2012-01-07

PRATİSYEN'İN CEVABI


PRATİSYEN'İN (bu yazıya ) CEVABI

Ey Büyük Hippokrat!


Varlığımızın en mukaddes temeli olan hastamızın ebedi bekçisiyiz. Bu karar değişmez irademizin ilk ve son ifadesidir.

İstikbalde hiç bir mikroorganizma bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, mecburi hizmetteki korkumuzdan ve bize tahsis edecekleri topal eşekten (bulabilirsen) alıyoruz. Senin kurduğun kıymetli temeller üzerinde attıgımız her adım saglam, yazdıgımız her reçete (!) doğrudur.

En kıymetli emanetimiz olan hastamızı mevcudiyetimizin esası olarak, güçlü reçetelerin, iyi antibiyotiklerin ve biz zeki doktorların elinde ilelebet ve nesillerden nesillere olmasa da 90'ına merdiven dayayabilecek kadar yaşayacaktır. Hastamıza kastedecek mikroplar, en modern ß-laktamaza mücehhez olarak en kuvvetli spor ve kapsülleriyle karşımıza çıksalar dahi, doktorluk şuurumuzun ve yenilmez doktorluk gücümüzün zerresini bile sarsamayacaklar (Galiba).

Çünkü, bu aziz hastanın vücudunda yetişen güçlü B ve T Ienfositler ve reçetemizdeki ilaçların çabası buna yetecektir. Hastanın ve çevresinin selameti için her mikroba kırmızı antibiyotiği göstererek vücuttan ihraç etmek görevimiz olacaktır.

Ey Doktorların Atası! Hastamızı ve çevresindekileri korumak mecburiyeti hasıl olunca, içinde bulunduğumuz ocak nerede ve ne şartlarda olursa olsun kudret ve cesaretimizle (l) reçetemizdeki asil antibiyotikleri kullanarak bütün mikropları hallede................................

YILDIRIM TELGRAFI
İlgili makama STOP Gönderdiğiniz 238. pratisyen de dayanamayıp "Kayalık Cilo Dağları Humması" ndan aynen STOP En kısa zamanda yeni, taze taze, çıtır çıtır bir pratisyen bekliyoruz STOP Çiçeğinin bumunda olması Şart değil STOP... Pnömosistis Kerkere Karinini (PKK)... STOP.

MURAT MENKÜER
1991 ITF Yıllığından

Hiç yorum yok: