2013-12-28

Arduino Analog Okuma

/*
  Analog Serial Okuma
  Analog pin 0 üzerindeki değeri okur, sonucu "serial monitor" penceresine yazdırır.
  Potansiyometre orta bağlantısını pin A0'e bağlayın, dış pinleri +5V ve toprağa bağlayın. 
 
 Bu örneğin kodu kamu mülkiyetindedir.
 */

// Bu bölüm çalışınca bir kez yürütülür:
void setup() {
  // seri iletişimi 9600 bits / saniye hızında başlat:
  Serial.begin(9600);
}

// bu döngü sonsuza kadar çalışır:
void loop() {
  // analog pin 0 üzerindeki değeri okur:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  // değeri ekrana yazdırır:
  Serial.println(sensorValue);
  delay(1);        // kararlılık için eklenen ufak bekleme
}


Hiç yorum yok: