2013-12-30

Arduino: LM35 Termometre sıcaklığını okuma kodu

/* LM35 Termometre okuma kodu. 
 Termometre LM35 bir ucu 5V'a diğer ucu Analog 0'a bağlı.
 Okuma ucu Analog 0'a bağlanacak.
 LM35 0 derecede 0V, 100 derecede 1 V değerini vermektedir
 LM35 1 derecede başına voltaj 0.01 V artmaktadır. ör: 0.19V= 19 derece
*/ int SicaklikPin = 0; // LM35 sensöre bağlı pin int OkunanDeger; // Analog 0'dan okunacak değer (0-1023) float Sicaklik;   void setup(void) {   Serial.begin(9600);    } // Sensörden'den okunan değer ve sicaklik serial monitör'e gönderilecek void loop(void) {   OkunanDeger = analogRead(SicaklikPin);   Serial.print("Analog okuma = ");   Serial.println(OkunanDeger); // okunan analog değer   Sicaklik = (5.0 * OkunanDeger * 100.0) / 1024;   Serial.print("Sicaklik= ");   Serial.println(Sicaklik); // hesaplanan sıcaklık delay (1000); }

Hiç yorum yok: