2012-03-22

Bıçak parası rezaleti sürüyor hala...

http://www.olay.com.tr/makaleler/lale-akasoy/bicak-parasi-rezaleti-suruyor-hala-14295.html

Lale hanım merhaba,

Rejimimiz kapitalizm! Bu rejimde verilen hizmetlerin bedeli para ile ölçülür.

İster özel olsun ister devlet sağlık hizmetinin maliyeti var.

Bu maliyetler:
Yatırım: Bina, makineler, alet edevat,
Sabit giderler: Elektrik, su, bina, ısınma, personel gideri
Dönem dönem gelen giderler: Boya, tadilat
Yıpranma payları: Lab. Ultrason, MR cihazı dediğiniz ömürlük değil, 5 sene ömrü var, sonra : yıpranmış ve demode (yeni özellikler gerek), çalınan, kaybolan, kullanılmaz hale gelen. 
Tüketim giderleri: Steril ortamın sağlanması, Sarf malzemesi... İlaçlar... kitler vs.
Personel giderleri ...
Vergiler...

Devlet diyor ki ben sana hasta başı 20TL veriyim, sen ultrasonu, laboratuarı içinde hastaya bak!

Bu fiyatı dünyada sağlık fiyatları ile karşılaştırın!
Bu fiyatı aldığınız ayakkabı, CD, hamburger, döner, WC fiyatı ile karşılaştırın!

Gerçekçi bir fiyat değil!

SSK niye SGK oldu? Sigorta kelimesi atıldı!

Çünkü gerçek bir sigorta bakım maliyetini karşılar! 20TL hiç bir şekilde maliyeti karşılamıyor.

20 TL'den doktora performans adı altında verilen para 1-2TL civarında. WC fiyatı ile karşılaştırın. 

Bu maliyeti ödemek sağlık sisteminin devamını sağlamak için gerekli:
Sigortalı olan biri (hasta) doğal olarak bu maliyetin sigorta tarafından karşılanmasını ister.

SGK toplam maliyetin 20TL'sini karşılarım diyor. Bunu derken yasalar ve düzenlemeler ile sağlanan "tekel" sigorta olma konumundan yararlanıyor.

Maliyeti karşılamak için geri kalan diğer olasılıklar hizmeti veren kurum ve hastadır.

Şu anda hem devlet hem hasta bu maliyetin hizmeti veren kurum tarafından karşılaşmasını istiyor.

Esnek davranan sağlık kurumları maliyeti kısmak için sürekli sağlık personelinin boğazına yapışıyor! Bu konuda sınırın altındayız.

Gazeteci olarak yapabileceğiniz en güzel şey SGK'ya gerçek bir sigorta gibi davranmak istiyorsa, maliyetin tamamını karşılaşması gerektiğini hatırlatmak.

Sağlıkta dönüşüm... for dummies on Twitpic

http://twitpic.com/8fqnez


Şu anda yapılan ise sağlık hizmeti veren devlet kurumları, üniversiteleri, küçük sağlık kuruluşlarını hizmet veremez duruma getirip, büyük ve çok uluslu sağlık şirketlerine zemin hazırlamak.

Şu anda ABD modeline geçiyoruz. Sağlıkta hastaneye giriş çıkış ücreti 1000$ altında olmayacak. Benim tahmini sürem 5 sene.

Sizin yazınız, sıkın, daha fazla sıkın sağlık personelinin boğazını anlamına geliyor! Pek çok kişi sağlık sektöründen ayrıldı bile. Plastik imal eden, restoran açan pek çok meslekaşımız var. Hekimliği bırakmak kolay değil ama sektörün giderleri karşılanmıyor. Ucu ucuna yetişen bir bütçe ile sağlık hizmeti vermek felakettir. Bütçe negatif ise kaza geliyorum diyor ama bazılarının gözü kazanın geldiğini göremiyor!

Negatif bütçeler ile sağlık hizmeti verilemez! Maliyeti biri karşılamalı!

--


http://www.google.com/search?q=nevit+dilmen
http://yandex.com/yandsearch?text=nevit+dilmen

Hiç yorum yok: