2014-03-14

Arduino, LDR ve Buzzer ile acaip rahatasız edici bir ses

Arduino / LDR ve Buzzer ile acaip rahatasız edici bir ses
/*
LDR'den okunan analog bilgiyi buzzer sesine dönüştür. 
Çıkan ses oldukça rahatsız edici ben 30 saniyeden fazla katlanamadım ama çalışıyor sonuçta. 
LDR 10K pulldown direnç ile Analog 0 pin'ine bağlanacak
Buzzer "+" ucu 13 nolu dijital pin'e bağlanacak 
Buzzer "-" ucu toprak
http://nevit.blogspot.com
 */

//Setup başlangıçta bir kez çalışır 
void setup() {
Serial.begin(9600); // Seri iletişimi 9600 hızında başlat
pinMode (13, OUTPUT); // pin 13'ü Buzzer + LED output yap. 
}

//Loop sonsuz döngüsü sürekli çalışır
void loop() { 
  int sensorValue = analogRead(A0);   // analog pin 0'dan değer oku (0-1023 arası)
Serial.print (sensorValue); // Okunan değeri yazdır
int Sound =  map (sensorValue, 0, 1024, 120, 1500); // Okunan değeri 120-1500Hz arası ses'e dönüştür. 
Serial.print ("   "); // Boşlık
Serial.println (Sound); // Ses değerini yazdır
tone (13, Sound, 10);  // Buzzer'a ses sinyali gönder. (pin, frekans, süre ms)
delay(1);        // kararlılık için kısa bekleme
}


Devre şeması pek yakında

Hiç yorum yok: