2015-03-11

Stent

The term stent is used to define a tubular device used to provide patency in tubular structures.

The definition of stent in interventional radiology differs from definitions in surgery, and dentistry.

The term comes from Charles R. Stent. A compound used in surgery for making molds shaped to keep grafts in place. (Stent's mass)

Later modified to devices that provide support for tubular structures being anastomosed.

Reference:
1

Materials for breast implants

Material research for next generation breast implants should aim at radiolucency and unleakability.

This means some kind of soft semisolid natural or synthetic fat that does not flow when the material is cut. Fats are radiolucent on mammograms and does not interfere with tumour visualisation.

The material should not leak when the implant capsule is broken.

2015-03-08

Johari window for Nevit Dilmen

Arena

(known to self and others)
complex, idealistic

Blind Spot

(known only to others)
caring, clever, giving, intelligent, loving, patient, responsive, sentimental

Façade

(known only to self)
introverted, nervous, quiet, searching

Unknown

(known to nobody)
able, accepting, adaptable, bold, brave, calm, cheerful, confident, dependable, dignified, energetic, extroverted, friendly, happy, helpful, independent, ingenious, kind, knowledgeable, logical, mature, modest, observant, organised, powerful, proud, reflective, relaxed, religious, self-assertive, self-conscious, sensible, shy, silly, spontaneous, sympathetic, tense, trustworthy, warm, wise, witty

Dominant Traits

100% of people think that Nevit Dilmen is intelligent

All Percentages

able (0%) accepting (0%) adaptable (0%) bold (0%) brave (0%) calm (0%) caring (50%) cheerful (0%) clever (50%) complex (50%) confident (0%) dependable (0%) dignified (0%) energetic (0%) extroverted (0%) friendly (0%) giving (50%) happy (0%) helpful (0%) idealistic (50%) independent (0%) ingenious (0%) intelligent (100%) introverted (0%) kind (0%) knowledgeable (0%) logical (0%) loving (50%) mature (0%) modest (0%) nervous (0%) observant (0%) organised (0%) patient (50%) powerful (0%) proud (0%) quiet (0%) reflective (0%) relaxed (0%) religious (0%) responsive (50%) searching (0%) self-assertive (0%) self-conscious (0%) sensible (0%) sentimental (50%) shy (0%) silly (0%) spontaneous (0%) sympathetic (0%) tense (0%) trustworthy (0%) warm (0%) wise (0%) witty (0%)
Created by the Interactive Johari Window on 8.3.2015, using data from 2 respondents.
You can make your own Johari Window

2015-03-05

Izole Ventrikülomegali

Tek başına ventrikül genişlemesinin tıp dilindeki adı "izole ventrikülomegali" olarak geçiyor. Gebeliklerin %1'inde rastlanan bir bulgudur. Google'dan bu isim ile arayabilirsiniz.

Genişlik 10-12 mm arasında olduğu zaman hafif derece olarak adlandırılıyor.

Hastaların %84'ünde ventrikülomegali derecesi aynı kalıyor veya gerileyebiliyor.
Hastaların %16'sında ilerleyen gebelik haftalarında ventrikülomegali derecesi artabiliyor.

Bu bulgunun rastlandığı gebeliklerin çoğu (%91) mutlu son ile bitse bile bu bulguya önemsiz denmemeli. %9 oranında başka bir hastalığın bulgusu olabilmektedir.

Neler yapabilirsiniz?

Bir perinatolog hekime muayene olup, fikrini alabilirsiniz.
Bu bulguya rastlanan olgularda %5 oranında kromozom bozukluklarına rastanmıştır. Kromozomlara bakmanın gerekli olup olmadığına artı ve eksileri ile perinatolog eşliğinde karar vermelisiniz.
Doğumdan sonra bebeğin muayenesi daha ayrıntılı yapılmalıdır.
Doğumdan sonra 1 yaşında beyin MR incelemesi yapılarak beyin gelişimi ve yapısı incelenebilir.

Büyük olasılıkla bir şey çıkmasa bile alabileceğiniz tedbirler ana hatları ile bu şekildedir.

2015-03-01

Bone fractures

Bicyle @ Maldives

Tek başına bir kafa yaşatılabilir mi?

Tek başına bir kafa yaşatılabilir mi? Bu soruyu düşünürken, böyle bir varlık yaşayabilir ve bu gelişme olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden olabilecekler hakkında düşüncelerimi yazmak istedim. Zamanla hesaplaşma açısından ilginç olacaktır.

Kafayı besleyen karotis arter ve juguler venler, kafanın ihtiyacı olan maddeler ve oksijeni götürüp, karbondioksit ve atıkları uzaklaştırırlar. Başa gelen kanda bu gerekli maddeler varsa ve dönen kandan karbondioksit ve diğer atıkları uzaklaştıracak makineler mevcutsa uzun süren bir beyin yaşantısı sağlanabilir. Glukoz gibi pek çok maddenin kabul edilebilir konsantrasyonu dar aralıklarda olduğundan bir bilgisayar yardımı ile bu konsantrasyonlar korunmalıdır.

Boyunda hayati damarlar dışında duysal ve hareket sinirleri beyin ve gövde arasında iletişimi sağlarlar. Bu sinirler omurilik ve diğer sinirler olarak ayrılabilir.

Savaşlarda uzuvlarını kaybedenlerde, bu uzuv beyinde hâlâ yerinde imiş gibi yaşar, hissedilir. Bu algıya fantom veya hayalet algı denir. Kaşıntı, dokunma, yanma, ağrı gibi her tür algı tam şiddete varacak derecede hissedilebilir. Tedavisi zor, rahatsız edici bu durum, tek başına yaşayan başın başına gelebilecek en kötü senaryodur.


Tek başına yaşayan başın rahatsız olacağı başka bir konu eylemsizlik olacaktır. Normalde insan olarak, bir şeyleri değiştirmek ve değişmek istekleri ile yaşarız. Tek başında baş olan insansı varlığın eksikliğini hissedeceği şey budur.

Bu eksikliğini, isteğini başka insanlara ileterek gerçekleştirebileceği gibi, baş robot benzeri bir gövdeyi komuta edebilir.

Konuşma yetisi soluk borumuzdan bizim kontrolumuzde bir hava akışı, ses tellerinin kontrolu ve ağız dudak hareketleri ile oluşmaktadır. Tek kafanın konuşabilmesi için bu mekanizmaların birlikte ve düzgün çalışması gerekir.

Altenatif bir düşünce ise başı yeni bir gövdeye nakletmektir. Bugün tıp omurilik kesilerini iyileştirme konusunda pek başarılı değildir. Baş naki önündeki en büyük engel budur. Geri kalanı bu ameliyatın büyüklüğü ve zorluğudur.

Vücudun diğer organlarını boş saymak ise yanılgı olur. Kan hücrelerini omurilik yapar. Bozuk hücreleri dalak ayıklar. Karaciğer kimya fabrikası, alyuvarların hayatı kısa. İmmün sistem denen savunmamızı sağlayan sistem var. Var da var... Kısaca kolay değil.