2014-12-22

HSG kateteri

HSG kateterleri ucunda bulunan balonu kimisi servikste kimisi uterin kavitede şişirir.

Her birinin kendine göre artıları eksileri vardır. Uterin kavitede şişirilen kateter alt 1/5 lik bölümde doluş defekti olarak görünür. Görüntü üzerinde bir balon istenilen bir öğe değildir. Avantajlarından biri kateter geri kaçma şansının az olmasıdır. Hatta uterin kavitede olan bir kateter ile antefleksyonda olan, dorsofleksyonda olan uterusa traksiyon uygulama şansı bulunur.

Servikal kavitede bulunan bir kateter, aşırı ekspanse edilirse ağrılı olabilir. Traksiyon uygulaması, kontrast verilmesi sırasında kateterin servikse doğru disloke olma riski bulunmaktadır.

Klasik HSG (histerosalpingografi) kateteri yerine, balonu yaklaşık 2-2.5 cm uzunluğunda olan bir HSG kateteri yapılsa, ekspansiyon sırasında ağrı riski azalır. Traksiyon sırasında dislokasiyon riski azalır.Birden fazla balonu olan, balonu boğumlu olan kateterler yapılabilir.

Dolu mesane ile traksiyon gereksiniminin azaldığını biliyorum ama yinede bazen traksiyon uygulamanın yararı yok değildir.Accelerometer and elastography

Ultrasound elastography is a new and developing. Elastography is based on tissue hardness and tumor hardness differences. Most malignant tumors are hard while most benign tumors and tumor like conditions and cysts differ in hardness from malignant tumors.

Manual compression elastography 00004


Area of hardness also differs in malignant and benign lesions. In malignant tumors area of hardness extents beyond visible tumor on gray scale. While most benign lesions are similar in size on both grey scale and elastography.

Manual compression elastography of invazive ductal carcinoma 00132


In elastography lateral displacement of tissue it's calculated to compute hardness of tissue.

Manual compression elastography is limited since the amount of compression is unknown. This can be easily improved by adding an accelerometer to ultrasound transducer. With an accelerometer embedded to transducer the computer can know the amount of vertical displacement occurred to transducer in unit time. This can add value to manual compression elastography. Electronic accelerometers (MEMS) can be purchased for less than ten dollars. The real work might be in software programming calculating actual amount of tissue stiffness from vertical displacement of transducer.

There are other types of elastography. One senses the pulsation of nearby vasculature and calculates tissue stiffness according to pulsations.

Another technology uses shear waves produced by transducer to create an stiffness map of tissue. Shear wave elastography can quantitatively calculate accurate maps of stiffness in units of kPa.