2014-01-11

LED Alev Etkisi// LED Alev Etkisi
// LED'ler yarı saydam bir kağıt ile kapatıldığında 
// veya ışıkları ayna ile duvara yansıtıldığında
// ışığı anlık değişen bir alev'e benzer bir etki oluşturur. 
// 2x Sarı, 1x Kırmızı LED, 3x 220 Ohm direnç

int ledPin1 = 9;  // Sarı LED Anodu
int ledPin2 = 10; // Kırmızı LED Anodu
int ledPin3 = 11; // Sarı LED Anodu

void setup()

{
pinMode(ledPin1, OUTPUT); //Pin  9 modunu çıkış olarak belirler
pinMode(ledPin2, OUTPUT); //Pin 10 modunu çıkış olarak belirler
pinMode(ledPin3, OUTPUT); //Pin 11 modunu çıkış olarak belirler
}

void loop()

{
  
// Işık güçleri: Birinci değer rastgele minimum, ikinci maksimum değeri verir.
// Birinci değer 0'dan küçük, ikinci 255'ten büyük olmamalıdır.
// Birinci sayı > ikinci olmalı.

analogWrite(ledPin1, random(120,255)); // Sarı LED ışık gücünü rastgele belirler
analogWrite(ledPin2, random(120,255)); // Kırmızı LED ışık gücünü rastgele belirler
analogWrite(ledPin3, random(120,255)); // Sarı LED ışık gücünü rastgele belirler
delay(random(20,100)); // milisaniye cinsinden kısa bekleme 

}


Hiç yorum yok: