2016-02-07

Banu'nun doğum günü için Ağva'da Tartaruga motele gittik.  İki grup halinde mani yazmaya çalıştık. Maniciler: Arzu, Erkan, Şengül, Tunçalp, Banu, Yeşim, İlham, Nevit, Leyla.
Anlaşılmaz bir duygu
Aşka yapıyor vurgu
Anlamaya çalışma
Bunların hepsi kurgu

Şakayık adli kayık
Kayıkçı kaytan bıyık
Biz ne yazsak tutacak
Rakip maniler bayık

Herkes 50'ye gelir
Uyak bize viz gelir
Doğum gunu kutlarken
İnsan Ağva'ya gelir

Nehirde var bir sandal
Püskürttü bizi vandal
Tartaruga motelde
Hem izgara hem mangal

Kaleminin kutusu
Komşuların tutkusu
Yapamaz seni manici
Gecelerin uykusu

Yan taraf birden coştu
Tüm maniler boştu
Bok atma karşısında
Bizim taraf çok hoştu

2016-01-18

Palindromik Türkçe Kelimeler

Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir. Palindromik Türkçe kelimeler, tersten okunduğunda aynı kalan kelimelerdir. En uzun palindromik kelime 9 harflı kamalamak'tır.

 1. ağa
 2. aba
 3. acıca
 4. ada
 5. aha
 6. aka
 7. ala
 8. âlâ
 9. ama
 10. âmâ
 11. amma
 12. ana
 13. ara
 14. asa
 15. âsâ
 16. ata
 17. aya
 18. aza
 19. âzâ
 20. bab
 21. çeç
 22. eğe
 23. ebe
 24. ece
 25. ede
 26. efe
 27. ege
 28. eke
 29. elle
 30. emme
 31. epe
 32. epope
 33. hah
 34. ısı
 35. idadi
 36. iki
 37. illî
 38. ini
 39. iri
 40. iti
 41. iyi
 42. kök
 43. küçük
 44. küllük
 45. kütük
 46. kılık
 47. kıllık
 48. kınık
 49. kıpık
 50. kırık
 51. kısık
 52. kıtık
 53. kıyık
 54. kızık
 55. kaçak
 56. kabak
 57. kak
 58. kalak
 59. kamalamak
 60. kapak
 61. kavak
 62. kayak
 63. kazak
 64. kefek
 65. kek
 66. kelek
 67. kepek
 68. kesek
 69. kik
 70. kinik
 71. kok
 72. kulluk
 73. kumuk
 74. lâl
 75. lal
 76. madam
 77. makam
 78. mamam
 79. milim
 80. mim
 81. mirim
 82. mum
 83. nacican
 84. nadan
 85. nalan
 86. nan
 87. nazan
 88. neden
 89. niçin
 90. oto
 91. öhö
 92. pop
 93. radar
 94. rotor
 95. sülüs
 96. süs
 97. ses
 98. silis
 99. sis
 100. sos
 101. sus
 102. şeş
 103. şiş
 104. taat
 105. tadat
 106. takat
 107. talat
 108. tat
 109. teğet
 110. tirit
 111. tut
 112. ulu
 113. umu
 114. ütü
 115. velev
 116. verev
 117. yanay
 118. yapay
 119. yatay
 120. yay
 121. yerey

Acarlar Longozunda Farkındalık Meditasyonu TÜRKÇE


Acarlar Longozunda Farkındalık Meditasyonu TÜRKÇE 

Kafiye (Uyak) Dizini

Uzun süredir yapmak istediğim bir projeyi bir hafta sonunda bitirdim. Kafiye, yeni adıyla uyak, eski şiirlerde oldukça fazla kullanılmıştır. Bu kadar sık kullanım bir rastlantı değildir.  Kelimelerin son sesleri ile kulağa hoş gelmeleri arasında olan bağlantının sonucudur. Sık kullanılması sonucu, dönem dönem anlam bütünlüğünden koparak, anlatımın önüne geçmesi, sadece kelimelerin sonuna bakılarak şiir yazılmasının yadırganmasına yol açmıştır. Günümüzde şairler, konuşmacılar, metin yazarları, dinleyici ve okuyucunun kulağına hitap etmek için uyumlu kelime sonlarını kullanmaktadırlar. Bu sayfaların onlar için bir kaynak olabilmesini umuyorum. Abartılı kullanımları mizah yazarları için bir kaynak olabilir. Kelime oyunu oynayanlar bu kaynağı kopya çekmek için kullanabilirler.

Kafiye sözlüğünün hazırlanmasına ilişkin kısa bir bilgi vermek istiyorum. yaklaşık 38000 kelimden oluşan bir kelime bankası kullanılmıştır. Kelimeler öncelikle MySql'de "SELECT `Duz`,REVERSE(`Duz`) FROM alfabe WHERE 1"  komutu kullanılarak ters çevrilmiş. Tersten sıralanma sağlanmıştır. İşlem sonucu yeni tablo olarak Export komutu ile dışa aktarılmıştır.

kafiyedizini.com gibi sitelerde kafiye dizinleri bulabilirsiniz, ancak bu siteler tüm sözcükleri size sunmamaktadır. Copy-Paste ile bu sitedeki tüm sözcüküleri alabilirsiniz. Kendi çalışmalarınızda kullanmanız için atıfta bulunmanıza gerek bulunmamaktadır. Ancak Copy_Paste'den sonra tüm sözcükleri liste ve dizin şeklinde başkalarına sunmayı düşünüyorsanız Nevit Dilmen'e atıfta bulunmanızı rica ederim.

Nevit Dilmen


 • Kafiye sözlüğü A ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü B ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü C ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü Ç ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: D ile biten kelimeler.
 • Kafiye Sözlüğü: E ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: F ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: G ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Ğ ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: H ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: I ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: İ ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: J ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: K ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: L ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: M ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: N ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: O ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Ö ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: P ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: R ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: S ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Ş ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: T ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: U ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Ü ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: V ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Y ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Z ile biten kelimeler.


 • Kâfiye (uyak) şiirlerde, mısra (dize) sonlarında bir sonraki dize ile bir ses ahenki oluşturmak için yazılışları, okunuşları aynı; anlamları farklı kelime veya kelime gruplarının, eklerin benzerliğidir. Kafiye, mısra sonlarındaki ses benzerliğidir. Şiirde ahengi sağlamak; sözleri kolay ezberlenir ve kalıcı kılmak için yapılır. Mısra sonlarındaki ses benzerlikleri bulunurken önce redifler, sonra kafiyeler bulunur.

  Örüşük Kafiye (Örüşük Uyak) – Üç mısralı bentlerle kurulan nazım biçimlerinde görülür. İtalyan edebiyatı nazım şekli terza-rimaya özgü bir kafiyeleniştir: aba bcb cdc Sadece uyak örgüsünü bilseniz yeterli.

  Mani Tipi Kafiye (Mani Uyak) – Özellikle mani, rubai ve tuyuğda görülen kafiye düzenidir. Bu kafiyenin de düz kafiye olduğu unutulmamalıdır: aaba (aaxa) Örnekler: Sabahın çisesine -a Uyandım yar sesine -a İsmini yaz sevdiğim -x Halının köşesine -a Çepeçevre bahar içinde bir yer gördük -a Ferhat ile Şirin’i beraber gördük -a Baktık geceden fecre kadar ellerde -x Yıldızlara yükselen kadehler gördük -a

  Sarmal Kafiye (Sarmal Uyak) Dörtlüklerle yazılan şiirlerde görülür: abba Örnekler Biliyorum gölgede senin uyuduğunu -a Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin -b Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin -b Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu -a Ne toprağa gömülmektir -a Ne ruhun uçması tenden! -b Ölüm, ölüm gülerekten -b Bir bayrak altında ölmektir. -a

  Mâni. Çoğunlukla 7 heceli dört mısralıklik bir bentten meydana gelir. Birinci, ikinci dördüncü mısralar birbirleriyle kafiyeli, üçüncü mısra serbesttir. İlk iki mısra hazırlık dizeleridir. Son iki mısra ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir.