2012-01-06

PRATİSYENE HİTABE

PRATİSYENE HİTABE

Ey Pratisyen Doktor!

Birinci vazifen hastanı ve çevresindekileri ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Hippokrat Andı'ndan ve 6 senelik tıp eğitiminden öğrendiğin yegane şey budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbal'de dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici mikroorganizmaların olacaktır. Birgün hastanı müdafaa mecburiyetine düşersen reçete yazmak için, içinde bulunacağın sağlık ocağının imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette özellikle mecburi hizmette tezahür edebilir. Hastana kasteden mikroplar bütün dünyada emsali görülmemiş bir epideminin mümessili olabilirler. Hematojen veya fekal-oral yolla aziz hastanın bütün lenf nodları şişirilmiş, dalağına girilmiş, bütün makrofajları dağıtılmış ve lenforetiküler sistemin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere hastanın çevresindeki insanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde hastaya yanlış ilaç tavsiye etmiş olabilirler. Hatta bu insanlar şahsi kullanılmış ilaçlarını bile hediye edebilirler. Ve hasta fakr-ü zaruret içinde supozituvarları ağızdan almış olabilir.

Ey Pratisyen Doktor! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen hastanı ve çevresindekileri kurtarmaktır. Muhtaç Olduğun kudret yazacağın aziz reçete’de saklıdır... (NOT: Tabii yazabilirsen!)

MURAT MENKÜER
1991 ITF Yıllığından

Elbet cevapsız kalmaz cevabı burada.

Hiç yorum yok: