2015-03-05

Izole Ventrikülomegali

Tek başına ventrikül genişlemesinin tıp dilindeki adı "izole ventrikülomegali" olarak geçiyor. Gebeliklerin %1'inde rastlanan bir bulgudur. Google'dan bu isim ile arayabilirsiniz.

Genişlik 10-12 mm arasında olduğu zaman hafif derece olarak adlandırılıyor.

Hastaların %84'ünde ventrikülomegali derecesi aynı kalıyor veya gerileyebiliyor.
Hastaların %16'sında ilerleyen gebelik haftalarında ventrikülomegali derecesi artabiliyor.

Bu bulgunun rastlandığı gebeliklerin çoğu (%91) mutlu son ile bitse bile bu bulguya önemsiz denmemeli. %9 oranında başka bir hastalığın bulgusu olabilmektedir.

Neler yapabilirsiniz?

Bir perinatolog hekime muayene olup, fikrini alabilirsiniz.
Bu bulguya rastlanan olgularda %5 oranında kromozom bozukluklarına rastanmıştır. Kromozomlara bakmanın gerekli olup olmadığına artı ve eksileri ile perinatolog eşliğinde karar vermelisiniz.
Doğumdan sonra bebeğin muayenesi daha ayrıntılı yapılmalıdır.
Doğumdan sonra 1 yaşında beyin MR incelemesi yapılarak beyin gelişimi ve yapısı incelenebilir.

Büyük olasılıkla bir şey çıkmasa bile alabileceğiniz tedbirler ana hatları ile bu şekildedir.

Hiç yorum yok: