2016-01-18

Kafiye sözlüğü: A ile biten kelimeler

tebaa
erbaa
ahlatıerbaa
amalierbaa
matbaa
müdafaa
millî müdafaa
nefsi müdafaa
meşru müdafaa
murafaa
mütalaa
mücamaa
şaşaa
mukataa
mübayaa
münazaa
muvazaa
aba
baba
ana baba
büyük baba
noel baba
âdem baba
devlet baba
üvey baba
ağababa
paşababa
ballıbaba
efendibaba
akbaba
tepeli akbaba
leşçil akbaba
şambaba
âdembaba
kayınbaba
dönbaba
sütbaba
beybaba
caba
acaba
çaba
merhaba
kaba
kalaba
araba
araba araba
yaylı araba
bir araba
maraba
taraba
akraba
uzak akraba
hısım akraba
yakın akraba
saba
kaba saba
kasaba
badısaba
taba
yaba
murabba
etibba
üdeba
heba
veba
elifba
diba
hindiba
karahindiba
galiba
intiba
ukba
peşmelba
gamba
lamba
floresan lamba
hırtlamba
samba
çarşamba
çarşamba
muşamba
memba
zımba
tel zımba
bomba
saatli bomba
cumba
tulumba
karga tulumba
emme basma tulumba
pumba
rumba
tumba
oba
roba
soba
katalitik soba
barba
farba
kırba
çorba
terbiyeli çorba
ekşili çorba
egzotik çorba
hazır çorba
torba
ağ torba
ip torba
kâğıt torba
zorba
urba
turba
işba
duba
ruba
tuba
tuba
küba
baca
kör baca
babaca
kabaca
zorbaca
hollandaca
hovardaca
kafaca
sahaca
tenhaca
başkaca
alaca
alaca
budalaca
ukalaca
alaca bulaca
fazlaca
kovalamaca
kapı kapamaca
yaşamaca
boğmaca
doğmaca
esir almaca
darılmaca
bulmaca
kapmaca
köşe kapmaca
kandırmaca
yakıştırmaca
sormaca
uydurmaca
kurmaca
yutturmaca
yosmaca
koşmaca
atmaca
aldatmaca
yanıltmaca
şaşırtmaca
korkutmaca
saymaca
uymaca
kızmaca
anaca
manaca
hoppaca
raca
karaca
maskaraca
paraca
sıraca
kısaca
softaca
ortaca
ustaca
burjuvaca
tuvaca
kimyaca
abazaca
soğdca
veca
acıca
sıkıca
yankıca
pahalıca
paralıca
etraflıca
ılıca
ılıca
farklıca
akıllıca
osmanlıca
kaplıca
hesaplıca
başlıca
yaşlıca başlıca
yaşlıca
tatlıca
sarıca
haşarıca
ayrıca
kuruyasıca
yansıca
yassıca
kabadayıca
sayıca
rica
iltica
irtica
malca
uysalca
şapşalca
çatalca
aptalca
yığılca
kızılca
ilca
bolca
moğolca
ispanyolca
tombulca
fodulca
usulca
amca
adamca
sağlamca
yarımca
hasımca
omca
rumca
durumca
masumca
bozumca
anca
tabanca
makineli tabanca
beylik tabanca
toplu tabanca
babacanca
danca
nadanca
savurganca
kanca
amerikanca
falanca
katalanca
olanca
aslanca
ceylanca
manca
kocamanca
flamanca
kahramanca
almanca
şişmanca
düşmanca
kumanca
inanca
yunanca
kapanca
sapanca
nobranca
oranca
insanca
şarlatanca
ortanca
fettanca
şeytanca
pehlivanca
hayvanca
italyanca
partizanca
ozanca
kadınca
ardınca
dalgınca
çılgınca
yılgınca
sakınca
çapkınca
şaşkınca
taşkınca
kalınca
aklınca
karınca
atlı karınca
atlıkarınca
akkarınca
çoklarınca
kararınca
karınca kararınca
uyarınca
fehvasınca
sarışınca
şartınca
onca
makedonca
gonca
lonca
japonca
laponca
çaçaronca
patronca
letonca
yonca
acı yonca
ekşi yonca
sarıyonca
bunca
olgunca
dolgunca
dokunca
coşkunca
melunca
mecnunca
memnunca
şunca
boyunca
ömür boyunca
boylu boyunca
mahzunca
uzunca
boca
orsa boca
hoca
nasrettin hoca
koca
koca koca
kara koca
karı koca
akçakoca
koskoca
loca
eskimoca
kibarca
barbarca
macarca
darca
gaddarca
bulgarca
hunharca
toharca
akarca
fedakârca
sakarca
küçük sakarca
yakarca
riyakârca
balkarca
malkarca
kokarca
sanatkârca
defalarca
yıllarca
yüzyıllarca
onlarca
milyonlarca
milyarlarca
asırlarca
yanarca
kaynarca
kaynarca
tatarca
minnettarca
avarca
canavarca
hazarca
işgüzarca
ağırca
kırca
kakırca
hınzırca
irca
şorca
kalantorca
zorca
oburca
uygurca
cumhurca
kurca
çukurca
mağrurca
asurca
cesurca
gâvurca
uca
uç uca
uçtan uca
buca
mançuca
urduca
sofuca
duyguca
kumluca
oylumluca
topluca
gururluca
kurtluca
mutluca
boyluca
tuzluca
doğruca
karaca kuruca
peştuca
slavca
islavca
savca
karaçayca
nogayca
kolayca
çağatayca
altayca
boyca
toyca
azca
yobazca
lazca
haylazca
yaramazca
umursamazca
utanmazca
kurnazca
kırgızca
mızmızca
yalnızca
acımasızca
pervasızca
hayâsızca
insafsızca
kaygısızca
saygısızca
haksızca
ahlaksızca
vicdansızca
amansızca
fransızca
izansızca
hesapsızca
arsızca
patavatsızca
kayıtsızca
bozca
ucuzca
tunguzca
oğuzca
sorumsuzca
lüzumsuzca
fütursuzca
huzursuzca
namussuzca
korkusuzca
soysuzca
huysuzca
gagavuzca
yavuzca
çaça
çaçaça
faça
poğaça
kaça
ıskaça
maça
ısparmaça
usturmaça
paça
yaka paça
bol paça
dar paça
geniş paça
çalapaça
taraça
kraça
döke saça
halaçça
iskoçça
safça
feylesofça
filozofça
ulahça
küstahça
bohça
parçalı bohça
yamalı bohça
tanrıça
akça
sıcakça
alçakça
kıpçakça
soğdakça
ufakça
hakça
korkakça
dangalakça
salakça
ablakça
ahlakça
toparlakça
patlakça
çaylakça
ahmakça
pomakça
avanakça
boşnakça
bunakça
kaynakça
oynakça
akça pakça
karakalpakça
kaypakça
ufarakça
ırakça
kıvrakça
sarsakça
yumuşakça
paytakça
slovakça
manyakça
kazakça
gıcıkça
kancıkça
açıkça
kaçıkça
sadıkça
kalabalıkça
ılıkça
bulanıkça
dağınıkça
sapıkça
çarpıkça
şımarıkça
pısırıkça
sıkça
kısıkça
sırnaşıkça
yılışıkça
mantıkça
yırtıkça
çokça
baskça
çabukça
çocukça
oldukça
soğukça
kumukça
burukça
buruşukça
dalkavukça
bozukça
kalça
nalça
salça
çamça
trança
foça
loça
ahbapça
arapça
hesapça
kitapça
kopça
zirzopça
sırpça
mahcupça
barça
ıskarça
parça
parça parça
yedek parça
bir parça
paramparça
fırça
tel fırça
perlon fırça
sırça
hakasça
farsça
rusça
arkadaşça
sırdaşça
yavaşça
çuvaşça
hoşça
sarhoşça
loşça
datça
rahatça
diplomatça
hamaratça
hoyratça
üstatça
hırvatça
edebiyatça
gotça
despotça
kartça
başkurtça
dostça
vücutça
yakutça
mesutça
arnavutça
ayça
da
ya da
ada
gök ada
bozcaada
maada
labada
lambada
gökçeada
bir kafada
bir defada
intifada
boğada
bulada
takımada
yarımada
armada
kanada
bir arada
bu arada
beşibirarada
arada sırada
o sırada
orada
burada
kurada
şurada
bir tahtada
ortada
başı havada
ağzı havada
dünyada
lahzada
bir lahzada
ibda
eda
feda
can feda
geda
şüheda
seda
ses seda
aksiseda
veda
elveda
ağda
bağda
cıda
gıda
kapıda
bir çırpıda
yukarıda
başı yukarıda
gözü dışarıda
nida
korida
ihtida
iptida
istida
vida
zıvanalı vida
piston vida
tornavida
şebiyelda
o yolda
gözü yolda
dulda
bir anda
alabanda
boca alabanda
orsa alabanda
iskele alabanda
sancak alabanda
meydanda
turfanda
son turfanda
maganda
propaganda
antipropaganda
uganda
ajanda
yeni zelanda
hollanda
arka planda
ilk planda
irlanda
manda
aynı zamanda
kumanda
uzaktan kumanda
panda
randa
branda
veranda
bayramda seyranda
bir yanda
payanda
bu meyanda
icabında
gıyabında
zarfında
eli şakağında
eli kulağında
adam kıtlığında
yakında
hakkında
anında
zamanında
vaktizamanında
yanında
zımnında
ağzı kulaklarında
sularında
tıkırında
işi tıkırında
dakikasında
esnasında
başında
masa başında
aklı başında
haddizatında
el altında
evi sırtında
yüreği ağzında
onda
fonda
anakonda
sonda
bunda
şunda bunda
cunda
funda
adam yokluğunda
kunda
sonunda
eninde sonunda
önünde sonunda
canı burnunda
karnı burnunda
çiçeği burnunda
öfkesi burnunda
eli koynunda
uğrunda
şunda
üç otuzunda
oda
karanlık oda
ön oda
art oda
pagoda
loda
moda
roda
soda
başoda
voyvoda
arda
arda
art arda
barda
galibarda
her hâlükârda
yakınlarda
onlarda
marda
eser miktarda
baştarda
varda
hovarda
yarda
ferda
ferden ferda
lakerda
hâlihazırda
borda
aborda
hurda
huda
bermuda
cüda
kethüda
sevda
kara sevda
fayda
gayda
hayda
kolayda
payda
ortak payda
peyda
hüveyda
süveyda
bir boyda
ilk ağızda
müddea
idea
kornea
fa
kafa
kalın kafa
kuru kafa
mankafa
kurukafa
malafa
karafa
prafa
zürafa
yafa
cefa
eza cefa
defa
bir defa
zürefa
sefa
aynısefa
zevküsefa
vefa
bivefa
mukaffa
musaffa
müteveffa
ıstıfa
ifa
indifa
şifa
darüşşifa
iktifa
intifa
irtifa
vasati irtifa
istifa
alfa
halfa
kalfa
lenfa
menfa
kofa
sofa
şanlıurfa
turfa
itfa
şufa
hayfa
sayfa
itibari sayfa
tayfa
gaga
malaga
mega
agrega
biga
liga
mamaliga
dalga
dalga dalga
kısa dalga
çok kısa dalga
orta dalga
duraklı dalga
kararlı dalga
küçük dalga
büyük dalga
yeşil dalga
uzun dalga
ölü dalga
mikrodalga
konalga
ilga
tolga
tavulga
oyulga
mülga
damga
soğuk damga
kamga
lalanga
palanga
manga
taranga
alafranga
pranga
şırınga
ayınga
ringa
istinga
longa
tonga
yonga
korunga
yoga
karga
küçük karga
alacakarga
alakarga
karakarga
ıslakkarga
alarga
tutarga
yarga
duyarga
acırga
kadırga
sakırga
kasırga
sıyırga
yorga
kaburga
dodurga
omurga
kavurga
laga luga
ozuga
kavga
tayga
sıyga
toyga
ağa
iç ağa
ak ağa
silahtar ağa
bağa
yeşilbağa
kaplumbağa
kurbağa
kuyruklu kurbağa
tosbağa
otlubağa
kucak kucağa
kucaktan kucağa
çağa
yeniçağa
dağdağa
ufaktan ufağa
hacıağa
aliağa
mübalağa
kulak kulağa
kulaktan kulağa
yanak yanağa
tepeden tırnağa
hıyarağa
uzaktan uzağa
çığa
açıktan açığa
çığlık çığlığa
sığa
boğa
boğa
cırboğa
doğa
soluk soluğa
ha
aha
murabaha
sabaha
akşama sabaha
giranbaha
mezbaha
daha
daha daha
bir daha
az daha
kahkaha
müsamaha
paha
saha
saha
orta saha
yabancı saha
halı saha
yarı saha
yeşil saha
mesaha
vaha
deha
memleha
reha
münteha
safha
nefha
hahha
hıfzıssıhha
safiha
kariha
ceriha
fatiha
intiha
iştiha
layiha
rayiha
çulha
kemha
imha
tenha
inha
anha minha
cünha
oha
karha
ejderha
şerha
nüsha
asli nüsha
asıl nüsha
fetha
çuha
lenduha
yuha
levha
alçı levha
serlevha
sayha
vakıa
facia
iddia
vedia
latifundia
nafia
camia
mânia
şia
emtia
şayia
hisseişayia
aka
müsabaka
tabaka
ağ tabaka
yüksek tabaka
sosyal tabaka
saydam tabaka
damar tabaka
alt tabaka
sert tabaka
üst tabaka
caka
sadaka
nafaka
kaka
ite kaka
tu kaka
laka
alaka
falaka
kelalaka
yalaka
laklaka
mutallaka
plaka
kırmızı plaka
geçici plaka
mozaik plaka
mutlaka
şaka maka
alpaka
araka
baraka
paraka
saraka
varaka
saka
şaka
soğuk şaka
muaşaka
taka
vaka
klinik vaka
yaka
degaje yaka
balıkçı yaka
haydari yaka
kayık yaka
şapşal yaka
bisiklet yaka
v yaka
karayaka
müzayaka
karşıyaka
fiyaka
akyaka
çalyaka
gölyaka
toyaka
laçka
plaçka
maçka
brıçka
borçka
kuluçka
beka
rüfeka
keka
hebenneka
ipeka
şürekâ
isteka
zekâ
genel zekâ
üstün zekâ
yufka
bağrı yufka
arkası yufka
sırtı yufka
yüreği yufka
sabıka
bata çıka
natıka
mıntıka
serbest mıntıka
memnu mıntıka
mızıka
ika
saika
siperisaika
belçika
radika
sendika
sarı sendika
refika
sertifika
lahika
şahika
dakika
filhakika
lika
talika
selika
filika
bazilika
mika
formika
manika
armonika
veronika
arnika
tropika
rika
farika
alametifarika
harika
masarika
fabrika
erika
amerika
afrika
tefrika
paprika
müteferrika
entrika
vesika
meksika
asarıatika
patika
pratika
politika
iç politika
dış politika
antarktika
antika
bastika
mastika
istika
musakka
okka
hokka
markka
cukka
halka
düşe kalka
polka
anka
banka
aracı banka
kanka
palanka
zümrüdüanka
zanka
koka
moka
roka
toka
tapyoka
zoka
şapka
kolonyal şapka
silindir şapka
şıpka
zıpka
ipka
arka
arka arka
barka
çarka
marka
kazık marka
çarliston marka
danimarka
parka
yarka
gütaperka
fırka
hırka
minorka
alaturka
mazurka
faska
palaska
kazaska
kaleska
ıska
kıska
sıska
daniska
lepiska
patiska
muska
kapuska
başka
bambaşka
fişka
manişka
frişka
çuşka
matruşka
tepeli patka
vatka
votka
darbuka
çuka
duka
sanduka
kuka
cimbakuka
abluka
çamuka
mavruka
maşuka
takatuka
bazuka
balalayka
şayka
troyka
soyka
la
ala
âlâ
ala ala
ne âlâ
bala
balâ
kabala
tombala
farbala
francala
baston francala
daldan dala
vidala
budala
allahuteala
gala
tıgala
sigala
hala
hâlâ
arşıâlâ
kala
kala kala
akala
pekâlâ
skala
mıskala
ukala
lala
aliyyülâlâ
mala
guatemala
dörtnala
pala
hoppala
sala
muvasala
ipsala
muhassala
havsala
maşala
kavala
riyala
abla
gelin abla
tabla
kontratabla
fodla
ela
bela
güç bela
tatlı bela
yedi bela
zor bela
püsküllü bela
tabela
kalubela
kandela
rondela
vardela
hela
cühela
vükela
vekil vükela
karamela
kapela
iskarpela
mesela
tela
müptela
kartela
prostela
venezuela
çavela
kavela
karavela
manivela
güvela
evvela
mufla
pufla
pantufla
vigla
çağla
sığla
muğla
tuğla
şehla
yana yakıla
utana sıkıla
sıla
basıla
fasıla
hasıla
gayrisafi millî hasıla
daüssıla
ıttıla
yıldan yıla
bayıla bayıla
yazıla
ila
cila
tekila
fanila
itila
iptila
istila
bakla
iç bakla
delice bakla
acı bakla
akbakla
sağlıcakla
ittifakla
takla
yıldırım takla
tepetakla
ustalıkla
tatlılıkla
doğallıkla
hayranlıkla
şaşkınlıkla
yanlışlıkla
kolaylıkla
kikla
kukla
çoklukla
çoğunlukla
zorlukla
musalla
mualla
zebella
mücella
mortadella
mozerella
illa
kamarilla
gerilla
kontrgerilla
filotilla
villa
molla
nanemolla
damla
damla damla
bir damla
hamla
imla
kumla
zamanla
oranla
yığınla
karamandola
angola
pergola
kola
kol kola
şokola
mola
tiramola
heyamola
parola
pasaparola
hayrola
viyola
karmanyola
kastanyola
karyola
pirzola
çapla
topla
tarla
sabırla
gırla
zorla
urla
asla
fasla fasla
canla başla
kışla
akkışla
şarkışla
ulukışla
matla
ula
bula
saçula
boğula boğula
kula
kula
muşmula
çapula
morula
gastrula
pusula
ıspatula
tatula
blastula
heyula
zula
savla
tavla
evla
mevla
mevla
ayla
yayla
çamlıyayla
altınyayla
başyayla
vaveyla
hatasıyla sevabıyla
aracılığıyla
bütün çıplaklığıyla
layıkıyla
hakkıyla
kanalıyla
kelimenin tam anlamıyla
tamamıyla
adıyla sanıyla
aynıyla
itibarıyla
fazlasıyla
sırasıyla
vasıtasıyla
dolayısıyla
tabiatıyla
yoluyla
şaka yoluyla
hususuyla
fazla
hızla
buzla
tuzla
tuzla
ama
âmâ
kocama
harcama
dama
adama
adam adama
bağdama
bıngıldama
tıngıldama
zıngıldama
çağıldama
çakıldama
kımıldama
harıldama
parıldama
şarıldama
cırıldama
hırıldama
mırıldama
pırıldama
şırıldama
vırıldama
zırıldama
fısıldama
ışıldama
fışıldama
hışıldama
mışıldama
çatıldama
cıvıldama
cızıldama
vızıldama
cumbuldama
uğuldama
horuldama
guruldama
gacırdama
gıcırdama
vıcırdama
bangırdama
çangırdama
dangırdama
şangırdama
tangırdama
zangırdama
çıngırdama
şıngırdama
tıngırdama
zıngırdama
kakırdama
sakırdama
şakırdama
takırdama
fıkırdama
kıkırdama
lıkırdama
şıkırdama
tıkırdama
şapırdama
tapırdama
kıpırdama
şıpırdama
tıpırdama
haşırdama
fışırdama
hışırdama
çatırdama
patırdama
çıtırdama
kıtırdama
pıtırdama
cayırdama
cıyırdama
cazırdama
cızırdama
cumburdama
pofurdama
fokurdama
tokurdama
fosurdama
foşurdama
budama
haydama
gama
yarlıgama
malgama
ılgama
oyulgama
bergama
ırgama
yadırgama
pijama
kama
tıkama
yıkama
yağlama yıkama
baritli yıkama
merkezî yıkama
ölü yıkama
çalkama
lama
dalay lama
balama
çabalama
yabalama
lambalama
zımbalama
bombalama
cumbalama
torbalama
alacalama
kancalama
bocalama
kurcalama
saçalama
bohçalama
salçalama
kopçalama
parçalama
fırçalama
dalama
bağdalama
vidalama
duldalama
payandalama
sondalama
bordalama
haydalama
turfalama
ufalama
sayfalama
gagalama
oyulgalama
damgalama
şırıngalama
yongalama
ırgalama
yorgalama
kurbağalama
yuhalama
tabakalama
kakalama
yakalama
suçüstü yakalama
okkalama
çalkalama
halkalama
arkalama
markalama
korkalama
ıskalama
alalama
malalama
telalama
cilalama
kolalama
malama
kamalama
yamalama
saçmalama
yağmalama
sarmalama
yarmalama
cırmalama
tırmalama
kirizmalama
badanalama
kınalama
tornalama
çapalama
tapalama
tıpalama
yalpalama
rampalama
ıstampalama
pompalama
sopalama
arpalama
hırpalama
raspalama
aralama
karalama
numaralama
paralama
zımparalama
yaralama
pudralama
uğralama
ıralama
şamandıralama
sıralama
alfabetik sıralama
kiralama
orkestralama
duralama
turalama
faturalama
kasalama
sarsalama
orsalama
maşalama
şaşalama
cıvatalama
yaftalama
noktalama
baltalama
contalama
otalama
notalama
ortalama
yıllık ortalama
sigortalama
postalama
muştalama
sıvalama
ovalama
kovalama
zırvalama
yuvalama
yalama
mayalama
balyalama
mumyalama
planyalama
kolonyalama
oyalama
boyalama
kopyalama
dosyalama
hizalama
imzalama
ponzalama
kırbaçlama
argaçlama
ağaçlama
doğaçlama
haçlama
akaçlama
tıkaçlama
tokaçlama
sarkaçlama
kıskaçlama
merkezkaçlama
ilaçlama
kulaçlama
amaçlama
kılıçlama
basınçlama
tunçlama
sonuçlama
suçlama
avuçlama
kodlama
flama
laflama
paraflama
fotoğraflama
çarşaflama
kılıflama
sınıflama
zayıflama
oflama
zarflama
uflama
puflama
kataloglama
ağlama
bağlama
kuşak bağlama
kemer bağlama
çağlama
dağlama
sağlama
yağlama
lığlama
loğlama
ahlama
sabahlama
perdahlama
peydahlama
tezgâhlama
nikâhlama
silahlama
pahlama
ferahlama
siftahlama
ıhlama
mıhlama
zıhlama
ohlama
hohlama
pohpohlama
yabancılama
açılama
fıçılama
alçılama
kamçılama
algılama
salgılama
sangılama
kargılama
sargılama
yargılama
ağılama
bukağılama
kılağılama
aşağılama
kaşağılama
buzağılama
kığılama
açkılama
çıkılama
sıkılama
yankılama
dışkılama
fışkılama
atkılama
tanılama
arılama
yarılama
aykırılama
sanrılama
yansılama
yassılama
aşılama
ışılama
karşılama
orantılama
alıntılama
sayılama
kıyılama
bandajlama
ambalajlama
masajlama
montajlama
makyajlama
rujlama
aklama
kabaklama
tabaklama
sıcaklama
kucaklama
bıçaklama
koçaklama
adaklama
gıdaklama
kundaklama
odaklama
gaklama
haklama
laklama
malaklama
oğlaklama
gırtlaklama
tokmaklama
çomaklama
parmaklama
yaşmaklama
yumaklama
konaklama
cırnaklama
tırnaklama
kasnaklama
paklama
topaklama
araklama
taraklama
varaklama
topraklama
duraklama
saklama
yasaklama
sarımsaklama
savsaklama
şaklama
başaklama
duşaklama
kuşaklama
pataklama
tartaklama
vaklama
savaklama
vakvaklama
duvaklama
ayaklama
dayaklama
cıyaklama
ciyaklama
viyaklama
amonyaklama
kızaklama
tuzaklama
ıklama
gıcıklama
vıcıklama
mıncıklama
açıklama
gıdıklama
sandıklama
balıklama
ıslıklama
tırmıklama
anıklama
tanıklama
tapıklama
arıklama
karıklama
kırıklama
sırıklama
kaşıklama
ışıklama
tıklama
katıklama
kıtıklama
artıklama
tırtıklama
yastıklama
fıstıklama
ayıklama
sayıklama
yayıklama
kazıklama
zamklama
zonklama
oklama
boklama
koklama
stoklama
yoklama
yazılı yoklama
kırklama
gurklama
çubuklama
çocuklama
uçuklama
soğuklama
soluklama
konuklama
topuklama
tomruklama
yumruklama
doruklama
sumsuklama
koltuklama
tutuklama
gıyabi tutuklama
yavuklama
uyuklama
allama
ballama
kaballama
dallama
mandallama
afallama
kangallama
tutkallama
saykallama
nallama
topallama
sallama
çuvallama
tırıllama
haşıllama
hatıllama
yıllama
kollama
sollama
yollama
çullama
nodullama
çoğullama
pullama
çapullama
koşullama
şavullama
camlama
damlama
makadamlama
hamlama
rakamlama
selamlama
sağlamlama
uslamlama
kayıtımla uslamlama
tamamlama
programlama
akşamlama
koşamlama
tamlama
karma tamlama
çıkmalı tamlama
bağlaçlı tamlama
belirtili tamlama
iyelikli tamlama
girişik tamlama
belirtisiz tamlama
tutamlama
açımlama
adımlama
yadımlama
bağımlama
çalımlama
tanımlama
tasarımlama
yeniden tasarımlama
yarımlama
ayrımlama
tasımlama
kısımlama
alaşımlama
sayımlama
yayımlama
bumlama
yudumlama
boğumlama
tohumlama
kumlama
vakumlama
olumlama
oylumlama
mumlama
konumlama
yorumlama
hortumlama
oyumlama
zumlama
anlama
banlama
çobanlama
soğanlama
kanlama
talanlama
yalanlama
planlama
zamanlama
limanlama
harmanlama
şişmanlama
dumanlama
tapanlama
tırpanlama
oranlama
katranlama
nişanlama
tanlama
puanlama
şampuanlama
yanlama
çınlama
kınlama
çıkınlama
zıpkınlama
karınlama
fırınlama
ışınlama
arşınlama
tınlama
vınlama
mayınlama
karbonlama
sifonlama
klonlama
limonlama
tamponlama
sonlama
kartonlama
afyonlama
ispiyonlama
ozonlama
marnlama
unlama
sabunlama
macunlama
kulunlama
orunlama
burunlama
afsunlama
efsunlama
kurşunlama
dolama
kaskolama
silolama
depolama
kadastrolama
çimentolama
çaplama
kaplama
ağaç kaplama
frize kaplama
desenli kaplama
kök kaplama
nikel kaplama
altın kaplama
astar kaplama
bakır kaplama
ur kaplama
gümüş kaplama
yüz kaplama
saplama
hesaplama
şaplama
cevaplama
kalıplama
silindir kalıplama
ayıplama
zıplama
coplama
hoplama
toplama
veri toplama
ihbarlama
ambarlama
cımbarlama
carlama
ılgarlama
rüzgârlama
harlama
aharlama
karlama
şamarlama
tımarlama
ısmarlama
parlama
toparlama
kararlama
tekrarlama
tasarlama
şarlama
katarlama
kantarlama
mantarlama
astarlama
kastarlama
yuvarlama
ayarlama
kayarlama
ihtiyarlama
uyarlama
azarlama
pazarlama
dış pazarlama
cırlama
çırçırlama
fırlama
sıfırlama
gırgırlama
ağırlama
hırlama
ahırlama
mırlama
sınırlama
pırlama
pırpırlama
sırlama
hasırlama
şırlama
hatırlama
vırlama
yırlama
çayırlama
zırlama
hazırlama
anaforlama
horlama
klorlama
raporlama
şorlama
zorlama
kalburlama
gurlama
bulgurlama
uğurlama
çamurlama
hamurlama
yağmurlama
turlama
makaslama
paspaslama
teraslama
taslama
yaslama
kıyaslama
ıslama
fıslama
fısfıslama
tıslama
mıknatıslama
fakslama
bodoslama
lodoslama
foslama
toslama
başlama
haşlama
kaşlama
talaşlama
taraşlama
tıraşlama
taşlama
şeytan taşlama
yavaşlama
dışlama
fışlama
kargışlama
bağışlama
hışlama
kışlama
nakışlama
alkışlama
kışkışlama
tapışlama
tıpışlama
pışpışlama
karışlama
boşlama
tuşlama
rötuşlama
atlama
sırıkla atlama
yüksek atlama
sırıkla yüksek atlama
uzun atlama
çatlama
kalafatlama
sülfatlama
fosfatlama
rahatlama
katlama
sakatlama
silikatlama
barikatlama
tokatlama
hacamatlama
formatlama
karbonatlama
patlama
ispatlama
savatlama
bayatlama
çıtlama
çıtçıtlama
ağıtlama
kâğıtlama
kıtlama
kanıtlama
tanıtlama
yanıtlama
kısıtlama
çaşıtlama
karşıtlama
kayıtlama
altlama
asfaltlama
bantlama
otlama
kotlama
iyotlama
azotlama
mazotlama
şartlama
cırtlama
gırtlama
kırtlama
pırtlama
sırtlama
hortlama
akortlama
mortlama
yoğurtlama
yumurtlama
avurtlama
rastlama
kutlama
palamutlama
şutlama
boyutlama
soyutlama
ulama
bulama
agulama
bulgulama
sorgulama
burgulama
kurgulama
vurgulama
yuvgulama
uygulama
buğulama
hamsi buğulama
kutlulama
ululama
tapulama
ebrulama
doğrulama
uğrulama
durulama
kurulama
yavrulama
sulama
pusulama
muştulama
kutulama
arzulama
kuzulama
avlama
cavlama
havlama
kavlama
savlama
tavlama
miyavlama
kovlama
aylama
haylama
kalaylama
olaylama
dolaylama
kolaylama
emaylama
onaylama
paylama
saylama
taylama
yaylama
oylama
boylama
soylama
bazlama
dazlama
gazlama
boğazlama
tırkazlama
alazlama
palazlama
yalazlama
gammazlama
apazlama
hapazlama
tarazlama
çaprazlama
poyrazlama
sıvazlama
yazlama
ayazlama
piyazlama
cımbızlama
cızlama
dızlama
yaldızlama
yıldızlama
hafızlama
ağızlama
sızlama
hırsızlama
vızlama
bozlama
cicozlama
çakozlama
takozlama
kaparozlama
aforozlama
balyozlama
ucuzlama
mahmuzlama
omuzlama
boynuzlama
tuzlama
havuzlama
kılavuzlama
mama
cici mama
şamama
yamama
kanama
panama
panama
ağnama
kınama
sınama
onama
donama
bunama
erken bunama
kaynama
oynama
kapama
kuzu kapama
arama
karama
tarama
arama tarama
yarama
abrama
sıçrama
drama
sinerama
doğrama
uğrama
mahrama
ırama
yıldırama
makrama
şakrama
fıkrama
okrama
panorama
kıprama
yıprama
kurama
kavrama
kıvrama
bayramdan bayrama
boğasama
yasama
koçsama
aşağısama
aksama
ıraksama
duraksama
uzaksama
kanıksama
çoksama
yanılsama
kaçımsama
anımsama
ayrımsama
sayrımsama
azımsama
çoğumsama
yokumsama
soğrumsama
duyumsama
açınsama
yakınsama
kapsama
barsama
çıkarsama
ağırsama
uğursama
umursama
kanıtsama
savı kanıtsama
yurtsama
kutsama
susama
savsama
tavsama
şama
aşama
yaşama
birlikte yaşama
ortak yaşama
kağşama
akşamdan akşama
okşama
yanşama
boşama
yumuşama
kayşama
atama
açıktan atama
vekâleten atama
asaleten atama
otama
saptama
hartama
yastama
sıvama
yama
gizli yama
dayama
boyama
egzama
uzama
kavzama
icma
açma
kaçma
saçma
sıçma
sançma
koçma
uçma
badema
mukaddema
kudema
ulema
nema
sinema
telesinema
mikrosinema
protonema
neşvünema
krema
sema
alaimisema
şema
tema
magma
sentagma
paradigma
dogma
ağma
çağma
sağma
eleğimsağma
yağma
sığma
yığma
boğma
doğma
anadan doğma
brahma
ıhma
yalabıma
acıma
sancıma
çıma
kalgıma
kargıma
bir bakıma
kakıma
şakıma
balkıma
salkıma
bılkıma
çapkıma
şavkıma
ılıma
bavlıma
tanıma
farıma
karıma
ağrıma
sırıma
sıma
sasıma
yadsıma
yabansıma
yansıma
bayatsıma
kaşıma
taşıma
aktif taşıma
toplu taşıma
ışıma
cıvıma
kendi payıma
kazıma
mızıma
ima
daima
cima
parankima
klima
mikroklima
sima
içtima
akma
bakma
çakma
kakma
sedef kakma
bırakma
çırakma
takma
yakma
bıkma
acıkma
çıkma
kola çıkma
lige çıkma
kümeye çıkma
kanıkma
karıkma
sıkma
tıkma
yıkma
ayıkma
kalkma
kokma
lokma
lokma lokma
haram lokma
sokma
sarkma
kırkma
korkma
burkma
dolukma
alma
açığa alma
kültüre alma
satın alma
kocalma
çalma
alçalma
dalma
çift dalma
ufalma
sağalma
çoğalma
yoğalma
kalma
babadan kalma
dededen kalma
bakakalma
kalakalma
donakalma
artakalma
bolalma
yamalma
domalma
bunalma
daralma
devralma
salma
kısalma
boşalma
kartalma
azalma
feyzalma
elma
acı elma
ekşi elma
kızılelma
açılma
kaçılma
saçılma
ardılma
dağılma
sağılma
yığılma
kılma
bakılma
çakılma
kakılma
bırakılma
takılma
yakılma
bıkılma
acıkılma
çıkılma
sıkılma
tıkılma
yıkılma
kırkılma
kaykılma
anılma
kıskanılma
borçlanılma
saklanılma
kullanılma
toplanılma
yararlanılma
başlanılma
atlanılma
katlanılma
inanılma
aranılma
davranılma
kavranılma
sanılma
usanılma
yaşanılma
kuşanılma
tanılma
yanılma
dayanılma
kazanılma
uzanılma
acınılma
sığınılma
kapılma
sapılma
yapılma
çarpılma
çırpılma
kırpılma
darılma
karılma
çıkarılma
onarılma
koparılma
sarılma
başarılma
aktarılma
kotarılma
kurtarılma
varılma
yalvarılma
yarılma
uyarılma
bağrılma
çağrılma
kaçırılma
yağdırılma
sığdırılma
çaldırılma
daldırılma
kaldırılma
yıldırılma
kandırılma
havalandırılma
cezalandırılma
ağaçlandırılma
borçlandırılma
sonuçlandırılma
suçlandırılma
adlandırılma
vasıflandırılma
silahlandırılma
ışıklandırılma
canlandırılma
sonlandırılma
dolandırılma
cevaplandırılma
teşkilatlandırılma
yanıtlandırılma
şartlandırılma
bulandırılma
sulandırılma
ayazlandırılma
hızlandırılma
inandırılma
sındırılma
caydırılma
kaydırılma
azdırılma
kazdırılma
kızdırılma
sızdırılma
kırılma
ısırılma
aşırılma
batırılma
yatırılma
ıhtırılma
çaktırılma
yıktırılma
saptırılma
yaptırılma
artırılma
bastırılma
kıstırılma
yasalaştırılma
şeffaflaştırılma
saflaştırılma
karşılaştırılma
uzaklaştırılma
sıklaştırılma
çabuklaştırılma
sağlamlaştırılma
kanunlaştırılma
oyunlaştırılma
dolaştırılma
kararlaştırılma
anıtlaştırılma
bulaştırılma
kamulaştırılma
kolaylaştırılma
paylaştırılma
araştırılma
sıkıştırılma
çalıştırılma
yapıştırılma
çırpıştırılma
karıştırılma
katıştırılma
kayırılma
kıvrılma
ayrılma
sıyrılma
asılma
basılma
kasılma
kısılma
sarsılma
yassılma
aşılma
bağdaşılma
yaklaşılma
uzaklaşılma
anlaşılma
dolaşılma
ulaşılma
bulaşılma
paylaşılma
uzlaşılma
yanaşılma
uğraşılma
şaşılma
sataşılma
kaçışılma
kalkışılma
alışılma
çalışılma
danışılma
kapışılma
çarpışılma
karışılma
çatışılma
tartışılma
atılma
çatılma
aldatılma
gıcırdatılma
katılma
koklatılma
damlatılma
anlatılma
aydınlatılma
hoplatılma
toplatılma
fırlatılma
ıslatılma
başlatılma
yavaşlatılma
atlatılma
çıtlatılma
otlatılma
beyazlatılma
ucuzlatılma
donatılma
kaynatılma
oynatılma
kapatılma
yaratılma
satılma
kuşatılma
yumuşatılma
yatılma
boyatılma
uzatılma
dağıtılma
yalıtılma
damıtılma
tanıtılma
çarpıtılma
ısıtılma
yansıtılma
cıvıtılma
azıtılma
yoğaltılma
bunaltılma
daraltılma
kısaltılma
boşaltılma
azaltılma
bayıltılma
abartılma
ağartılma
çıkartılma
şımartılma
kopartılma
karartılma
tartılma
ayartılma
kızartılma
fışkırtılma
kışkırtılma
yırtılma
savılma
yılma
ayılma
bayılma
sayılma
varsayılma
yayılma
kıyılma
kazılma
yazılma
kızılma
olma
sonradan olma
kaybolma
dolma
yalancı dolma
zeytinyağlı dolma
ağızdan dolma
kulaktan dolma
kaydolma
defolma
hallolma
gadrolma
kahrolma
zehrolma
sırrolma
solma
hapsolma
nakşolma
lağvolma
mahvolma
yolma
gaşyolma
bulma
ara bulma
boğulma
soğulma
sokulma
korkulma
burkulma
yamulma
umulma
yumulma
onulma
konulma
alıkonulma
yonulma
okunulma
dokunulma
sunulma
avunulma
savunulma
doğrulma
soğrulma
yoğrulma
yamrulma
sorulma
yorulma
burulma
uçurulma
durulma
boğdurulma
doldurulma
dondurulma
bulundurulma
durdurulma
uydurulma
bozdurulma
soğurulma
kurulma
somurulma
oturulma
susturulma
coşturulma
koşturulma
oluşturulma
uyuşturulma
yutturulma
vurulma
başvurulma
doyurulma
duyurulma
kavrulma
savrulma
buyrulma
koşulma
boğuşulma
buluşulma
konuşulma
kavuşulma
yontulma
kurtulma
oturtulma
utulma
soğutulma
okutulma
unutulma
kurutulma
tutulma
avutulma
yutulma
uyutulma
savulma
ovulma
kovulma
oyulma
doyulma
koyulma
soyulma
uyulma
duyulma
bozulma
müvellidülma
amma
muamma
dilemma
mülemma
müsemma
umma
humma
kazıklı humma
lekeli humma
karahumma
sarıhumma
yumma
anma
banma
abanma
harcanma
adanma
dadanma
aldanma
kımıldanma
fırıldanma
mırıldanma
vırıldanma
zırıldanma
fısıldanma
mızıldanma
sızıldanma
vızıldanma
kıpırdanma
mızırdanma
homurdanma
budanma
oyulganma
ırganma
yadırganma
kısırganma
ımızganma
kanma
tıkanma
yıkanma
çalkanma
kıskanma
babalanma
çabalanma
zımbalanma
bombalanma
torbalanma
alacalanma
kancalanma
karıncalanma
kurcalanma
saçalanma
salçalanma
kopçalanma
parçalanma
fırçalanma
ağdalanma
vidalanma
daldalanma
duldalanma
sevdalanma
faydalanma
haydalanma
ufalanma
gagalanma
dalgalanma
oyulgalanma
damgalanma
ırgalanma
ağalanma
çığalanma
pahalanma
yuhalanma
tabakalanma
cakalanma
nafakalanma
kakalanma
alakalanma
yakalanma
çalkalanma
halkalanma
arkalanma
markalanma
cilalanma
kolalanma
yamalanma
nemalanma
yağmalanma
sarmalanma
tırmalanma
sıtmalanma
badanalanma
kınalanma
tornalanma
çapalanma
tapalanma
tıpalanma
yalpalanma
pompalanma
sopalanma
hırpalanma
raspalanma
aralanma
karalanma
maskaralanma
numaralanma
paralanma
zımparalanma
yaralanma
sıralanma
kiralanma
kasalanma
tasalanma
posalanma
maşalanma
yaftalanma
noktalanma
sigortalanma
hastalanma
nişastalanma
postalanma
havalanma
ovalanma
kovalanma
yuvalanma
yalanma
mayalanma
balyalanma
mumyalanma
kolonyalanma
oyalanma
boyalanma
kopyalanma
dosyalanma
cezalanma
arızalanma
imzalanma
kırbaçlanma
ağaçlanma
tıkaçlanma
tokaçlanma
ilaçlanma
amaçlanma
taçlanma
kıvançlanma
koçlanma
borçlanma
iç borçlanma
dış borçlanma
uçlanma
sorguçlanma
sonuçlanma
suçlanma
adlanma
kifaflanma
çarşaflanma
sınıflanma
vasıflanma
hayıflanma
zarflanma
ağlanma
bağlanma
dağlanma
sağlanma
yağlanma
lığlanma
perdahlanma
peydahlanma
tezgâhlanma
nikâhlanma
silahlanma
ferahlanma
şahlanma
iştahlanma
vahvahlanma
siyahlanma
mıhlanma
zıhlanma
pohpohlanma
zırhlanma
acılanma
sancılanma
alçılanma
kamçılanma
algılanma
yangılanma
yargılanma
kaygılanma
ağılanma
aşağılanma
kaşağılanma
açkılanma
çıkılanma
sıkılanma
yankılanma
katkılanma
kapılanma
yapılanma
yeniden yapılanma
arılanma
harılanma
yarılanma
ayrılanma
asılanma
yansılanma
yassılanma
aşılanma
karşılanma
pıhtılanma
orantılanma
dayılanma
kabadayılanma
ambalajlanma
aklanma
tabaklanma
kucaklanma
saçaklanma
bıçaklanma
adaklanma
kundaklanma
odaklanma
ardaklanma
budaklanma
yaşmaklanma
yumaklanma
kaymaklanma
tırnaklanma
kaynaklanma
paklanma
çapaklanma
kapaklanma
topaklanma
varaklanma
meraklanma
yapraklanma
saklanma
yasaklanma
sarımsaklanma
savsaklanma
başaklanma
ağırşaklanma
kuşaklanma
pataklanma
yaltaklanma
tartaklanma
kostaklanma
duvaklanma
ayaklanma
dayaklanma
uzaklanma
tuzaklanma
gıcıklanma
mıncıklanma
açıklanma
gıdıklanma
sandıklanma
ıslıklanma
tırmıklanma
kanıklanma
kaşıklanma
ışıklanma
tıklanma
tırtıklanma
ayıklanma
doğal ayıklanma
bıyıklanma
kazıklanma
yazıklanma
mızıklanma
zamklanma
oklanma
boklanma
yoklanma
kırklanma
kabuklanma
sabuklanma
boncuklanma
tomurcuklanma
soluklanma
pamuklanma
tomruklanma
yumruklanma
koltuklanma
tutuklanma
yavuklanma
allanma
ballanma
dallanma
mandallanma
kangallanma
sakallanma
tutkallanma
mallanma
nallanma
sallanma
çatallanma
çuvallanma
akçıllanma
kırçıllanma
ağıllanma
kıllanma
akıllanma
tırtıllanma
yıllanma
bollanma
kollanma
yollanma
çullanma
nodullanma
oğullanma
kullanma
pullanma
koşullanma
camlanma
gamlanma
evhamlanma
selamlanma
tamamlanma
programlanma
kıvamlanma
zamlanma
kıvılcımlanma
açımlanma
kımlanma
tıkımlanma
zıkkımlanma
çalımlanma
tanımlanma
tasarımlanma
kıvrımlanma
hışımlanma
yayımlanma
yudumlanma
boğumlanma
tohumlanma
mumlanma
konumlanma
yorumlanma
kurumlanma
hortumlanma
canlanma
helecanlanma
heyecanlanma
kanlanma
yalanlanma
planlanma
harmanlanma
dumanlanma
tırpanlanma
katranlanma
nişanlanma
aydınlanma
zıpkınlanma
fırınlanma
ışınlanma
mayınlanma
sonlanma
afyonlanma
iyonlanma
ispiyonlanma
unlanma
sabunlanma
macunlanma
afsunlanma
yosunlanma
kurşunlanma
dolanma
depolanma
kadastrolanma
çimentolanma
iltihaplanma
kaplanma
saplanma
hesaplanma
cevaplanma
gazaplanma
kalıplanma
ayıplanma
coplanma
mikroplanma
toplanma
gruplanma
kutuplanma
arlanma
rüzgârlanma
karlanma
efkârlanma
damarlanma
ısmarlanma
toparlanma
yararlanma
tekrarlanma
tasarlanma
kaşarlanma
katarlanma
astarlanma
kastarlanma
yuvarlanma
ayarlanma
uyarlanma
azarlanma
pazarlanma
dırlanma
dırdırlanma
ağırlanma
kahırlanma
mırlanma
sınırlanma
sırlanma
hasırlanma
nasırlanma
hatırlanma
hazırlanma
horlanma
korlanma
klorlanma
sporlanma
zorlanma
kalburlanma
bulgurlanma
uğurlanma
çukurlanma
çamurlanma
hamurlanma
nurlanma
onurlanma
mağrurlanma
gururlanma
şuurlanma
makaslanma
paslanma
paspaslanma
teraslanma
esaslanma
yaslanma
kıyaslanma
ıslanma
fıslanma
fısfıslanma
mıknatıslanma
hırslanma
uslanma
puslanma
başlanma
haşlanma
talaşlanma
telaşlanma
tıraşlanma
taşlanma
yaşlanma
dışlanma
bağışlanma
alkışlanma
tapışlanma
hoşlanma
konuşlanma
atlanma
kalafatlanma
katlanma
sakatlanma
tokatlanma
teşkilatlanma
kanatlanma
ispatlanma
tatlanma
savatlanma
fiyatlanma
zılgıtlanma
bağıtlanma
kâğıtlanma
kanıtlanma
tanıtlanma
yanıtlanma
kısıtlanma
zıtlanma
asfaltlanma
maltlanma
otlanma
potlanma
şartlanma
akortlanma
kurtlanma
yurtlanma
rastlanma
kutlanma
bulutlanma
mutlanma
somutlanma
umutlanma
konutlanma
boyutlanma
ulanma
bulanma
sorgulanma
burgulanma
kurgulanma
uygulanma
duygulanma
buğulanma
kokulanma
coşkulanma
kuşkulanma
mutlulanma
ululanma
doğrulanma
yumrulanma
durulanma
kurulanma
sulanma
tortulanma
muştulanma
kutulanma
avlanma
çavlanma
havlanma
kavlanma
tavlanma
aylanma
baylanma
kalaylanma
kolaylanma
onaylanma
paylanma
yaylanma
oylanma
boylanma
huylanma
gazlanma
boğazlanma
cihazlanma
alazlanma
palazlanma
talazlanma
yalazlanma
gammazlanma
nazlanma
marazlanma
tarazlanma
sıvazlanma
ayazlanma
beyazlanma
yaldızlanma
hızlanma
tırkızlanma
mızmızlanma
sızlanma
silahsızlanma
arsızlanma
sabırsızlanma
rahatsızlanma
kokozlanma
yakamozlanma
aforozlanma
horozlanma
kokorozlanma
tozlanma
balyozlanma
buzlanma
mahmuzlanma
omuzlanma
boynuzlanma
huysuzlanma
tuzlanma
havuzlanma
yavuzlanma
yamanma
tırmanma
kınanma
sınanma
inanma
onanma
donanma
ince donanma
oynanma
kapanma
aranma
taranma
yaranma
doğranma
uğranma
sokranma
yıpranma
davranma
kavranma
kıvranma
sanma
anımsanma
umursanma
usanma
kaşanma
yaşanma
okşanma
boşanma
kuşanma
kılıç kuşanma
atanma
vekâleten atanma
asaleten atanma
saptanma
utanma
kıvanma
sıvanma
yanma
dayanma
boyanma
uyanma
kazanma
uzanma
acınma
açınma
kaçınma
ağınma
sığınma
bakınma
sakınma
takınma
yakınma
ıkınma
sıkınma
tıkınma
kalkınma
alınma
açığa alınma
çalınma
kalınma
salınma
ılınma
kılınma
tanınma
tapınma
yapınma
çarpınma
çırpınma
arınma
barınma
karınma
sarınma
kırınma
sınma
kasınma
yadsınma
ısınma
kısınma
ıraksınma
aşınma
kaşınma
taşınma
tınma
çatınma
yırtınma
sıvınma
yayınma
kıyınma
kazınma
onma
donma
konma
yonma
bunma
gocunma
uğunma
okunma
dokunma
yutkunma
olunma
vadolunma
addolunma
reddolunma
affolunma
hallolunma
azlolunma
hükmolunma
menolunma
defnolunma
zannolunma
gadrolunma
zikrolunma
hasrolunma
neşrolunma
devrolunma
solunma
nakşolunma
katolunma
lağvolunma
yolunma
vahyolunma
vazolunma
bulunma
korunma
pasif korunma
vurunma
sunma
zorsunma
tutunma
avunma
savunma
adam adama savunma
millî savunma
ulusal savunma
sivil savunma
ovunma
yunma
doyunma
soyunma
uyunma
oma
drahoma
koma
kaloma
diploma
roma
aroma
soma
soma
yoma
çapma
kapma
sapma
açısal sapma
tapma
yapma
yerden yapma
kıpma
kopma
çarpma
çırpma
kırpma
arma
kabarma
zıbarma
kubarma
jandarma
ağarma
karma
yakarma
çıkarma
sağ çıkarma
alarma
çalarma
bolarma
polarma
şımarma
onarma
aparma
koparma
kararma
sararma
morarma
sarma
zeytinyağlı sarma
ciğer sarma
kilit sarma
başarma
yaşarma
aktarma
dam aktarma
damar aktarma
kantarma
otarma
kotarma
sırtarma
kurtarma
kaytarma
varma
yalvarma
suvarma
yarma
uyarma
kızarma
bozarma
tozarma
ferma
hükümferma
perma
sperma
kaçırma
ağdırma
sağdırma
yağdırma
sığdırma
yığdırma
aldırma
çaldırma
daldırma
kaldırma
baş kaldırma
saldırma
çıldırma
kıldırma
yıldırma
andırma
bandırma
bandırma
abandırma
dadandırma
kandırma
kıskandırma
alacalandırma
sayfalandırma
dalgalandırma
alakalandırma
nemalandırma
manalandırma
numaralandırma
hastalandırma
havalandırma
mayalandırma
oyalandırma
cezalandırma
ağaçlandırma
borçlandırma
sonuçlandırma
suçlandırma
adlandırma
sınıflandırma
vasıflandırma
silahlandırma
ferahlandırma
şahlandırma
iştahlandırma
zırhlandırma
kaygılandırma
ağılandırma
çalılandırma
kapılandırma
yapılandırma
alacaklandırma
meraklandırma
topraklandırma
ayaklandırma
balıklandırma
ışıklandırma
ballandırma
dallandırma
sallandırma
akıllandırma
çullandırma
kullandırma
koşullandırma
gamlandırma
anlamlandırma
konumlandırma
canlandırma
heyecanlandırma
kanlandırma
puanlandırma
ışınlandırma
sonlandırma
boyunlandırma
dolandırma
kadrolandırma
cevaplandırma
gazaplandırma
gruplandırma
damarlandırma
sınırlandırma
nurlandırma
onurlandırma
paslandırma
esaslandırma
hırslandırma
puslandırma
telaşlandırma
konuşlandırma
kuruşlandırma
mükâfatlandırma
sıfatlandırma
katlandırma
teşkilatlandırma
kanatlandırma
baharatlandırma
ruhsatlandırma
tatlandırma
fiyatlandırma
kanıtlandırma
yanıtlandırma
notlandırma
şartlandırma
kurtlandırma
yurtlandırma
hudutlandırma
mutlandırma
umutlandırma
boyutlandırma
bulandırma
duygulandırma
buğulandırma
kokulandırma
kuşkulandırma
mutlulandırma
sulandırma
tavlandırma
detaylandırma
yaylandırma
huylandırma
ayazlandırma
hızlandırma
silahsızlandırma
inandırma
davrandırma
kıvrandırma
sandırma
usandırma
kaşandırma
boşandırma
utandırma
yandırma
dayandırma
uyandırma
kazandırma
acındırma
açındırma
ıkındırma
kalkındırma
ılındırma
arındırma
barındırma
sındırma
ısındırma
aşındırma
kaşındırma
sıvındırma
yayındırma
kardırma
sardırma
vardırma
yardırma
kırdırma
savdırma
caydırma
kaydırma
optik kaydırma
saydırma
yaydırma
kıydırma
azdırma
kazdırma
yazdırma
kızdırma
sızdırma
bağırma
çağırma
çığırma
kırma
hıçkırma
çımkırma
fışkırma
pavkırma
haykırma
anırma
kanırma
sırma
ısırma
aksırma
tıksırma
aşırma
şaşırma
taşırma
hapşırma
batırma
yatırma
açtırma
ıhtırma
baktırma
çaktırma
bıraktırma
taktırma
yaktırma
bıktırma
acıktırma
sıktırma
yıktırma
cızıktırma
çızıktırma
kırktırma
kaptırma
saptırma
taptırma
yaptırma
çarptırma
çırptırma
kırptırma
artırma
açık artırma
değer artırma
astırma
bastırma
pastırma
kıstırma
aştırma
bağdaştırma
kabalaştırma
arapçalaştırma
ağdalaştırma
modalaştırma
alafrangalaştırma
facialaştırma
sendikalaştırma
alaturkalaştırma
başkalaştırma
sinemalaştırma
şemalaştırma
dogmalaştırma
plazmalaştırma
analaştırma
fenalaştırma
yasalaştırma
hülyalaştırma
korkunçlaştırma
tunçlaştırma
adlaştırma
şeffaflaştırma
saflaştırma
ilahlaştırma
acılaştırma
yabancılaştırma
bayağılaştırma
sıkılaştırma
batılılaştırma
farklılaştırma
şarklılaştırma
garplılaştırma
garplılaştırma
tatlılaştırma
arılaştırma
sarılaştırma
tanrılaştırma
yassılaştırma
karşılaştırma
katılaştırma
pıhtılaştırma
sıvılaştırma
aklaştırma
sıcaklaştırma
alçaklaştırma
odaklaştırma
çıplaklaştırma
parlaklaştırma
yuvarlaklaştırma
ahmaklaştırma
çoraklaştırma
berraklaştırma
ortaklaştırma
yaklaştırma
manyaklaştırma
uzaklaştırma
açıklaştırma
alıklaştırma
ılıklaştırma
bulanıklaştırma
çarpıklaştırma
sıklaştırma
basıklaştırma
şıklaştırma
bağdaşıklaştırma
cıvıklaştırma
sıvıklaştırma
koklaştırma
çabuklaştırma
çocuklaştırma
soğuklaştırma
donuklaştırma
afallaştırma
doğallaştırma
kurallaştırma
masallaştırma
akılsallaştırma
toplumsallaştırma
kurumsallaştırma
ussallaştırma
kutsallaştırma
ulusallaştırma
çatallaştırma
aptallaştırma
çağcıllaştırma
damaksıllaştırma
bollaştırma
çapaçullaştırma
çoğullaştırma
yoksullaştırma
saydamlaştırma
sağlamlaştırma
islamlaştırma
programlaştırma
kuramlaştırma
kavramlaştırma
kıvamlaştırma
hadımlaştırma
kumlaştırma
toplumlaştırma
rumlaştırma
kurumlaştırma
anlaştırma
sıradanlaştırma
sloganlaştırma
doğurganlaştırma
olağanlaştırma
akışkanlaştırma
kocamanlaştırma
almanlaştırma
romanlaştırma
ormanlaştırma
müslümanlaştırma
vatanlaştırma
militanlaştırma
yavanlaştırma
hayvanlaştırma
hristiyanlaştırma
dalgınlaştırma
yaygınlaştırma
yakınlaştırma
kalınlaştırma
monotonlaştırma
iyonlaştırma
sabunlaştırma
olgunlaştırma
bungunlaştırma
durgunlaştırma
yoğunlaştırma
suskunlaştırma
maymunlaştırma
kanunlaştırma
oyunlaştırma
dolaştırma
tiyatrolaştırma
araplaştırma
kitaplaştırma
üsluplaştırma
darlaştırma
buharlaştırma
kararlaştırma
karamsarlaştırma
bayındırlaştırma
ağırlaştırma
muasırlaştırma
kısırlaştırma
zorlaştırma
kamburlaştırma
çukurlaştırma
billurlaştırma
çopurlaştırma
ruslaştırma
çağdaşlaştırma
dışlaştırma
hoşlaştırma
loşlaştırma
sıfatlaştırma
matlaştırma
anıtlaştırma
robotlaştırma
standartlaştırma
somutlaştırma
putlaştırma
koşutlaştırma
arnavutlaştırma
soyutlaştırma
ulaştırma
bulaştırma
tabulaştırma
uydulaştırma
doğululaştırma
kamulaştırma
meşrulaştırma
koyulaştırma
olaylaştırma
kolaylaştırma
paylaştırma
yapaylaştırma
gazlaştırma
sakızlaştırma
tarafsızlaştırma
anlamsızlaştırma
bağımsızlaştırma
cansızlaştırma
fransızlaştırma
yansızlaştırma
duyarsızlaştırma
tozlaştırma
yozlaştırma
uzlaştırma
ruhsuzlaştırma
akortsuzlaştırma
soysuzlaştırma
kamaştırma
karmaştırma
yanaştırma
sırnaştırma
kaynaştırma
araştırma
yaraştırma
uğraştırma
sıvaştırma
saçıştırma
sığıştırma
çakıştırma
kakıştırma
takıştırma
yakıştırma
çıkıştırma
sıkıştırma
tıkıştırma
alıştırma
çalıştırma
ılıştırma
anıştırma
tanıştırma
apıştırma
kapıştırma
yapıştırma
kıpıştırma
çarpıştırma
çırpıştırma
kırpıştırma
barıştırma
karıştırma
yarıştırma
çene yarıştırma
bağrıştırma
çağrıştırma
kırıştırma
ayrıştırma
atıştırma
çatıştırma
katıştırma
yatıştırma
azıştırma
kızıştırma
attırma
çattırma
parçalattırma
anlattırma
hesaplattırma
donattırma
kapattırma
sattırma
boşattırma
tattırma
dayattırma
kısalttırma
bayılttırma
arttırma
koparttırma
tarttırma
fırttırma
yırttırma
ayırttırma
kıvırma
ayırma
kayırma
sıyırma
sızırma
firma
forma
üniforma
proforma
sorma
yorma
burma
sarığıburma
uçurma
durma
boğdurma
doğdurma
oldurma
doldurma
soldurma
yoldurma
buldurma
umdurma
yumdurma
ondurma
dondurma
kaymaklı dondurma
kondurma
gocundurma
dokundurma
bulundurma
sundurma
avundurma
sordurma
yordurma
burdurma
durdurma
yürütmeyi durdurma
kurdurma
vurdurma
başvurdurma
kudurma
ovdurma
kovdurma
oydurma
koydurma
soydurma
uydurma
buydurma
bozdurma
doğurma
soğurma
yüze soğurma
yoğurma
hurma
kurma
yeniden kurma
somurma
tomurma
osurma
sokturma
oturma
kusturma
susturma
coşturma
koşturma
kokuşturma
sokuşturma
tokuşturma
oluşturma
buluşturma
konuşturma
soruşturma
ön soruşturma
buruşturma
koşuşturma
tutuşturma
kavuşturma
savuşturma
ovuşturma
kovuşturma
uyuşturma
okutturma
unutturma
tutturma
yutturma
vurma
usa vurma
kavurma
savurma
başvurma
doyurma
buyurma
duyurma
asma
karaasma
basma
para basma
taban basma
akbasma
albasma
sarıasma
kasma
akasma
tasma
fantasma
yasma
miyasma
esma
kısma
pısma
yosma
sarsma
tırsma
kusma
pusma
susma
aşma
kubaşma
bağdaşma
hırıldaşma
fısıldaşma
cıvıldaşma
vıcırdaşma
fıkırdaşma
kıpırdaşma
oydaşma
merhabalaşma
kabalaşma
muşambalaşma
dalaşma
vedalaşma
ağdalaşma
modalaşma
hovardalaşma
gagalaşma
alafrangalaşma
kavgalaşma
tenhalaşma
facialaşma
iddialaşma
şakalaşma
laçkalaşma
sendikalaşma
tokalaşma
alaturkalaşma
sıskalaşma
başkalaşma
yarı başkalaşma
tüm başkalaşma
budalalaşma
gerillalaşma
fazlalaşma
saçmalaşma
fenalaşma
madaralaşma
maskaralaşma
paçavralaşma
kadavralaşma
yasalaşma
softalaşma
tahtalaşma
ustalaşma
davalaşma
bedavalaşma
helvalaşma
mafyalaşma
hülyalaşma
ağaçlaşma
anaçlaşma
kıraçlaşma
korkunçlaşma
tunçlaşma
adlaşma
şeffaflaşma
tuhaflaşma
saflaşma
sınıflaşma
koflaşma
filozoflaşma
diftonglaşma
ağlaşma
bağlaşma
sığlaşma
ilahlaşma
gümrahlaşma
küstahlaşma
siyahlaşma
acılaşma
yabancılaşma
kamçılaşma
cadılaşma
ağılaşma
aşağılaşma
yağılaşma
bayağılaşma
buzağılaşma
pahalılaşma
amerikalılaşma
avrupalılaşma
bağlılaşma
batılılaşma
farklılaşma
toplumsal farklılaşma
şarklılaşma
delikanlılaşma
garplılaşma
garplılaşma
tatlılaşma
anılaşma
aynılaşma
yapılaşma
arılaşma
karılaşma
sarılaşma
haşarılaşma
aykırılaşma
tanrılaşma
ayrılaşma
kadınsılaşma
yassılaşma
şaşılaşma
karşılaşma
katılaşma
pıhtılaşma
kabadayılaşma
tazılaşma
kırmızılaşma
aklaşma
kabaklaşma
sıcaklaşma
kucaklaşma
alçaklaşma
odaklaşma
haklaşma
salaklaşma
asalaklaşma
çıplaklaşma
parlaklaşma
yuvarlaklaşma
gırtlaklaşma
dazlaklaşma
ahmaklaşma
çakmaklaşma
ırmaklaşma
topaklaşma
kaypaklaşma
ıraklaşma
oraklaşma
çoraklaşma
topraklaşma
berraklaşma
kıvraklaşma
bayraklaşma
yumuşaklaşma
ortaklaşma
yaklaşma
kıyaklaşma
manyaklaşma
uzaklaşma
kılıbıklaşma
kıvırcıklaşma
açıklaşma
balçıklaşma
alıklaşma
kalabalıklaşma
ılıklaşma
anıklaşma
bulanıklaşma
uyanıklaşma
sapıklaşma
çarpıklaşma
arıklaşma
pısırıklaşma
sıklaşma
şıklaşma
bağdaşıklaşma
karmaşıklaşma
çapraşıklaşma
çatıklaşma
cıvıklaşma
cılklaşma
boklaşma
koklaşma
bloklaşma
çabuklaşma
kabuklaşma
boncuklaşma
çocuklaşma
sucuklaşma
uçuklaşma
boğuklaşma
soğuklaşma
oluklaşma
soluklaşma
yumuklaşma
donuklaşma
yumruklaşma
moruklaşma
buruklaşma
dalkavuklaşma
allaşma
afallaşma
doğallaşma
kurallaşma
yasallaşma
yapısallaşma
toplumsallaşma
kurumsallaşma
kutsallaşma
kamusallaşma
uysallaşma
şapşallaşma
çatallaşma
hantallaşma
aptallaşma
battallaşma
hımbıllaşma
çağcıllaşma
insancıllaşma
akçıllaşma
kırçıllaşma
yabanıllaşma
dudaksıllaşma
damaksıllaşma
varsıllaşma
taşıllaşma
kızıllaşma
bollaşma
tombullaşma
kullaşma
okullaşma
yoksullaşma
tortullaşma
buzullaşma
camlaşma
saydamlaşma
hamlaşma
selamlaşma
sağlamlaşma
islamlaşma
kavramlaşma
bayramlaşma
yardımlaşma
bağımlaşma
ayrımlaşma
zakkumlaşma
toplumlaşma
mumlaşma
rumlaşma
uçurumlaşma
kurumlaşma
anlaşma
çerçeve anlaşma
balabanlaşma
şabanlaşma
çıbanlaşma
babacanlaşma
afacanlaşma
sıradanlaşma
sloganlaşma
saldırganlaşma
organlaşma
doğurganlaşma
olağanlaşma
papağanlaşma
durağanlaşma
akışkanlaşma
kahramanlaşma
almanlaşma
romanlaşma
ormanlaşma
şişmanlaşma
düşmanlaşma
katmanlaşma
aykırı katmanlaşma
uygun katmanlaşma
azmanlaşma
uzmanlaşma
viranlaşma
ayranlaşma
insanlaşma
şarlatanlaşma
militanlaşma
destanlaşma
fettanlaşma
yavanlaşma
revanlaşma
hayvanlaşma
yayvanlaşma
hristiyanlaşma
yalçınlaşma
hırçınlaşma
kadınlaşma
dalgınlaşma
salgınlaşma
çılgınlaşma
dargınlaşma
baygınlaşma
yaygınlaşma
azgınlaşma
kızgınlaşma
yakınlaşma
bıçkınlaşma
çıkkınlaşma
çapkınlaşma
şaşkınlaşma
yatkınlaşma
kalınlaşma
yalınlaşma
altınlaşma
karbonlaşma
telefonlaşma
betonlaşma
monotonlaşma
iyonlaşma
helezonlaşma
ozonlaşma
sabunlaşma
zebunlaşma
macunlaşma
odunlaşma
olgunlaşma
dolgunlaşma
solgunlaşma
bungunlaşma
durgunlaşma
doygunlaşma
yoğunlaşma
suskunlaşma
coşkunlaşma
maymunlaşma
kanunlaşma
yosunlaşma
kurşunlaşma
firavunlaşma
mahzunlaşma
dolaşma
argolaşma
kadrolaşma
araplaşma
haraplaşma
hesaplaşma
kalıplaşma
basmakalıplaşma
mutaassıplaşma
kalplaşma
kamplaşma
mikroplaşma
toplaşma
zirzoplaşma
sarplaşma
gruplaşma
mektuplaşma
kutuplaşma
kibarlaşma
barbarlaşma
acarlaşma
tüccarlaşma
pancarlaşma
darlaşma
uygarlaşma
buharlaşma
sakarlaşma
kararlaşma
karamsarlaşma
tatarlaşma
mantarlaşma
canavarlaşma
bilgisayarlaşma
hıyarlaşma
pazarlaşma
dırlaşma
bayındırlaşma
ağırlaşma
sağırlaşma
hırlaşma
kırlaşma
bakırlaşma
çakırlaşma
dazkırlaşma
bozkırlaşma
nasırlaşma
muasırlaşma
kısırlaşma
katırlaşma
bayırlaşma
çayırlaşma
hayırlaşma
hınzırlaşma
muzırlaşma
korlaşma
morlaşma
zorlaşma
dinozorlaşma
urlaşma
kamburlaşma
oburlaşma
bodurlaşma
çukurlaşma
billurlaşma
çamurlaşma
hamurlaşma
mahmurlaşma
çopurlaşma
şuurlaşma
gâvurlaşma
kaslaşma
paslaşma
ihtisaslaşma
toslaşma
uluslaşma
ruslaşma
çağdaşlaşma
taşlaşma
hoşlaşma
sarhoşlaşma
loşlaşma
sülfatlaşma
silikatlaşma
matlaşma
inatlaşma
hamaratlaşma
demokratlaşma
nitratlaşma
kesatlaşma
bağıtlaşma
kıtlaşma
anıtlaşma
karşıtlaşma
zıtlaşma
antlaşma
robotlaşma
standartlaşma
kartlaşma
şartlaşma
kurtlaşma
mankurtlaşma
rastlaşma
dostlaşma
somutlaşma
putlaşma
nemrutlaşma
arnavutlaşma
soyutlaşma
ulaşma
bulaşma
tabulaşma
turunculaşma
tutuculaşma
gecekondulaşma
uydulaşma
buğulaşma
tutkulaşma
tonlulaşma
ululaşma
doğululaşma
sululaşma
meşrulaşma
durulaşma
kurulaşma
turşulaşma
tortulaşma
randevulaşma
koyulaşma
bozulaşma
kuzulaşma
kavlaşma
slavlaşma
kolaylaşma
paylaşma
yapaylaşma
oylaşma
uylaşma
bazlaşma
yobazlaşma
gazlaşma
boğazlaşma
palazlaşma
haylazlaşma
yaramazlaşma
aymazlaşma
nazlaşma
bağnazlaşma
kurnazlaşma
çaprazlaşma
beyazlaşma
yıldızlaşma
ağızlaşma
sakızlaşma
tıkızlaşma
cılızlaşma
mızmızlaşma
yalnızlaşma
olanaksızlaşma
kılıksızlaşma
farksızlaşma
anlamsızlaşma
bağımsızlaşma
cansızlaşma
kansızlaşma
imkânsızlaşma
dermansızlaşma
ormansızlaşma
fransızlaşma
arsızlaşma
itibarsızlaşma
iktidarsızlaşma
duyarsızlaşma
ıssızlaşma
tatsızlaşma
bronzlaşma
cadalozlaşma
salozlaşma
abanozlaşma
çirozlaşma
horozlaşma
tozlaşma
yozlaşma
uzlaşma
buzlaşma
domuzlaşma
boynuzlaşma
ruhsuzlaşma
sorumsuzlaşma
sonsuzlaşma
tonsuzlaşma
akortsuzlaşma
mutsuzlaşma
soysuzlaşma
huysuzlaşma
yavuzlaşma
uyuzlaşma
kamaşma
karmaşma
sarmaşma
yanaşma
onaşma
sırnaşma
kaynaşma
oynaşma
yaraşma
uğraşma
çapraşma
şaşma
taşma
sataşma
savaşma
sıvaşma
kaçışma
sığışma
yığışma
akışma
bakışma
çakışma
kakışma
bırakışma
takışma
yakışma
bıkışma
çıkışma
sıkışma
tıkışma
yıkışma
kalkışma
alışma
çalışma
parttaym çalışma
ön çalışma
yarım gün çalışma
serbest çalışma
toplu çalışma
yığılışma
sarılışma
ayrılışma
yılışma
danışma
tanışma
dayanışma
toplumsal dayanışma
apışma
kapışma
yapışma
çarpışma
çırpışma
kırpışma
barışma
karışma
yarışma
bağrışma
çağrışma
andırışma
kırışma
haykırışma
ayrışma
atışma
çatışma
katışma
yatışma
dayatışma
tartışma
toplu tartışma
aytışma
sıvışma
yıvışma
mayışma
sayışma
kıyışma
azışma
yazışma
kızışma
coşma
koşma
ayaklı koşma
eş koşma
koçuşma
uçuşma
boğuşma
soğuşma
kokuşma
sokuşma
tokuşma
oluşma
doluşma
buluşma
konuşma
gühlük konuşma
teklifsiz konuşma
soruşma
buruşma
duruşma
kapalı duruşma
gizli duruşma
açık duruşma
oturuşma
vuruşma
koşuşma
tutuşma
kavuşma
savuşma
doyuşma
uyuşma
bozuşma
atma
çekiç atma
gülle atma
disk atma
cirit atma
batma
kocatma
çatma
derme çatma
adatma
aldatma
tıngıldatma
çakıldatma
kımıldatma
parıldatma
fırıldatma
ışıldatma
hışıldatma
cumbuldatma
dımbırdatma
zımbırdatma
gacırdatma
gıcırdatma
şangırdatma
tangırdatma
zangırdatma
çıngırdatma
tıngırdatma
zıngırdatma
şakırdatma
takırdatma
fıkırdatma
kıkırdatma
şıkırdatma
tıkırdatma
şapırdatma
kıpırdatma
tıpırdatma
fışırdatma
hışırdatma
çatırdatma
patırdatma
çıtırdatma
kıtırdatma
pıtırdatma
cayırdatma
cıyırdatma
cazırdatma
cızırdatma
pofurdatma
fokurdatma
tokurdatma
hopurdatma
fosurdatma
foşurdatma
budatma
karafatma
yadırgatma
katma
tıkatma
yıkatma
çalkatma
zımbalatma
bombalatma
cumbalatma
bocalatma
parçalatma
fırçalatma
damgalatma
yakalatma
çalkalatma
cilalatma
kolalatma
badanalatma
tornalatma
çapalatma
yalpalatma
hırpalatma
aralatma
karalatma
paralatma
sıralatma
faturalatma
şaşalatma
ovalatma
yalatma
mumyalatma
imzalatma
akaçlatma
kodlatma
çarşaflatma
zayıflatma
kataloglatma
ağlatma
bağlatma
dağlatma
yağlatma
sabahlatma
ferahlatma
siyahlatma
alçılatma
kamçılatma
algılatma
aşağılatma
kaşağılatma
açkılatma
çıkılatma
aşılatma
ışılatma
bandajlatma
bıçaklatma
kundaklatma
tırnaklatma
duraklatma
saklatma
sarımsaklatma
şaklatma
cıyaklatma
açıklatma
arıklatma
kaşıklatma
tıklatma
tırtıklatma
ayıklatma
zonklatma
koklatma
yoklatma
tutuklatma
afallatma
çuvallatma
yıllatma
bollatma
camlatma
damlatma
tamamlatma
akşamlatma
yayımlatma
hortumlatma
anlatma
harmanlatma
şişmanlatma
tırpanlatma
katranlatma
çınlatma
aydınlatma
kalınlatma
fırınlatma
tınlatma
ispiyonlatma
macunlatma
kurşunlatma
kaskolatma
depolatma
çimentolatma
kaplatma
hesaplatma
şaplatma
kalıplatma
zıplatma
coplatma
hoplatma
toplatma
harlatma
ısmarlatma
parlatma
tekrarlatma
astarlatma
yuvarlatma
ayarlatma
ihtiyarlatma
azarlatma
cırlatma
fırlatma
gırgırlatma
ağırlatma
hırlatma
hatırlatma
zırlatma
hazırlatma
kalburlatma
çurlatma
çukurlatma
çamurlatma
paslatma
paspaslatma
ıslatma
fıslatma
fısfıslatma
foslatma
başlatma
haşlatma
taşlatma
yavaşlatma
bağışlatma
kışlatma
alkışlatma
rötuşlatma
atlatma
çatlatma
fosfatlatma
rahatlatma
katlatma
tokatlatma
patlatma
bayatlatma
çıtlatma
otlatma
devamlı otlatma
seyrek otlatma
sık otlatma
hortlatma
akortlatma
yumurtlatma
bulatma
sulatma
avlatma
havlatma
kavlatma
miyavlatma
kalaylatma
onaylatma
paylatma
boğazlatma
sıvazlatma
ayazlatma
beyazlatma
yaldızlatma
tırkızlatma
sızlatma
ucuzlatma
boynuzlatma
yamatma
kanatma
sınatma
donatma
ornatma
kaynatma
oynatma
kapatma
aratma
taratma
yaratma
sıçratma
doğratma
uğratma
yıpratma
kavratma
kıvratma
satma
aksatma
anımsatma
duyumsatma
susatma
tavsatma
yaşatma
okşatma
boşatma
kuşatma
yumuşatma
tatma
sıvatma
yatma
dayatma
boyatma
uzatma
acıtma
dağıtma
akıtma
sarkıtma
yalıtma
ılıtma
damıtma
tanıtma
sapıtma
çarpıtma
arıtma
ağrıtma
kırıtma
sırıtma
sıtma
gizli sıtma
ısıtma
buharlı ısıtma
merkezî ısıtma
yansıtma
taşıtma
ışıtma
cıvıtma
kayıtma
azıtma
kazıtma
logaritma
algoritma
kocaltma
alçaltma
ufaltma
sağaltma
çoğaltma
yoğaltma
domaltma
bunaltma
daraltma
kısaltma
boşaltma
hava boşaltma
yükleme boşaltma
azaltma
kaykıltma
yanıltma
darıltma
yassıltma
katıltma
ayıltma
bayıltma
doğrultma
durultma
koyultma
yontma
artma
abartma
kabartma
alçak kabartma
ağartma
çıkartma
şımartma
onartma
apartma
kopartma
karartma
sarartma
morartma
yaşartma
tartma
aktartma
yalvartma
ayartma
kızartma
kaçırtma
aldırtma
daldırtma
kaldırtma
saldırtma
çıldırtma
kıldırtma
kırdırtma
kaydırtma
kazdırtma
bağırtma
çağırtma
çığırtma
hıçkırtma
fışkırtma
kışkırtma
haykırtma
anırtma
kanırtma
ısırtma
aksırtma
aşırtma
şaşırtma
hapşırtma
yaptırtma
kıvırtma
yırtma
ayırtma
kayırtma
sıyırtma
yortma
uçurtma
boğdurtma
doldurtma
buldurtma
sordurtma
durdurtma
kurdurtma
kudurtma
ovdurtma
bozdurtma
doğurtma
yoğurtma
somurtma
oturtma
kavurtma
savurtma
utma
soğutma
derin soğutma
beton soğutma
okutma
dokutma
kokutma
korkutma
solutma
ulutma
unutma
sorutma
kurutma
ambarda kurutma
tutma
aktutma
avutma
yutma
uyutma
tozutma
cuma
ocuma
burcuma
çaycuma
duma
soğuma
kuma
kumkuma
okuma
sesli okuma
sessiz okuma
dokuma
petek dokuma
tel dokuma
soluma
uluma
puma
koruma
yakın koruma
soruma
kuruma
suma
porsuma
satsuma
yuma
uyuma
tozuma
hüma
kıblenüma
ferahnüma
cihannüma
çavma
travma
savma
baştan savma
cıvma
çıvma
ovma
kovma
ayma
bayma
cayma
kayma
sayma
ritmik sayma
varsayma
yayma
kıyma
oyma
ağaç oyma
doyma
aşırı doyma
koyma
alıkoyma
soyma
uyma
buyma
duyma
azma
kazma
plazma
iç plazma
dış plazma
neoplazma
sitoplazma
protoplazma
yazma
okuma yazma
ayazma
öleyazma
düşeyazma
hızma
kızma
hırızma
sızma
anabolizma
katabolizma
metabolizma
organizma
mikroorganizma
mekanizma
hümanizma
antagonizma
jeotropizma
karizma
kirizma
aforizma
laforizma
prizma
kesik prizma
üçgen prizma
anevrizma
romatizma
manyetizma
elektromanyetizma
ispritizma
hipnotizma
bozma
onluk bozma
na
ana
büyük ana
üvey ana
bana
abana
kabana
dokunmabana
ikebana
cana
damacana
mancana
dana
adana
badana
kadana
ayvadana
bandana
dıramudana
müdana
difana
kofana
gana
zargana
kaygana
lahana
yabani lahana
karalahana
kırmızılahana
başlahana
barhana
tarhana
kana
mana
alamana
haymana
haymana
kadınana
kaynana
kapan kapana
kampana
tırpana
kıran kırana
pirana
murana
sana
çatana
tantana
astana
sütana
iguana
marihuana
vana
çek vana
karavana
paravana
savana
zıvana
tüvana
pırazvana
yana yana
yan yana
bir yana
boyana
mizana
kontra mizana
edna
rabbena
fena
öglena
pena
arena
makarena
grena
sena
hamdüsena
methüsena
mutena
vena
ifna
istiğna
hesabına
kendi hesabına
sevabına
aç acına
kılıcına
adına
kendi adına
kadın kadına
inadına
ardı ardına
gına
sıcağı sıcağına
kına
yüksük kına
kınakına
ıkına sıkına
ıkına tıkına
allah aşkına
kılı kılına
tamamı tamamına
tam tamına
tıpı tıpına
darı darına
zararına
budalacasına
aptalcasına
adamcasına
çılgıncasına
oburcasına
mağrurcasına
gâvurcasına
safçasına
yok pahasına
can pahasına
ortalamasına
yanlamasına
uzunlamasına
boylamasına
çaprazlamasına
noktası noktasına
bedavasına
silah başına
başlı başına
kendi başına
kişi başına
tek başına
adam başına
bir başına
yalnız başına
ölü fiyatına
kıtı kıtına
fırtına
sayılı fırtına
bina
taş bina
karabina
kombina
horozbina
reçina
konçina
iskorçina
inhina
vajina
balina
mandalina
papalina
lapina
rina
algarina
karina
marina
aterina
pirina
borina
morina
çopurina
misina
aşina
retina
itina
imtina
karantina
zina
veledizina
ikna
istimna
musanna
amenna
temenna
kandilli temenna
yerden temenna
belladonna
primadonna
ona
sözüm ona
didona
hona
kokona
patrona
baştan sona
aksona
şampiyona
zona
makarna
fırında makarna
salçalı makarna
kıymalı makarna
fiyonk makarna
çubuk makarna
yüksük makarna
şerit makarna
burgu makarna
alkarna
saparna
basarna
baderna
laterna
taverna
korna
torna
kurna
turna
telli turna
zurna
cura zurna
çatlak zurna
zilzurna
esna
müstesna
istisna
bilaistisna
bosna
esmayıhüsna
fauna
sauna
buna
şuna buna
curcuna
ucu ucuna
façuna
maçuna
boğaz tokluğuna
boku bokuna
ıskuna
zoru zoruna
burun buruna
suna
şuna
boşuna
boşu boşuna
kuruşu kuruşuna
yuna
boyuna
enine boyuna
koyun koyuna
ucuzuna
domuzuna
mavna
ayna
döner ayna
mayna
ukrayna
boyna
boa
çapa
kör çapa
lapa
lapa lapa
klapa
mapa
aslanapa
papa
serapa
maşrapa
sapa
tapa
kör tapa
sehpa
zigon sehpa
sıpa
tıpa
salpa
katalpa
yalpa
çolpa
pampa
rampa
trampa
ıstampa
hempa
pompa
hopa
sopa
hoppa
arpa
yemlik arpa
parpa
sarpa
usturpa
haspa
raspa
kupa
şalupa
pupa
avrupa
hint-avrupa
ara
bir ara
kabara
humbara
kumbara
dubara
acara
evcara
dara
madara
müdara
farfara
sigara
zıvanalı sigara
gargara
yaygara
ızgara
cızgara
mağara
zağara
hara
buhara
kara
ana kara
yağlı kara
karnı kara
bağrı kara
bahtı kara
ağzı kara
gönlü kara
gözü kara
yüzü kara
bakara
makara
yanıkara
karnıkara
bağrıkara
baldırıkara
sırtıkara
malkara
ankara
kıçtankara
baştankara
kapkara
karkara
maskara
fukara
fakir fukara
keşkülüfukara
çaykara
çaykara
suzidilara
onlara
kamara
istimara
marmara
gölmarmara
numara
bir numara
yüznumara
nara
kanara
sinara
para
kara para
bloke para
taze para
sağ para
artı para
madenî para
cari para
sıcak para
ufak para
kefenlik para
kırk para
bozuk para
çürük para
büyük para
sağlam para
haram para
on para
hazır para
beş para
tutulmuş para
nakit para
temiz para
yüz para
anapara
papara
çalpara
kulampara
zampara
zımpara
disk zımpara
bant zımpara
supara
sara
muhasara
kasara
masara
meclisara
muhatara
matara
mastara
şuara
avara
kavara
yara
açık yara
kızılyara
zara
kazara
münazara
tamzara
manzara
abra
abrakadabra
zebra
ibra
ombra
dobra
dobra dobra
kobra
subra
mecra
icra
tehiriicra
alucra
ücra
cıvadra
hidra
flandra
salamandra
tundra
fodra
pudra
taş pudra
macera
kolera
mera
mutlak mera
kamera
termal kamera
konglomera
ümera
habanera
opera
sera
filoksera
drosera
üsera
mavera
bavyera
vüzera
vezir vüzera
bafra
safra
tafra
afra tafra
istifra
kofra
sofra
çifte nağra
uğra
buğra
tuğra
mahra
sahra
tahra
ıra
çıra
çaydaçıra
bandıra
vardabandıra
kandıra
mandıra
şamandıra
musandıra
kındıra
sıra
ara sıra
ardı sıra
aklı sıra
yanı sıra
arkası sıra
sırtı sıra
keyfi sıra
peşi sıra
bir sıra
önü sıra
balsıra
şıra
hatıra
muhtıra
bira
kira
lira
sarı lira
mira
iftira
kuru iftira
ihtira
çotira
iştira
vira
zira
çıkra
fıkra
istikra
nokra
sokra
yomra
çumra
donra
sonra
milattan sonra
neden sonra
ora
bora
alabora
fora
matafora
amfora
sofora
agora
angora
hora
kora
flora
kapora
diaspora
peronospora
doktora
plöra
lepra
çopra
çupra
mırra
hurra
harrangürra
zürra
amasra
mısra
taşra
çatra patra
santra
kontra
çotra
kotra
kaliptra
kalastra
salmastra
pastra
orkestra
aspidistra
modistra
mayistra
ekstra
lostra
mostra
bura
sabura
kambura
tambura
cura
armadura
kundura
kura
salamura
papura
çipura
sura
masura
şura
şûra
tura
yazı tura
fatura
proforma fatura
naylon fatura
manifatura
natura
kasatura
tartura
ustura
mezura
paçavra
kadavra
pedavra
havra
kalavra
palavra
mavra
manevra
kayra
poyra
mezra
asa
tıka basa
hasa
kasa
şifreli kasa
kiralık kasa
çelik kasa
yazar kasa
münakasa
hülasa
masa
yuvarlak masa
yarasa
pırasa
tasa
devasa
yasa
anayasa
piyasa
açık piyasa
peşin piyasa
dış piyasa
siyasa
rüesa
kısa
yısa
yısa yısa
isa
nakisa
melisa
kandilisa
nisa
manisa
frisa
taksa
yoksa
salsa
nasılsa
olsa olsa
samsa
radansa
fransa
karınsa
konsa
hünsa
kosa
posa
grosa
arsa
parsa
tahammülfersa
orsa
borsa
karaborsa
forsa
bursa
hassa
hassa
bilhassa
murassa
kıssa
fatsa
lohusa
havsa
oysa
şa
baştan başa
baş başa
kargaşa
haşa
münakaşa
ortaklaşa
maşa
kara maşa
zilli maşa
termoelektrik maşa
temaşa
karmaşa
paşa
paşa paşa
kaptan paşa
lalapaşa
gazipaşa
kemalpaşa
mustafakemalpaşa
bayrampaşa
gaziosmanpaşa
yavaşa
yaşa
ifşa
ahşa
bağrışa çağrışa
irtişa
inşa
foşa
koşa
guşa
kayşa
geyşa
ta
ata
barbata
mazbata
falçata
data
sulfata
burgata
hata
ihata
fırkata
lata
balata
mugalata
salata
yeşil salata
çikolata
kalamata
şamata
somata
kanata
limonata
gırnata
curnata
kaynata
pata
barata
maskarata
kerata
trata
pasata
safsata
aksata
kavata
cıvata
piyata
kaçta
beta
façeta
âdeta
vaketa
trinketa
galeta
sakuleta
kukuleta
meta
sureta
peseta
hafta
nafta
pafta
tafta
yafta
ifta
softa
kâhta
tahta
kara tahta
suni tahta
taş tahta
öz tahta
peştahta
rabıta
zabıta
adli zabıta
çıta
yabancı çıta
kıta
hazır kıta
inkıta
vasıta
ağır vasıta
bilavasıta
bilvasıta
ita
gaita
çita
amiriita
halita
komita
manita
harita
fiziki harita
siyasi harita
topoğrafik harita
şita
ahzüita
kıyıda bucakta
kucakta
makta
ayakta
yekta
oracıkta
buracıkta
şuracıkta
aralıkta
ortalıkta
dikta
nokta
nokta nokta
orta nokta
üç nokta
kırmızı nokta
iki nokta
maddesel nokta
kör nokta
kilit nokta
ölü nokta
başnokta
bir solukta
alttan alta
alt alta
balta
ay balta
sapsız balta
delibalta
malta
malta
salta
delta
olta
volta
sulta
çanta
şifreli çanta
fanta
aganta
pianta
lokanta
pırlanta
maranta
kıranta
ciranta
horanta
avanta
lavanta
plasenta
filinta
conta
flaş conta
cunta
sunta
fota
kota
ıskota
iskota
lota
nota
mantinota
pota
rota
ufak çapta
küçük çapta
gıpta
carta
harta
ıskarta
saparta
ısparta
varta
zarta
sırt sırta
orta
orta
aritmetik orta
küçük orta
büyük orta
ulu orta
sigorta
otomatik sigorta
sosyal sigorta
zorunlu sigorta
lorta
kaporta
işporta
farta furta
yumurta
pastırmalı yumurta
kıymalı yumurta
ıspanaklı yumurta
katı yumurta
lop yumurta
sucuklu yumurta
turta
hasta
ağır hasta
lasta
kanasta
pasta
ballı pasta
yaş pasta
kuru pasta
arasta
nişasta
alesta
reosta
vardakosta
posta
acele posta
e-posta
usta
susta
başta
muşta
hatta
piçuta
futa
muta
komuta
meşruta
lavta
flavta
mevta
hayta
obua
matbua
dua
hayır dua
beddua
nikaragua
mecmua
oktrua
şua
dava
ticari dava
bedava
besbedava
fava
hava
kapalı hava
limoni hava
açık hava
kırık hava
kesik hava
uzun hava
ağır hava
kuru hava
tebdilihava
berhava
abuhava
cılkava
lava
baklava
balıklava
oklava
sava
tava
deva
zerdeva
leva
neva
reva
muhteva
fehva
cıva
havacıva
sıva
kaba sıva
ince sıva
yıva
liva
mirliva
ihtiva
istiva
inziva
akva
takva
şekva
helva
keten helva
koz helva
selva
vulva
enva
ova
balçova
moldova
karlıova
incirliova
kova
kova
yüksekova
beylikova
pamukova
yalova
yeşilova
gölova
nova
altınova
bornova
prova
taşova
gümüşova
artova
suluova
bozova
larva
perva
biperva
zırva
rüsva
fetva
burjuva
küçük burjuva
turnuva
pruva
tuva
yuva
mukavva
ayva
ya
aya
aydan aya
reaya
haya
hayâ
kaya
kesme kaya
sapkın kaya
kör kaya
bakaya
alacakaya
sarıcakaya
sarıkaya
çankaya
azmankaya
şenkaya
arka arkaya
arkadan arkaya
ıklaya sıklaya
ıklaya sıklaya
hoplaya zıplaya
atlaya zıplaya
maya
ekşi maya
papaya
karaya
oraya
saya
taya
bedavaya
yaya
gabya
tabya
yıldız tabya
libya
namibya
iskoçya
badya
stadya
istadya
tragedya
medya
multimedya
komedya
veya
mafya
rafya
kozmografya
etnografya
tipografya
orografya
litografya
kartografya
bibliyografya
coğrafya
tarihî coğrafya
fiziki coğrafya
umumi coğrafya
beşerî coğrafya
siyasi coğrafya
doğal coğrafya
genel coğrafya
fitocoğrafya
topoğrafya
eskatologya
difenbahya
kâhya
kel kâhya
mahya
kütahya
ihya
uzun uzadıya
kıya
sıkı sıkıya
eşkıya
yarı yarıya
olasıya
oldum olasıya
çıldırasıya
kıyasıya
doyasıya
karşı karşıya
karşıdan karşıya
zambiya
enberi enbiya
diya
finlandiya
vardiya
evliya
riya
ariya
ekseriya
siya
siya siya
ataraksiya
viya
ziya
antakya
slovakya
çekoslovakya
entelekya
balya
balya
dalya
madalya
padalya
falya
kalya
paskalya
malya
ispalya
ispiralya
istralya
avustralya
salya
patalya
italya
antalya
lobelya
açelya
kamelya
tombilya
mobilya
antika mobilya
ağaç mobilya
kaplamalı mobilya
yatak mobilya
stil mobilya
modern mobilya
grup mobilya
iskelet mobilya
taklit mobilya
sicilya
çinçilya
familya
alt familya
vanilya
kavilya
brezilya
manolya
fulya
hülya
malihülya
bamya
kınalı bamya
kimya
uzvi kimya
organik kimya
inorganik kimya
jeokimya
fizikokimya
termokimya
petrokimya
elektrokimya
fotokimya
radyokimya
biyokimya
simya
somya
mumya
mudanya
fanya
hanya
alanya
planya
almanya
romanya
kumanya
kampanya
şampanya
kumpanya
ispanya
ispanya
pandispanya
latanya
ratanya
moritanya
lazanya
tanzanya
gardenya
kenya
tenya
slovenya
makedonya
begonya
konya
kolonya
polonya
pavlonya
hegemonya
japonya
laponya
saksonya
tonya
letonya
barbunya
sardunya
mahunya
trakunya
takunya
petunya
dünya
iç dünya
yalancı dünya
eski dünya
fâni dünya
yeni dünya
yalan dünya
öbür dünya
dış dünya
ölümlü dünya
darıdünya
yenidünya
oya
boya
kara boya
ezme boya
yağlı boya
toprak boya
çürük boya
boydan boya
bir boydan bir boya
hamur boya
sulu boya
toz boya
kızılboya
foya
sekoya
paranoya
soya
sepya
kopya
ütopya
etiyopya
arya
angarya
sakarya
palikarya
iskalarya
malarya
kançılarya
ilarya
diplarya
marya
kanarya
laminarya
parya
fasarya
batarya
baratarya
proletarya
lotarya
astarya
avarya
derya
kaptanıderya
lebiderya
nijerya
kafeterya
sekreterya
sıvırya
orya
bakalorya
prehistorya
furya
kurya
apukurya
flurya
melanurya
salapurya
liturya
avusturya
pavurya
hürya
asya
küçük asya
basya
akasya
yalancı akasya
gümüşi akasya
kafkasya
amasya
avrasya
kavasya
dosya
tosya
okyanusya
rusya
prusya
anavaşya
katavaşya
eşya
beyaz eşya
malatya
ablatya
papatya
sarıpapatya
tutya
doğrudan doğruya
kuru kuruya
güya
rüya
davya
havya
yugoslavya
iskandinavya
bolivya
gayya
gayya
müheyya
süreyya
fantazya
rodezya
malezya
endonezya
aza
murahhas aza
baza
abaza
muhafaza
mahfaza
gaza
mağaza
büyük mağaza
spot mağaza
haza
mülahaza
kaza
zincirleme kaza
görünmez kaza
takaza
yakaza
ezkaza
laza
alaza
halaza
plaza
faraza
haraza
maraza
muaraza
kabza
ecza
eza
ceza
nakdî ceza
ağır ceza
feza
ferahfeza
canfeza
keza
hakeza
seza
akıllara seza
mukteza
şevkefza
lahza
bir lahza
istihza
hafıza
ağızdan ağıza
ağız ağıza
rıza
arıza
hiza
miza
niza
ariza
fariza
mutariza
iktiza
kolza
imza
açık imza
ranza
enflüanza
ponza
boza
koza
mukoza
mimoza
roza
tomarza
mirza
korza
üçten dokuza
omuz omuza
müvellidülhumuza
havza
havza
karakavza
cevza
nârıbeyza
pizza

İndirme linkleri:

Hiç yorum yok: