2013-09-29

Ultrason ile Yağ Kalınlığının Ölçülebileceği Bazı Bölgeler

Ultrason ile Yağ Kalınlığının Ölçülebileceği Bazı Bölgeler


  • Dizüstü orta hat, yüzeyel ve derin yağ katmanı
  • Üst Batın, Vertebra aorta arası 
  • Üst Batın, Sub-Xiphoid, Rektus kası ve cilt arası
  • Üst Batın, Sub-Xiphoid, Rektus kası ve aorta arası


2013-09-21

Mecidiyeköy alt geçit, yürüyen bant

Mecidiyeköy alt geçit, yürüyen bant. Burada tamir hiç bitmez. 300/365gün tamirde.Meme'de kalsifikasyon çeşitleri

1. Tipik benign kalsifikasyonlar
a. Deri kalsifikasyonları
b. Vasküler kalsifikasyonlar
c. Kaba veya patlamış mısır şeklindeki kalsifikasyonlar
d. Kalın çubuk şeklindeki kalsifikasyonlar
e. Yuvarlak kalsifikasyonlar
f. Lüsent merkezli kalsifikasyonlar
g. Yumurta kabuğu veya çevresel kalsifikasyonlar
h. Kalsiyum sütü kalsifikasyonları
i. Sütür kalsifikasyonları
j. Distrofik kalsifikasyonlar
k. Punktat kalsifikasyonlar

2. Orta derecede şüpheli olan kalsifikasyonlar
a. Amorf (şekilsiz) veya belirsiz kalsifikasyonlar

3. Yüksek olasılıkla malign mikrokalsifikasyonlar
a. Pleomorfik veya heterojen (granüler) kalsifikasyonlar
b. İnce çizgisel ve/veya çizgisel dallanma gösteren (casting) kalsifikasyonlar


Mikrokalsifikasyonların dağılımları
1. Grup veya küme oluşturan
2. Çizgisel (lineer)
3. Segmenter
4. Bölgesel
5. Yaygın (saçılmış)