2015-03-31

Robert kolejine kontenjan dışı kayıt


Geçen hafta basın ve çeşitli kanallardan kamuoyuna duyurulan, Robert kolejine kontenjan dışı bir öğrenci alımı haberini bir kısmınız duymuşsunuzdur. Robert kolej konunun hassasiyeti nedeniyle kısa bir açıklama ile yetindi. Robert velisi olarak baskının nereden ve nasıl geldiği konusu beni pek ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren vatandaş olarak, veli olarak işin yaşanan kısmı, işin hakkaniyet kısmı. Bu pencereden baktığımda düşündüklerimi paylaşmak isterim.

Geçen sene sınav senemiz olmasına rağmen kızımızın çalışma sisteminde büyük bir değişiklik olmadan sınavlara hazırlandık. Eşim ve ben çalışma koşulları dolayısıyla, eve geç giden çalışan velileriz. Eve gittiğimizde kızımın ödevlerini bitirdiğini, kitap veya dergi okuduğunu, bir şeyler izlediğini, arkadaşları ile sohbet ettiğini görmek bizi mutlu etti. Dershaneye yazdırdık ama gidip gitmemeyi ona bıraktık. Bir gün gideceğim, ikinci gün gitmeyeceğim dediğinde itiraz etmedik. Anlatmak istediğim, hırs yapmadık, kendisi de hırs yapmadı ama düzgün çalıştı, düzenli çalıştı. Kazanacağımız yer neresi olursa ona razı olduk, hakkımıza razı olduk.

Sınav sonuçları açıklandığında, kızımız iyi bir okula yerleşti. Özel okulların açıkladıkları kuralları öğrendik, başvurumuzu yaptık. Başvurumuz kabul edildi. Bizi bir salona aldılar, en yüksek puandan itibaren okumaya başladılar. Sonuncu öğrenciye gelince salonda olup, kontenjanın dolduğunu öğrenen velileri bir hüzün sardı. Kimisi çocuğunu suçladı, bir soru daha yapsaydın ne olurdu dedi. Kimisi ise iyi bir puan aldığının bilincinde olarak İstanbul’da bulunan diğer iyi okullardan birine kayıt yaptı. Ama kimse okulu suçlamadı. Süreç adil oldu. İlan edildiği gibi işledi. Hakkaniyetli oldu. Hem kayıt olanlar için hem kayıt olamayanlar için önemli olan sistemin dürüst olması idi ve öyle de oldu.

Bu sistem ideal olmasa bile eski Çin’de başlayan Keju adı verilen hakkaniyete dayalı seçimin bir devamıdır. İlan edilen sayıdaki boş kontenjanlar açık arttırmadaki gibi satışa çıkarılıyor. Para birimi olarak sınav puanı kullanılıyor. Soyluluk, tanıdık sahibi olmak, belli bir gruba mensup olmak, para babası olmak bu müzayedede geçmiyor. Dışarıda kalanların tek tesellisi sistemin hakkaniyete dayalı olarak düzgün işliyor olmasıdır. Bizi geleceğe bağlayan umut budur.

Büyük şehirlerimizde bulunan ismi markalaşmış özel ve devlet okullarımızdan mezun olanların bazıları geleceğimizin politikacıları, iş insanları, bilim insanları olacaktır. Robert lisesindeki eğitimde dürüstlük, yardımseverlik, topluma hizmet, eğitim programına entegre bir şekilde yürümektedir. Biz çocuklarımıza çalışarak başarabileceklerini öğrettik. Onlar da çalıştılar.

Kimileri bu gemide ufak bir delik açsak ne olur diyebilir. Onlara şunu söylemek gerekiyor. İçinde seyahat ettiğiniz veya seyahat edeceğiniz gemide delik açmak pek akıllıca bir davranış değildir. Gemide seyahat edenler buna itiraz ederler, etmelidirler. Kimisi ben bir açık buldum o açıktan gireceğim diyebilir. Hepimiz kapısı açık kalmış, penceresi açık kalmış kimi evler görmüşüzdür. Kaçımız bu açıkları kullandı? Anadoluda evinin kapısına sadece bir ip bağlayan ve giden insanlar vardır. O güveni tekrar sağlamalıyız. Hepimizin iyiliği için sistemdeki açıkları kötüye kullananlara hoşgörü göstermemeliyiz. Bu güveni korumak  hepimizin görevi. Çalışarak başarabileceğine inanan "tüm" çocukları hayal kırıklığına uğratmamalıyız.

Saygılarımla,
Nevit Dilmen

http://goo.gl/hI7q93 bu sayfaya kısa link
http://tinyurl.com/ozjvu4o düz metin

Digest for Gifted! Parents and Educators! March 2015

Digest for Gifted! Parents and Educators! March 2015March 31, 2015

Gifted Education Digest

2015-03-11

Stent

The term stent is used to define a tubular device used to provide patency in tubular structures.

The definition of stent in interventional radiology differs from definitions in surgery, and dentistry.

The term comes from Charles R. Stent. A compound used in surgery for making molds shaped to keep grafts in place. (Stent's mass)

Later modified to devices that provide support for tubular structures being anastomosed.

Reference:
1

Materials for breast implants

Material research for next generation breast implants should aim at radiolucency and unleakability.

This means some kind of soft semisolid natural or synthetic fat that does not flow when the material is cut. Fats are radiolucent on mammograms and does not interfere with tumour visualisation.

The material should not leak when the implant capsule is broken.

2015-03-08

Johari window for Nevit Dilmen

Arena

(known to self and others)
complex, idealistic

Blind Spot

(known only to others)
caring, clever, giving, intelligent, loving, patient, responsive, sentimental

Façade

(known only to self)
introverted, nervous, quiet, searching

Unknown

(known to nobody)
able, accepting, adaptable, bold, brave, calm, cheerful, confident, dependable, dignified, energetic, extroverted, friendly, happy, helpful, independent, ingenious, kind, knowledgeable, logical, mature, modest, observant, organised, powerful, proud, reflective, relaxed, religious, self-assertive, self-conscious, sensible, shy, silly, spontaneous, sympathetic, tense, trustworthy, warm, wise, witty

Dominant Traits

100% of people think that Nevit Dilmen is intelligent

All Percentages

able (0%) accepting (0%) adaptable (0%) bold (0%) brave (0%) calm (0%) caring (50%) cheerful (0%) clever (50%) complex (50%) confident (0%) dependable (0%) dignified (0%) energetic (0%) extroverted (0%) friendly (0%) giving (50%) happy (0%) helpful (0%) idealistic (50%) independent (0%) ingenious (0%) intelligent (100%) introverted (0%) kind (0%) knowledgeable (0%) logical (0%) loving (50%) mature (0%) modest (0%) nervous (0%) observant (0%) organised (0%) patient (50%) powerful (0%) proud (0%) quiet (0%) reflective (0%) relaxed (0%) religious (0%) responsive (50%) searching (0%) self-assertive (0%) self-conscious (0%) sensible (0%) sentimental (50%) shy (0%) silly (0%) spontaneous (0%) sympathetic (0%) tense (0%) trustworthy (0%) warm (0%) wise (0%) witty (0%)
Created by the Interactive Johari Window on 8.3.2015, using data from 2 respondents.
You can make your own Johari Window

2015-03-05

Izole Ventrikülomegali

Tek başına ventrikül genişlemesinin tıp dilindeki adı "izole ventrikülomegali" olarak geçiyor. Gebeliklerin %1'inde rastlanan bir bulgudur. Google'dan bu isim ile arayabilirsiniz.

Genişlik 10-12 mm arasında olduğu zaman hafif derece olarak adlandırılıyor.

Hastaların %84'ünde ventrikülomegali derecesi aynı kalıyor veya gerileyebiliyor.
Hastaların %16'sında ilerleyen gebelik haftalarında ventrikülomegali derecesi artabiliyor.

Bu bulgunun rastlandığı gebeliklerin çoğu (%91) mutlu son ile bitse bile bu bulguya önemsiz denmemeli. %9 oranında başka bir hastalığın bulgusu olabilmektedir.

Neler yapabilirsiniz?

Bir perinatolog hekime muayene olup, fikrini alabilirsiniz.
Bu bulguya rastlanan olgularda %5 oranında kromozom bozukluklarına rastanmıştır. Kromozomlara bakmanın gerekli olup olmadığına artı ve eksileri ile perinatolog eşliğinde karar vermelisiniz.
Doğumdan sonra bebeğin muayenesi daha ayrıntılı yapılmalıdır.
Doğumdan sonra 1 yaşında beyin MR incelemesi yapılarak beyin gelişimi ve yapısı incelenebilir.

Büyük olasılıkla bir şey çıkmasa bile alabileceğiniz tedbirler ana hatları ile bu şekildedir.

2015-03-01

Bone fractures

Bicyle @ Maldives

Tek başına bir kafa yaşatılabilir mi?

Tek başına bir kafa yaşatılabilir mi? Bu soruyu düşünürken, böyle bir varlık yaşayabilir ve bu gelişme olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden olabilecekler hakkında düşüncelerimi yazmak istedim. Zamanla hesaplaşma açısından ilginç olacaktır.

Kafayı besleyen karotis arter ve juguler venler, kafanın ihtiyacı olan maddeler ve oksijeni götürüp, karbondioksit ve atıkları uzaklaştırırlar. Başa gelen kanda bu gerekli maddeler varsa ve dönen kandan karbondioksit ve diğer atıkları uzaklaştıracak makineler mevcutsa uzun süren bir beyin yaşantısı sağlanabilir. Glukoz gibi pek çok maddenin kabul edilebilir konsantrasyonu dar aralıklarda olduğundan bir bilgisayar yardımı ile bu konsantrasyonlar korunmalıdır.

Boyunda hayati damarlar dışında duysal ve hareket sinirleri beyin ve gövde arasında iletişimi sağlarlar. Bu sinirler omurilik ve diğer sinirler olarak ayrılabilir.

Savaşlarda uzuvlarını kaybedenlerde, bu uzuv beyinde hâlâ yerinde imiş gibi yaşar, hissedilir. Bu algıya fantom veya hayalet algı denir. Kaşıntı, dokunma, yanma, ağrı gibi her tür algı tam şiddete varacak derecede hissedilebilir. Tedavisi zor, rahatsız edici bu durum, tek başına yaşayan başın başına gelebilecek en kötü senaryodur.


Tek başına yaşayan başın rahatsız olacağı başka bir konu eylemsizlik olacaktır. Normalde insan olarak, bir şeyleri değiştirmek ve değişmek istekleri ile yaşarız. Tek başında baş olan insansı varlığın eksikliğini hissedeceği şey budur.

Bu eksikliğini, isteğini başka insanlara ileterek gerçekleştirebileceği gibi, baş robot benzeri bir gövdeyi komuta edebilir.

Konuşma yetisi soluk borumuzdan bizim kontrolumuzde bir hava akışı, ses tellerinin kontrolu ve ağız dudak hareketleri ile oluşmaktadır. Tek kafanın konuşabilmesi için bu mekanizmaların birlikte ve düzgün çalışması gerekir.

Altenatif bir düşünce ise başı yeni bir gövdeye nakletmektir. Bugün tıp omurilik kesilerini iyileştirme konusunda pek başarılı değildir. Baş naki önündeki en büyük engel budur. Geri kalanı bu ameliyatın büyüklüğü ve zorluğudur.

Vücudun diğer organlarını boş saymak ise yanılgı olur. Kan hücrelerini omurilik yapar. Bozuk hücreleri dalak ayıklar. Karaciğer kimya fabrikası, alyuvarların hayatı kısa. İmmün sistem denen savunmamızı sağlayan sistem var. Var da var... Kısaca kolay değil.