sever
karıncasever
doğasever
sinemasever
sulhsever
dışkısever
haksever
çiçeksever
iyiliksever
müziksever
konuksever
dilsever
yardımsever
almansever
vatansever
hayvansever
kitapsever
hayırsever
sporsever
ulussever
barışsever
sanatsever
edebiyatsever
milletsever
milliyetsever
yurtsever
özsever
mihver
revolver
biçerdöver
sulhperver
terakkiperver
hayalperver
şikemperver
vatanperver
hayırperver
misafirperver
menfaatperver
milliyetperver
hamiyetperver
hürriyetperver
cumhuriyetperver
mürver
kuver
düver
mutasavver
musavver
müdevver
münevver
yer
kara yer
geometrik yer
köylük yer
yer yer
eyer
sarıyer
prömiyer
garsoniyer
betoniyer
kartonpiyer
bariyer
kariyer
pudriyer
avantüriyer
siyer
kasiyer
lisansiyer
tersiyer
kursiyer
jartiyer
vestiyer
büstiyer
kruvaziyer
viziyer
stajyer
karabinyer
şifonyer
destroyer
gravyer
muhayyer
zer
lazer
mibzer
yüzergezer
uyurgezer
elezer
özezer
depremçizer
yazarçizer
yayçizer
sekizer
panzer
benzer
beribenzer
dozer
buldozer
buzçözer
gözer
yüzer
mavzer
gayzer
kayzer
mihr
sabır
sarısabır
dıbır dıbır
çılbır
ropdöşambır
cır cır
gacır gacır
bıcır bıcır
gıcır
gıcır gıcır
boylu gıcır
mıcır
vıcır vıcır
cırcır
çır çır
çırçır
çadır
kıl çadır
bahadır
sadır
sâdır
nişadır
baldır
karabaldır
haldır haldır
bıldır
çıldır
çıldır çıldır
fıldır
gıldır gıldır
şıldır şıldır
yıldır yıldır
çandır
çandır
kalandır
tandır
çoktandır
bayındır
bayındır
dırdır
çavdır
fır
fır fır
sıfır
solda sıfır
mutlak sıfır
salt sıfır
fırfır
gır
gır gır
mıgır
dalgır
bangır bangır
mangır
tangır tangır
zangır zangır
çıngır çıngır
tıngır mıngır
şıngır şıngır
tıngır
tıngır tıngır
zıngır zıngır
gırgır
aygır
cazgır
ağır
eline ağır
eli ağır
ağır ağır
uykusu ağır
bağır
sağır
top sağır
yağır
çığır
sığır
karasığır
hır
ahır
kahır
nahır
kır
gök kır
koyu kır
bakır
dişi bakır
erkek bakır
diyarbakır
çakır
kakır kakır
sakır sakır
şakır şakır
takır takır
tamtakır
çıkır çıkır
fıkır fıkır
kıkır kıkır
lıkır
lıkır lıkır
şıkır şıkır
tıkır
tıkır tıkır
balkır
dazkır
bozkır
bozkır
pürüzalır
kılır
mır mır
mırmır
haktanır
sınır
güneysınır
taşınır
pır
pır pır
hapır hapır
sapır sapır
şapır şapır
çıpır
kıpır kıpır
şıpır şıpır
tıpır tıpır
zıpır
mutazarrır
sır
sır
asır
hasır
hasır
münhasır
nevi şahsına münhasır
muhasır
kasır
nasır
anasır
muasır
fısır fısır
kısır
mısır
mısır
mubassır
başmubassır
musır
faşır faşır
haşır haşır
çamaşır
kirli çamaşır
yaraşır
fışır fışır
hışır
hışır hışır
kışır
çakşır
çavşır
tır
çatır çatır
hatır
hatır hatır
istifsarıhatır
derhatır
katır
natır
patır patır
satır
satır satır
şatır
şen şatır
yatır
ıtır
çıtır çıtır
kıtır
kıtır kıtır
çıtır pıtır
pıtır pıtır
episantır
tırtır
manastır
mistır
ıştır
kopyalayapıştır
kesyapıştır
vır vır
tavır
kıvır kıvır
ıvır zıvır
kıvır zıvır
yır
bayır
dağ bayır
kırkbayır
cayır cayır
çayır
suni çayır
yaş çayır
kuru çayır
karaçayır
hayır
hayır
kayır
panayır
zır zır
cazır cazır
hazır
hâlihazır
nazır
mütenazır
muntazır
yazır
muhzır
bızır
cızır cızır
hızır
hızır
vızır vızır
hınzır
muzır
dair
mütedair
sair
vesair
şair
bir
arada bir
kırkyılda bir
daha bir
üç bir
ikide bir
elde bir
binde bir
şöyle bir
bire bir
içi dışı bir
ağzı bir
herhangi bir
iki bir
nisan bir
bin bir
her bir
bir bir
beş bir
dört bir
muhabir
kabir
ekâbir
anıtkabir
anıtkabir
tabir
müdebbir
mütekebbir
mücbir
hiçbir
tedbir
zecrî tedbir
ihtiyati tedbir
cebir
mali cebir
kebir
vakfıkebir
defterikebir
sefirikebir
devrikebir
birebir
muhbir
kibir
tekbir
birdirbir
hacir
muhacir
tacir
ecir
fecir
müstecir
zecir
tefcir
tehcir
incir
yabani incir
lop incir
kuru incir
zincir
mucir
çir
gadir
kadir
kadir
nadir
bedir
sedir
aksedir
muktedir
iğdir
takdir
ezelî takdir
tekdir
bendir
kendir
silindir
dik silindir
eğik silindir
eğirdir
kâfir
safir
misafir
başmisafir
kefir
nefir
sefir
zefir
müteneffir
zifir
dili zifir
tekfir
porfir
kâgir
mizaçgir
yüregir
tarafgir
yedigir
cihangir
cihangir
alengir
fingir fingir
çilingir
arapgir
tasgir
kevgir
beygir
kulplu beygir
eğir
yüreğir
ahir
evvel ahir
bahir
tahtelbahir
mefahir
kahir
cemaziyelahir
rebiyülahir
mahir
cevahir
zevahir
zahir
müzahir
nehir
şehir
ana şehir
açık şehir
kardeş şehir
alaşehir
seydişehir
eskişehir
yenişehir
akşehir
büyükşehir
gülşehir
doğanşehir
viranşehir
kırşehir
başşehir
nevşehir
beyşehir
tehir
takdim tehir
müftehir
müntehir
zehir
beyaz zehir
panzehir
mütebahhir
sihir
temhir
tephir
teshir
teşhir
şiir
lirik şiir
mensur şiir
kir
bakir
fakir
hakir
kâzımkarabekir
tekir
muhtekir
tahkir
bikir
fikir
ana fikir
peşin fikir
sabit fikir
hemfikir
zikir
mütefekkir
mütenekkir
müteşekkir
münkir
peşkir
lir
gelir
millî gelir
ulusal gelir
bilir
olabilir
taşınabilir
indirgenebilir
iyilikbilir
değerbilir
kadirbilir
beğenilir
güvenilir
evrilir
mir
amir
tamir
zamir
dönüşlü zamir
belgisiz zamir
mezamir
emir
emir
yazılı emir
demir
çekme demir
dökme demir
dişi demir
ak demir
erkek demir
çubuk demir
kütük demir
hasır demir
nervürlü demir
iğdemir
aydemir
gaziemir
belemir
müsmir
kaşmir
izmir
enir
beğenir
güçbeğenir
senir
sinir
tersinir
peynir
eritme peynir
otlu peynir
beyaz peynir
imansız peynir
pir
tapir
kepir
kelepir
tepir
ampir
vampir
kumpir
ispir
ispir
harir
müdrir
şerir
tahrir
takrir
tekrir
muharrir
sermuharrir
başmuharrir
mütecasir
nasir
esir
kesir
bayağı kesir
adi kesir
ondalık kesir
bileşik kesir
basit kesir
balıkesir
münkesir
nesir
tesir
yan tesir
tefsir
taksir
teksir
iksir
müteessir
müfessir
müessir
aşir
mübaşir
haşir
naşir
tebşir
tebeşir
neşir
haşir neşir
teneşir
leffüneşir
münteşir
şimşir
mübeşşir
müşir
tir tir
satir
esatir
ısıdenetir
nemdenetir
setir
tetir
vitir
taktir
tastir
sömestir
ilistir
mücavir
müşavir
tedvir
cevir
devir
nevir
kenevir
revir
sevir
sitteisevir
müzevir
tenvir
tasvir
mütehevvir
tezvir
mugayir
cezayir
seyir
tağyir
mütehayyir
zir
nazir
bezir
cezir
medcezir
nezir
vezir
kizir
tanzir
fakr
janr
bor
bor
çor
toreador
armador
labrador
komprador
matador
ekvador
koridor
kondor
komodor
helyodor
meteor
semafor
anafor
ekstrafor
metafor
butafor
efor
rokfor
konfor
termofor
hidrofor
kromatofor
santrfor
fosfor
digor
turgor
fin-ugor
hor
imrahor
köftehor
horhor
kor
akor
sadakor
rakor
korakor
dekor
rekor
antikor
akkor
skor
lor
flor
klor
folklor
mor
amor
mosmor
humor
tenor
rapor
ön rapor
spor
atlı spor
askospor
zoospor
bazidiyospor
sponsor
şor
silahşor
kalemşor
mayşor
tor
istimator
imparator
tarator
stator
ekvator
doktor
uzman doktor
kalantor
motor
elektromotor
rotor
stor
kastor
mastor
herbivor
omnivor
karnivor
sinyor
zor
zar zor
dinozor
pötibör
smaçör
kuaför
şoför
majör
tambur majör
forsmajör
vidanjör
aranjör
şarjör
santrifüjör
kör
bakar kör
likör
nankör
bonkör
markör
römorkör
valör
dublör
suflör
kontrolör
hoparlör
brülör
tümör
planör
antrenör
minör
guvernör
terör
sör
konkasör
klasör
masör
pasör
profesör
redresör
kompresör
agrandisör
rejisör
başrejisör
konvertisör
amortisör
boksör
dansör
asansör
anonsör
flaşör
deklanşör
tör
kreatör
indikatör
amplifikatör
fabrikatör
desikatör
provokatör
ajan provokatör
vantilatör
izolatör
ondülatör
regülatör
spekülatör
akümülatör
manipülatör
amatör
animatör
armatör
transformatör
senatör
temelli senatör
koordinatör
rafinatör
desinatör
alternatör
defibratör
vibratör
jeneratör
operatör
aspiratör
dekoratör
karbüratör
küratör
kondansatör
ajitatör
diktatör
komütatör
ekskavatör
kültivatör
konservatör
gladyatör
radyatör
akompanyatör
stabilizatör
organizatör
pülverizatör
anketör
inhibitör
editör
monitör
narkozitör
kompozitör
aktör
redaktör
reaktör
nükleer reaktör
faktör
traktör
başaktör
dedektör
ejektör
enjektör
projektör
lektör
selektör
reflektör
kolektör
konnektör
rektör
direktör
teknik direktör
sektör
özel sektör
vektör
konvektör
kondüktör
prodüktör
dedantör
garantör
şantör
puantör
kontör
adaptör
koaptör
reseptör
portör
raportör
triportör
röportör
transistör
distribütör
kütör
konveyör
makyör
senyör
monsenyör
tayyör
kruvazör
analizör
katalizör
biyokatalizör
vizör
albatr
amfiteatr
guatr
psikiyatr
getr
titr
hiposantr
apotr
fötr
nötr
lutr
ur
sabur
tabur
bir tabur
mecbur
mendebur
zebur
kalbur
nalbur
kambur
tambur
yaylı tambur
manyetik tambur
kambur zambur
obur
etobur
otobur
abur cubur
kubur
acur
mahcur
kancur
gacır gucur
mucur
mucur
fitne fücur
çarçur
çurçur
mağdur
çavuldur
bodur
burdur
gafur
kâfur
afur tafur
fağfur
mağfur
pötifur
tekfur
menfur
pofur pofur
bulgur
langur
çangır çungur
langır lungur
sungur
aksungur
baysungur
şangır şungur
tangır tungur
uygur
uğur
uğur
buğur
har hur
fahur
ferah fahur
ferih fahur
mahur
sahur
tebahhur
cumhur
reisicumhur
meşhur
galatımeşhur
buhur
zuhur
ajur
abajur
panjur
bonjur
kur
efektif kur
dalgalı kur
katlı kur
cari kur
sabit kur
çapraz kur
akur
vakur
uçkur
konkur
okur
fokur fokur
sokur
parkur
diskur
uskur
meşkûr
çukur
çakır çukur
şakır şukur
takır tukur
mezkûr
salur
velur
billur
olur
olur
çamur
özlü çamur
hamur
hamur
hallihamur
ıhlamur
mamur
anamur
samur
memur
yağmur
mahmur
omur
domur
domur domur
homur homur
umur
dumur
mezmur
nur
onur
konur
vapur
arabalı vapur
çopur
lopur
lopur lopur
topur
aspur
salaşpur
hapır hupur
şapır şupur
mağrur
mesrur
gurur
mürur
sürur
sur
basur
kanlı basur
cesur
mahsur
mensur
unsur
fosur fosur
tanassur
kusur
ağır kusur
küsur
menşur
hoşur
haşır huşur
tur
paket tur
götürü tur
batur
şahtur
akupunktur
santur
kontur
potur
mastur
destur
mestur
düstur
tahattur
çatır çutur
hatır hutur
kutur
nısıf kutur
katır kutur
katur kutur
fütur
şuur
tahteşşuur
gâvur
aznavur
savur
tasavvur
gayur
uyur
mazur
tenazur
mahzur
huzur
hakkıhuzur
tekebbür
gümbür gümbür
öbür
böbür
karbür
hidrokarbür
gübür
tahaccür
bücür
prosedür
güldür güldür
paldır küldür
çükündür
iyodür
iyoduiyodür
bordür
müdür
genel müdür
umum müdür
başmüdür
tenafür
sülfür
potasyum sülfür
bisülfür
küfür
kandilli küfür
küfür küfür
sunturlu küfür
püfür püfür
gür
har gür
figür
hüngür hüngür
hırgür
özgür
öğür
böğür
çöğür
hür
tefahür
tezahür
teehhür
mühür
kür
pedikür
manikür
tefekkür
teşekkür
açık teşekkür
tezekkür
merkür
çükür
şükür
pelür
tebellür
tellür
eğmür
tahammür
reomür
bromür
ömür
kömür
yağlı kömür
beyaz kömür
pülümür
tümür
siyanür
ozonür
dünür
görünür
düşünür
pür
löpür
löpür löpür
kupür
güpür
hidrür
florür
klorür
sodyum klorür
kalsiyum klorür
potasyum klorür
magnezyum klorür
ırakgörür
uzgörür
takarrür
tekerrür
sansür
tahassür
teessür
tekessür
püsür
bok püsür
broşür
öşür
tür
alt tür
karikatür
armatür
natür
literatür
tevatür
minyatür
garnitür
konjonktür
strüktür
enfrastrüktür
kültür
ürokültür
avantür
tentür
uvertür
kuvertür
fikstür
külüstür
tesettür
tevettür
patır kütür
kütür kütür
pütür
pütür pütür
gravür
pirogravür
nervür
tehevvür
tenevvür
oksiyür
tagayyür
mezür
özür
ordövr
gayr

İndirme linkleri:

Hiç yorum yok: