2015-03-01

Tek başına bir kafa yaşatılabilir mi?

Tek başına bir kafa yaşatılabilir mi? Bu soruyu düşünürken, böyle bir varlık yaşayabilir ve bu gelişme olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden olabilecekler hakkında düşüncelerimi yazmak istedim. Zamanla hesaplaşma açısından ilginç olacaktır.

Kafayı besleyen karotis arter ve juguler venler, kafanın ihtiyacı olan maddeler ve oksijeni götürüp, karbondioksit ve atıkları uzaklaştırırlar. Başa gelen kanda bu gerekli maddeler varsa ve dönen kandan karbondioksit ve diğer atıkları uzaklaştıracak makineler mevcutsa uzun süren bir beyin yaşantısı sağlanabilir. Glukoz gibi pek çok maddenin kabul edilebilir konsantrasyonu dar aralıklarda olduğundan bir bilgisayar yardımı ile bu konsantrasyonlar korunmalıdır.

Boyunda hayati damarlar dışında duysal ve hareket sinirleri beyin ve gövde arasında iletişimi sağlarlar. Bu sinirler omurilik ve diğer sinirler olarak ayrılabilir.

Savaşlarda uzuvlarını kaybedenlerde, bu uzuv beyinde hâlâ yerinde imiş gibi yaşar, hissedilir. Bu algıya fantom veya hayalet algı denir. Kaşıntı, dokunma, yanma, ağrı gibi her tür algı tam şiddete varacak derecede hissedilebilir. Tedavisi zor, rahatsız edici bu durum, tek başına yaşayan başın başına gelebilecek en kötü senaryodur.


Tek başına yaşayan başın rahatsız olacağı başka bir konu eylemsizlik olacaktır. Normalde insan olarak, bir şeyleri değiştirmek ve değişmek istekleri ile yaşarız. Tek başında baş olan insansı varlığın eksikliğini hissedeceği şey budur.

Bu eksikliğini, isteğini başka insanlara ileterek gerçekleştirebileceği gibi, baş robot benzeri bir gövdeyi komuta edebilir.

Konuşma yetisi soluk borumuzdan bizim kontrolumuzde bir hava akışı, ses tellerinin kontrolu ve ağız dudak hareketleri ile oluşmaktadır. Tek kafanın konuşabilmesi için bu mekanizmaların birlikte ve düzgün çalışması gerekir.

Altenatif bir düşünce ise başı yeni bir gövdeye nakletmektir. Bugün tıp omurilik kesilerini iyileştirme konusunda pek başarılı değildir. Baş naki önündeki en büyük engel budur. Geri kalanı bu ameliyatın büyüklüğü ve zorluğudur.

Vücudun diğer organlarını boş saymak ise yanılgı olur. Kan hücrelerini omurilik yapar. Bozuk hücreleri dalak ayıklar. Karaciğer kimya fabrikası, alyuvarların hayatı kısa. İmmün sistem denen savunmamızı sağlayan sistem var. Var da var... Kısaca kolay değil.

Hiç yorum yok: