2014-01-30

Potansiyometre ile servo motor kontrolu
/*
Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor) 
by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott> 
Servo motor'un konumunu potansiyometre ile kontrol eder. 
http://arduino.cc/en/Tutorial/Knob
Çeviri: Nevit Dilmen
*/

#include <Servo.h> //Servo kütüphanesini al
 
Servo BenimServom; // Bir servo nesnesi yarat 
 
int potansPini = 0; // Potansiyometre'nin bağlandığı analog pin
int deger;  // Analog pin'den okunan değer 
 
void setup() 
{ 
  BenimServom.attach(9); // servo nesnesini pin 9'a bağla 
} 
 
void loop() 
{ 
  deger = analogRead(potansPini);    // Okunan potansiyometre değeri(0 - 1023) arası
  deger = map(deger, 0, 1023, 0, 179); // Okunan değer'i servo açı aralığına (genelde 0 - 180 arası) getir
  BenimServom.write(deger);       // Servo'yu tanımlanan açı değerine gönder. 
  delay(15);              // kısa bekleme

Hiç yorum yok: