2016-01-18

Palindromik Türkçe Kelimeler

Palindrom, tersten okunuşu da aynı olan cümle, sözcük ve sayılara denilmektedir. Palindromik Türkçe kelimeler, tersten okunduğunda aynı kalan kelimelerdir. En uzun palindromik kelime 9 harflı kamalamak'tır.

 1. ağa
 2. aba
 3. acıca
 4. ada
 5. aha
 6. aka
 7. ala
 8. âlâ
 9. ama
 10. âmâ
 11. amma
 12. ana
 13. ara
 14. asa
 15. âsâ
 16. ata
 17. aya
 18. aza
 19. âzâ
 20. bab
 21. çeç
 22. eğe
 23. ebe
 24. ece
 25. ede
 26. efe
 27. ege
 28. eke
 29. elle
 30. emme
 31. epe
 32. epope
 33. hah
 34. ısı
 35. idadi
 36. iki
 37. illî
 38. ini
 39. iri
 40. iti
 41. iyi
 42. kök
 43. küçük
 44. küllük
 45. kütük
 46. kılık
 47. kıllık
 48. kınık
 49. kıpık
 50. kırık
 51. kısık
 52. kıtık
 53. kıyık
 54. kızık
 55. kaçak
 56. kabak
 57. kak
 58. kalak
 59. kamalamak
 60. kapak
 61. kavak
 62. kayak
 63. kazak
 64. kefek
 65. kek
 66. kelek
 67. kepek
 68. kesek
 69. kik
 70. kinik
 71. kok
 72. kulluk
 73. kumuk
 74. lâl
 75. lal
 76. madam
 77. makam
 78. mamam
 79. milim
 80. mim
 81. mirim
 82. mum
 83. nacican
 84. nadan
 85. nalan
 86. nan
 87. nazan
 88. neden
 89. niçin
 90. oto
 91. öhö
 92. pop
 93. radar
 94. rotor
 95. sülüs
 96. süs
 97. ses
 98. silis
 99. sis
 100. sos
 101. sus
 102. şeş
 103. şiş
 104. taat
 105. tadat
 106. takat
 107. talat
 108. tat
 109. teğet
 110. tirit
 111. tut
 112. ulu
 113. umu
 114. ütü
 115. velev
 116. verev
 117. yanay
 118. yapay
 119. yatay
 120. yay
 121. yerey

Acarlar Longozunda Farkındalık Meditasyonu TÜRKÇE


Acarlar Longozunda Farkındalık Meditasyonu TÜRKÇE 

Kafiye (Uyak) Dizini

Uzun süredir yapmak istediğim bir projeyi bir hafta sonunda bitirdim. Kafiye, yeni adıyla uyak, eski şiirlerde oldukça fazla kullanılmıştır. Bu kadar sık kullanım bir rastlantı değildir.  Kelimelerin son sesleri ile kulağa hoş gelmeleri arasında olan bağlantının sonucudur. Sık kullanılması sonucu, dönem dönem anlam bütünlüğünden koparak, anlatımın önüne geçmesi, sadece kelimelerin sonuna bakılarak şiir yazılmasının yadırganmasına yol açmıştır. Günümüzde şairler, konuşmacılar, metin yazarları, dinleyici ve okuyucunun kulağına hitap etmek için uyumlu kelime sonlarını kullanmaktadırlar. Bu sayfaların onlar için bir kaynak olabilmesini umuyorum. Abartılı kullanımları mizah yazarları için bir kaynak olabilir. Kelime oyunu oynayanlar bu kaynağı kopya çekmek için kullanabilirler.

Kafiye sözlüğünün hazırlanmasına ilişkin kısa bir bilgi vermek istiyorum. yaklaşık 38000 kelimden oluşan bir kelime bankası kullanılmıştır. Kelimeler öncelikle MySql'de "SELECT `Duz`,REVERSE(`Duz`) FROM alfabe WHERE 1"  komutu kullanılarak ters çevrilmiş. Tersten sıralanma sağlanmıştır. İşlem sonucu yeni tablo olarak Export komutu ile dışa aktarılmıştır.

kafiyedizini.com gibi sitelerde kafiye dizinleri bulabilirsiniz, ancak bu siteler tüm sözcükleri size sunmamaktadır. Copy-Paste ile bu sitedeki tüm sözcüküleri alabilirsiniz. Kendi çalışmalarınızda kullanmanız için atıfta bulunmanıza gerek bulunmamaktadır. Ancak Copy_Paste'den sonra tüm sözcükleri liste ve dizin şeklinde başkalarına sunmayı düşünüyorsanız Nevit Dilmen'e atıfta bulunmanızı rica ederim.

Nevit Dilmen • Kafiye sözlüğü A ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü B ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü C ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü Ç ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: D ile biten kelimeler.
 • Kafiye Sözlüğü: E ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: F ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: G ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Ğ ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: H ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: I ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: İ ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: J ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: K ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: L ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: M ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: N ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: O ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Ö ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: P ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: R ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: S ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Ş ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: T ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: U ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Ü ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: V ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Y ile biten kelimeler.
 • Kafiye sözlüğü: Z ile biten kelimeler.


 • Kâfiye (uyak) şiirlerde, mısra (dize) sonlarında bir sonraki dize ile bir ses ahenki oluşturmak için yazılışları, okunuşları aynı; anlamları farklı kelime veya kelime gruplarının, eklerin benzerliğidir. Kafiye, mısra sonlarındaki ses benzerliğidir. Şiirde ahengi sağlamak; sözleri kolay ezberlenir ve kalıcı kılmak için yapılır. Mısra sonlarındaki ses benzerlikleri bulunurken önce redifler, sonra kafiyeler bulunur.

  Örüşük Kafiye (Örüşük Uyak) – Üç mısralı bentlerle kurulan nazım biçimlerinde görülür. İtalyan edebiyatı nazım şekli terza-rimaya özgü bir kafiyeleniştir: aba bcb cdc Sadece uyak örgüsünü bilseniz yeterli.

  Mani Tipi Kafiye (Mani Uyak) – Özellikle mani, rubai ve tuyuğda görülen kafiye düzenidir. Bu kafiyenin de düz kafiye olduğu unutulmamalıdır: aaba (aaxa) Örnekler: Sabahın çisesine -a Uyandım yar sesine -a İsmini yaz sevdiğim -x Halının köşesine -a Çepeçevre bahar içinde bir yer gördük -a Ferhat ile Şirin’i beraber gördük -a Baktık geceden fecre kadar ellerde -x Yıldızlara yükselen kadehler gördük -a

  Sarmal Kafiye (Sarmal Uyak) Dörtlüklerle yazılan şiirlerde görülür: abba Örnekler Biliyorum gölgede senin uyuduğunu -a Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin -b Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin -b Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu -a Ne toprağa gömülmektir -a Ne ruhun uçması tenden! -b Ölüm, ölüm gülerekten -b Bir bayrak altında ölmektir. -a

  Mâni. Çoğunlukla 7 heceli dört mısralıklik bir bentten meydana gelir. Birinci, ikinci dördüncü mısralar birbirleriyle kafiyeli, üçüncü mısra serbesttir. İlk iki mısra hazırlık dizeleridir. Son iki mısra ile anlam bağlantısı yoktur. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede verilir.
  Kafiye sözlüğü indirme linkleri:

  Kafiye sözlüğü: Z ile biten kelimeler

  az
  lakırtısı az
  az az
  vaaz
  baz
  hokkabaz
  madrabaz
  diyabaz
  hilebaz
  çenebaz
  cilvebaz
  şahbaz
  inkıbaz
  hayalbaz
  kılbaz
  dilbaz
  cambaz
  tombaz
  davlumbaz
  düzenbaz
  oyunbaz
  yobaz
  kumarbaz
  serbaz
  sihirbaz
  küfürbaz
  ateşbaz
  kuşbaz
  caz
  mecaz
  icaz
  hicaz
  hicaz
  kofçaz
  daz
  harfendaz
  silahendaz
  tirendaz
  faz
  infaz
  gaz
  dökme gaz
  zehirli gaz
  çürük gaz
  doğal gaz
  ham gaz
  tam gaz
  tüp gaz
  ılgaz
  biyogaz
  lüleburgaz
  boğaz
  dar boğaz
  kör boğaz
  sıkboğaz
  darboğaz
  pisboğaz
  boşboğaz
  haz
  mehaz
  cihaz
  ittihaz
  kaz
  ikaz
  kamkaz
  enkaz
  tırkaz
  laz
  alaz
  alaz alaz
  malaz
  palaz
  talaz
  yalaz
  oflaz
  amilaz
  diyaklaz
  oligoklaz
  ortoklaz
  plajiyoklaz
  haylaz
  olamaz
  namaz
  beynamaz
  yaramaz
  umursamaz
  açmaz
  tanımaz
  töretanımaz
  tanrıtanımaz
  baştanımaz
  akmaz
  çıkmaz
  çakaralmaz
  sıkılmaz
  inanılmaz
  kavranılmaz
  dayanılmaz
  kaçınılmaz
  anlaşılmaz
  yılmaz
  olmaz
  olur olmaz
  solmaz
  dokunulmaz
  tutulmaz
  gammaz
  arlanmaz
  paslanmaz
  utanmaz
  taşınmaz
  kuşkonmaz
  aldırmaz
  bağdaşmaz
  uzlaşmaz
  şaşmaz
  akışmaz
  sonuşmaz
  hacıyatmaz
  çultutmaz
  yantutmaz
  külyutmaz
  aymaz
  doymaz
  uymaz
  vurdumduymaz
  naz
  banaz
  bağnaz
  şehnaz
  tınaz
  tıknaz
  honaz
  burnaz
  kurnaz
  aynaz
  apaz
  hapaz
  papaz
  başpapaz
  topaz
  araz
  âraz
  garaz
  maraz
  taraz
  ibraz
  ifraz
  ağraz
  ahraz
  ihraz
  inkıraz
  biraz
  kiraz
  kiraz
  yabani kiraz
  ekşi kiraz
  kokulu kiraz
  ihtiraz
  itiraz
  ikraz
  istikraz
  emraz
  çapraz
  poyraz
  yıldız poyraz
  saz
  ince saz
  ritim saz
  elektrosaz
  şaz
  laktaz
  mümtaz
  metastaz
  diyastaz
  hipostaz
  turkuaz
  vaz
  avaz
  cevaz
  adilcevaz
  ivaz
  pervaz
  arduvaz
  ayvaz
  yaz
  ayaz
  çakır ayaz
  çınayaz
  beyaz
  üç beyaz
  siyah beyaz
  süt beyaz
  bembeyaz
  miyaz
  niyaz
  namaz niyaz
  piyaz
  imtiyaz
  ilkyaz
  feyyaz
  kazaz
  izaz
  ihtizaz
  bezzaz
  ahzükabz
  bez
  gazlı bez
  sarı bez
  kozalaksı bez
  soğuk bez
  obez
  menfez
  körfez
  körfez
  gez
  mücehhez
  kez
  çoğu kez
  çerkez
  merkez
  iç merkez
  falez
  göbelez
  çekelez
  melez
  hıdırellez
  geçmez
  çekemez
  bilinemez
  renksemez
  ister istemez
  balyemez
  varyemez
  hüryemez
  etyemez
  benzemez
  lebdeğmez
  dudakdeğmez
  erimez
  pekmez
  kargasekmez
  sözünü bilmez
  iyilikbilmez
  değerbilmez
  kadirbilmez
  ölmez
  tükenmez
  beklenmez
  bölünmez
  görünmez
  çömez
  kurşungeçirmez
  görmez
  güngörmez
  sugötürmez
  sözgötürmez
  değişmez
  karıncaincitmez
  karıncaezmez
  manganez
  enez
  enez
  epigenez
  partenogenez
  ontogenez
  filojenez
  kerkenez
  karyokinez
  interkinez
  hâletinez
  polonez
  polonez
  mayonez
  fernez
  pünez
  trapez
  çepez
  kepez
  çerez
  müfrez
  eğrez
  firez
  tez
  canı tez
  içi tez
  metatez
  uzak metatez
  antitez
  parantez
  köşeli parantez
  antrparantez
  sentez
  fotosentez
  hipotez
  protez
  ançüez
  üvez
  güvez
  diyez
  muazzez
  kabız
  munkabız
  nabız
  cımbız
  bızbız
  cızbız
  cız
  tumbadız
  baldız
  daldız
  çuvaldız
  yaldız
  yıldız
  ak yıldız
  akan yıldız
  değişen yıldız
  çift yıldız
  kuyruklu yıldız
  ay yıldız
  takımyıldız
  başyıldız
  andız
  palandız
  aylandız
  hafız
  muhafız
  lafız
  hıfız
  kırgız
  ağız
  ağız
  bayramlık ağız
  çatal ağız
  yarım ağız
  çocukcağız
  adamcağız
  cancağız
  hayvancağız
  kadıncağız
  buncağız
  yavrucağız
  kızcağız
  sarıağız
  açıkağız
  yağız
  kara yağız
  sarı yağız
  hız
  açısal hız
  kız
  besleme kız
  kiralık kız
  gelinlik kız
  kız oğlan kız
  naylon kız
  üvey kız
  nakız
  mütenakız
  sakız
  acı sakız
  çürük sakız
  karasakız
  telekız
  sarıkız
  tıkız
  tımtıkız
  müteyakkız
  sütkız
  dalız
  yalız
  cılız
  camız
  hamız
  kımız
  kırmız
  madenkırmız
  mızmız
  anız
  yalnız
  yapayalnız
  yapyalnız
  arız
  paçarız
  çaparız
  sarız
  muarız
  avarız
  şaşaasız
  abasız
  babasız
  arabasız
  lambasız
  muşambasız
  cumbasız
  torbasız
  ayrıcasız
  kancasız
  sakıncasız
  karıncasız
  dokuncasız
  kocasız
  paçasız
  kalçasız
  nalçasız
  kopçasız
  sedasız
  sessiz sedasız
  gıdasız
  vidasız
  duldasız
  kumandasız
  uzaktan kumandasız
  payandasız
  faydasız
  kafasız
  sefasız
  vefasız
  şifasız
  dalgasız
  tolgasız
  damgasız
  palangasız
  prangasız
  kavgasız
  dağdağasız
  mübalağasız
  müsamahasız
  çuhasız
  iddiasız
  mâniasız
  tabakasız
  cakasız
  alakasız
  falakasız
  plakasız
  şakasız
  yakasız
  fiyakasız
  sabıkasız
  natıkasız
  sendikasız
  sertifikasız
  vesikasız
  halkasız
  tokasız
  şapkasız
  arkasız
  markasız
  hırkasız
  belasız
  kazasız belasız
  fasılasız
  cilasız
  kolasız
  molasız
  pusulasız
  kamasız
  zorlamasız
  duraksamasız
  kremasız
  acımasız
  yansımasız
  savunmasız
  diplomasız
  aromasız
  çarpmasız
  armasız
  aktarmasız
  kırmasız
  üniformasız
  akışmasız
  tartışmasız
  abartmasız
  kumasız
  kıymasız
  anasız
  badanasız
  manasız
  tantanasız
  zıvanasız
  kınasız
  itinasız
  kurnasız
  istisnasız
  curcunasız
  aynasız
  çapasız
  tapasız
  tıpasız
  arasız
  darasız
  sigarasız
  ızgarasız
  numarasız
  parasız
  on parasız
  beş parasız
  muhatarasız
  manzarasız
  macerasız
  çırasız
  sırasız
  sıralı sırasız
  şırasız
  sonrasız
  kaporasız
  doktorasız
  orkestrasız
  faturasız
  tasasız
  yasasız
  posasız
  hatasız
  latasız
  çikolatasız
  façetasız
  kukuletasız
  paftasız
  rabıtasız
  vasıtasız
  noktasız
  çantasız
  pırlantasız
  sigortasız
  duasız
  havasız
  devasız
  ovasız
  pervasız
  hayâsız
  mayasız
  riyasız
  ziyasız
  madalyasız
  mobilyasız
  şampanyasız
  kolonyasız
  takunyasız
  boyasız
  papatyasız
  bazasız
  muhafazasız
  mahfazasız
  kazasız
  eczasız
  cezasız
  istihzasız
  hafızasız
  arızasız
  imzasız
  kozasız
  dolambaçsız
  ağaçsız
  tıkaçsız
  sarkaçsız
  ilaçsız
  amaçsız
  yırtmaçsız
  araçsız
  saçsız
  taçsız
  mizaçsız
  imtizaçsız
  inançsız
  kazançsız
  hınçsız
  harçsız
  borçsuz harçsız
  adsız
  hilafsız
  tarafsız
  masrafsız
  insafsız
  çarşafsız
  kılıfsız
  sınıfsız
  vasıfsız
  bağsız
  yağsız
  selamsız sabahsız
  perdahsız
  nikâhsız
  silahsız
  allahsız
  allahsız
  külahsız
  günahsız
  iştahsız
  zıhsız
  zırhsız
  acısız
  sancısız
  yamçısız
  çalgısız
  yangısız
  sargısız
  kaygısız
  saygısız
  kılağısız
  buzağısız
  çakısız
  açkısız
  yankısız
  askısız
  baskısız
  çatkısız
  katkısız
  kavkısız
  çalısız
  tanısız
  kapısız
  başarısız
  ağrısız
  çağrısız
  saldırısız
  tanrısız
  aşısız
  çarşısız
  çatısız
  donatısız
  yatısız
  kımıltısız
  parıltısız
  şarıltısız
  hırıltısız
  hışıltısız
  cıvıltısız
  cızıltısız
  sızıltısız
  çalkantısız
  bağlantısız
  orantısız
  akıntısız
  çakıntısız
  sakıntısız
  takıntısız
  çıkıntısız
  girintisiz çıkıntısız
  sıkıntısız
  çarpıntısız
  ayrıntısız
  kasıntısız
  kısıntısız
  sarsıntısız
  kazıntısız
  abartısız
  tartısız
  gacırtısız
  gıcırtısız
  şakırtısız
  kıpırtısız
  hışırtısız
  çatırtısız
  patırtısız
  cazırtısız
  cızırtısız
  sayısız
  pazısız
  sızısız
  ambalajsız
  mizanpajsız
  virajsız
  avantajsız
  makyajsız
  marjsız
  intibaksız
  bacaksız
  salıncaksız
  ocaksız
  odsuz ocaksız
  bucaksız
  uçsuz bucaksız
  adaksız
  kundaksız
  çardaksız
  kıkırdaksız
  dudaksız
  haksız
  ahlaksız
  dolaksız
  kulaksız
  damaksız
  basamaksız
  tutamaksız
  çakmaksız
  parmaksız
  yaşmaksız
  olanaksız
  dayanaksız
  takınaksız
  okunaksız
  korunaksız
  çapaksız
  kapaksız
  taraksız
  meraksız
  yapraksız
  topraksız
  duraksız
  mızraksız
  basaksız
  kursaksız
  kuşaksız
  duvaksız
  ayaksız
  dayaksız
  uyaksız
  yapmacıksız
  bağcıksız
  kılçıksız
  balıksız
  ayrıcalıksız
  yakalıksız
  arkalıksız
  aralıksız
  sağlıksız
  kılıksız
  karşılıksız
  parmaklıksız
  varlıksız
  pazarlıksız
  hazırlıksız
  başlıksız
  kıymıksız
  dayanıksız
  çarıksız
  çıkrıksız
  ayrıksız
  dolaşıksız
  yaraşıksız
  ışıksız
  yakışıksız
  kırışıksız
  katışıksız
  katıksız
  mantıksız
  bıyıksız
  azıksız
  yazıksız
  evsiz barksız
  çarksız
  farksız
  dalsız
  mandalsız
  hardalsız
  sakalsız
  tutkalsız
  peştamalsız
  kuralsız
  çatalsız
  çuvalsız
  kılsız
  akılsız
  asılsız
  camsız
  insicamsız
  damsız
  adamsız
  endamsız
  yordamsız
  saydamsız
  gamsız
  balgamsız
  evhamsız
  rakamsız
  selamsız
  anlamsız
  haramsız
  programsız
  plansız programsız
  devamsız
  kıvamsız
  zamsız
  nizamsız
  intizamsız
  kıvılcımsız
  bağımsız
  bakımsız
  çalımsız
  kalımsız
  kullanımsız
  kaldırımsız
  kıvrımsız
  ayrımsız
  bağlaşımsız
  bakışımsız
  çağrışımsız
  tartımsız
  sayımsız
  hazımsız
  ansız
  tabansız
  cansız
  kansız cansız
  heyecansız
  vicdansız
  kumandansız
  kansız
  camekânsız
  imkânsız
  yalansız
  plansız
  amansız
  zamansız
  zamanlı zamansız
  idmansız
  randımansız
  imansız
  angajmansız
  antrenmansız
  dermansız
  ormansız
  dumansız
  inansız
  apansız
  fransız
  oransız
  katransız
  sansız
  adsız sansız
  noksansız
  insansız
  şansız
  nişansız
  vatansız
  destansız
  fistansız
  puansız
  bahçıvansız
  yansız
  payansız
  ziyansız
  ezansız
  izansız
  kadınsız
  kınsız
  nalınsız
  mayınsız
  çapsız
  iltihapsız
  kapsız
  ıstırapsız
  sapsız
  ipsiz sapsız
  hesapsız
  hadsiz hesapsız
  kitapsız
  hesapsız kitapsız
  cevapsız
  gazapsız
  kalıpsız
  ayıpsız
  arsız
  arsız arsız
  itibarsız
  carsız
  iktidarsız
  çavdarsız
  rüzgârsız
  kârsız
  vakarsız
  filarsız
  damarsız
  umarsız
  kenarsız
  kararsız
  yararsız
  zararsız
  tekrarsız
  istikrarsız
  hasarsız
  astarsız
  tutarsız
  ayarsız
  ihtiyarsız
  uyarsız
  duyarsız
  sabırsız
  fırfırsız
  mangırsız
  hırsız
  sınırsız
  sırsız
  nasırsız
  çakşırsız
  hatırsız
  çayırsız
  hayırsız
  kassız
  makassız
  ihlassız
  passız
  ihtirassız
  esassız
  mikyassız
  ıssız
  ıpıssız
  danssız
  toleranssız
  şanssız
  hırssız
  maaşsız
  başsız
  telaşsız
  kumaşsız
  tıraşsız
  taşsız
  gıllıgışsız
  yağışsız
  nakışsız
  kullanışsız
  aldırışsız
  anlayışsız
  yarayışsız
  kıprayışsız
  kavrayışsız
  sebatsız
  irtibatsız
  inzibatsız
  istidatsız
  kalafatsız
  şatafatsız
  fosfatsız
  rahatsız
  tabiatsız
  itikatsız
  teşkilatsız
  tenzilatsız
  evlatsız
  itimatsız
  formatsız
  malumatsız
  kanatsız
  saltanatsız
  teminatsız
  peşinatsız
  baharatsız
  nakaratsız
  kontratsız
  suratsız
  ruhsatsız
  iktisatsız
  maksatsız
  tatsız
  teferruatsız
  kravatsız
  müsavatsız
  patavatsız
  ihtiyatsız
  azatsız
  bahtsız
  bağıtsız
  anıtsız
  kanıtsız
  tanıtsız
  yanıtsız
  kasıtsız
  kayıtsız
  antsız
  standartsız
  çifte standartsız
  kartsız
  kokartsız
  şartsız
  kayıtsız şartsız
  çavsız
  tavsız
  pertavsız
  aysız
  kalaysız
  olaysız
  dolaysız
  onaysız
  cazsız
  gazsız
  boğazsız
  namazsız
  garazsız
  itirazsız
  sazsız
  ivazsız
  garazsız ivazsız
  imtiyazsız
  yıldızsız
  ağızsız
  altız
  maltız
  maltız
  vız
  vız vız
  hayız
  iz
  caiz
  faiz
  bileşik faiz
  basit faiz
  haiz
  vaiz
  biz
  mebiz
  brizbiz
  aciz
  âciz
  haciz
  abdiâciz
  taciz
  cinsel taciz
  muacciz
  veciz
  naçiz
  diz
  gediz
  yediz
  marşandiz
  sekendiz
  erendiz
  nafiz
  hipofiz
  giz
  mangiz
  esrarengiz
  köyceğiz
  ahiz
  teçhiz
  perhiz
  rekiz
  sekiz
  portekiz
  falan festekiz
  ikiz
  dikiz
  bankiz
  markiz
  mütemerkiz
  eskiz
  galiz
  analiz
  dinamik analiz
  psikanaliz
  kataliz
  valiz
  diyaliz
  hemodiyaliz
  elektrodiyaliz
  dehliz
  filiz
  ingiliz
  kiliz
  ozonoliz
  hidroliz
  elektroliz
  hakaretamiz
  ibretamiz
  remiz
  semiz
  temiz
  kalbi temiz
  yüreği temiz
  eteği temiz
  bir temiz
  tertemiz
  tilmiz
  şömiz
  galvaniz
  beniz
  deniz
  ana deniz
  ara deniz
  iç deniz
  dâhilî deniz
  açık deniz
  kabarık deniz
  bulaşık deniz
  inik deniz
  ölü deniz
  karadeniz
  akdeniz
  geniz
  zatıaliniz
  bariz
  filariz
  mariz
  tariz
  briz
  geriz
  keriz
  muhteriz
  kerteriz
  muteriz
  friz
  efriz
  antifriz
  dipfriz
  merdümgiriz
  tiriz
  kriz
  takriz
  nikriz
  mukriz
  hunriz
  priz
  duy priz
  sürpriz
  siz
  kireçsiz
  içsiz
  dirençsiz
  istençsiz
  bilinçsiz
  erinçsiz
  sevinçsiz
  kubbesiz
  ebesiz
  debdebesiz
  engebesiz
  şaibesiz
  cazibesiz
  işkembesiz
  bombesiz
  rütbesiz
  tecrübesiz
  tövbesiz
  cezbesiz
  feracesiz
  çekmecesiz
  derecesiz
  neticesiz
  eğlencesiz
  güvencesiz
  öncesiz
  düşüncesiz
  peçesiz
  bahçesiz
  gerekçesiz
  ökçesiz
  pençesiz
  kelepçesiz
  iadesiz
  iradesiz
  vadesiz
  zedesiz
  kaidesiz
  midesiz
  eldesiz
  rendesiz
  perdesiz
  gövdesiz
  kefesiz
  tarifesiz
  vazifesiz
  gölgesiz
  dengesiz
  dizgesiz
  şüphesiz
  lekesiz
  harekesiz
  öfkesiz
  tehlikesiz
  şikesiz
  takkesiz
  maskesiz
  adalesiz
  möblesiz
  mukabelesiz
  kurdelesiz
  besmelesiz
  mukavelesiz
  ailesiz
  gailesiz
  hilesiz
  buklesiz
  jölesiz
  kölesiz
  ondülesiz
  kademesiz
  ön ödemesiz
  eşlemesiz
  memesiz
  döşemesiz
  nağmesiz
  düğmesiz
  kelimesiz
  gecikmesiz
  bölmesiz
  döllenmesiz
  yeldirmesiz
  sürmesiz
  sözleşmesiz
  çekişmesiz
  çelişmesiz
  bahanesiz
  nanesiz
  ananesiz
  efsanesiz
  tanesiz
  pervanesiz
  çenesiz
  etenesiz
  tentenesiz
  muvazenesiz
  minesiz
  nesnesiz
  tepesiz
  çaresiz
  idaresiz
  haresiz
  minaresiz
  gübresiz
  penceresiz
  semeresiz
  behresiz
  dairesiz
  badiresiz
  töresiz
  apresiz
  filtresiz
  süresiz
  kesesiz
  elbisesiz
  hadisesiz
  kimsesiz
  korsesiz
  hissesiz
  cüssesiz
  kaşesiz
  neşesiz
  endişesiz
  köşesiz
  peçetesiz
  reçetesiz
  çiftesiz
  kalitesiz
  formalitesiz
  kapasitesiz
  nüktesiz
  tentesiz
  bestesiz
  çerçevesiz
  şivesiz
  cilvesiz
  meyvesiz
  gayesiz
  himayesiz
  sermayesiz
  biyesiz
  cembiyesiz
  terbiyesiz
  seciyesiz
  kafiyesiz
  ikramiyesiz
  battaniyesiz
  tavsiyesiz
  seviyesiz
  sandalyesiz
  klavyesiz
  endazesiz
  gamzesiz
  şerefsiz
  teklifsiz
  tarifsiz
  alternatifsiz
  motifsiz
  lokomotifsiz
  keyifsiz
  tembihsiz
  talihsiz
  tarihsiz
  kredisiz
  belgisiz
  ilgisiz
  bilgisiz
  üzengisiz
  gergisiz
  vergisiz
  sevgisiz
  çizgisiz
  alerjisiz
  içkisiz
  tepkisiz
  çelişkisiz
  ilişkisiz
  etkisiz
  yetkisiz
  bilisiz
  pilisiz
  silisiz
  bellisiz
  tesellisiz
  hamisiz
  albenisiz
  beğenisiz
  çinisiz
  çeşnisiz
  mimarisiz
  özverisiz
  esprisiz
  simetrisiz
  betisiz
  garantisiz
  özentisiz
  ilintisiz
  girintisiz
  çevrintisiz
  esintisiz
  kesintisiz
  partisiz
  belirtisiz
  çivisiz
  jakuzisiz
  jaluzisiz
  idraksiz
  eksiz
  göbeksiz
  böceksiz
  çiçeksiz
  ölçeksiz
  pürçeksiz
  çekirdeksiz
  güdeksiz
  erkeksiz
  gömleksiz
  mesleksiz
  emeksiz
  yemeksiz
  ekmeksiz
  çeneksiz
  ödeneksiz
  geleneksiz
  göreneksiz
  yeteneksiz
  gözeneksiz
  kepeksiz
  köpeksiz
  gereksiz
  gerekli gereksiz
  direksiz
  küreksiz
  kilitsiz küreksiz
  süreksiz
  yüreksiz
  fişeksiz
  şimşeksiz
  döşeksiz
  ipoteksiz
  desteksiz
  isteksiz
  kösteksiz
  taneciksiz
  tasdiksiz
  çeliksiz
  deliksiz
  meteliksiz
  niteliksiz
  iliksiz
  kişiliksiz
  yemliksiz
  şenliksiz
  içtenliksiz
  dirliksiz
  cinsliksiz
  kemiksiz
  ilmiksiz
  tedariksiz
  beceriksiz
  elektriksiz
  kesiksiz
  eksiksiz
  ilişiksiz
  teltiksiz
  çentiksiz
  kertiksiz
  lastiksiz
  tazyiksiz
  çiziksiz
  emziksiz
  müziksiz
  ahenksiz
  renksiz
  erksiz
  şevksiz
  zevksiz
  mecalsiz
  idealsiz
  hâlsiz
  mineralsiz
  emsalsiz
  sualsiz
  sorgusuz sualsiz
  zevalsiz
  bedelsiz
  engelsiz
  mehelsiz
  nikelsiz
  temelsiz
  rimelsiz
  çepelsiz
  törelsiz
  telsiz
  tescilsiz
  çilsiz
  dilsiz
  sağır dilsiz
  kandilsiz
  mendilsiz
  çetrefilsiz
  dingilsiz
  şekilsiz
  işkilsiz
  milsiz
  torpilsiz
  fitilsiz
  meyilsiz
  zilsiz
  bademsiz
  kademsiz
  kıdemsiz
  erdemsiz
  problemsiz
  elemsiz
  eklemsiz
  eylemsiz
  önemsiz
  döşemsiz
  dayamsız döşemsiz
  yöntemsiz
  yolsuz yöntemsiz
  istemsiz
  sistemsiz
  dizemsiz
  hacimsiz
  geçimsiz
  biçimsiz
  edimsiz
  eğimsiz
  değimsiz
  çekimsiz
  talimsiz
  çelimsiz
  bilimsiz
  eğilimsiz
  gerilimsiz
  verimsiz
  geçirimsiz
  devşirimsiz
  merasimsiz
  isimsiz
  mevsimsiz
  mevsimli mevsimsiz
  titreşimsiz
  değişimsiz
  denetimsiz
  bitimsiz
  eğitimsiz
  ritimsiz
  devimsiz
  sevimsiz
  deneyimsiz
  azimsiz
  ensiz
  densiz
  nedensiz
  nedenli nedensiz
  kefensiz
  dikensiz
  kökensiz
  çemensiz
  çimensiz
  dümensiz
  desensiz
  içtensiz
  eldivensiz
  güvensiz
  serüvensiz
  yensiz
  sezaryensiz
  özensiz
  düzensiz
  perçinsiz
  dinsiz
  proteinsiz
  parafinsiz
  dizginsiz
  tahinsiz
  kinsiz
  tekinsiz
  temkinsiz
  eşkinsiz
  vazelinsiz
  disiplinsiz
  vitaminsiz
  yeminsiz
  tatminsiz
  kininsiz
  besinsiz
  jelatinsiz
  keratinsiz
  briyantinsiz
  zeytinsiz
  muinsiz
  evinsiz
  tayinsiz
  beyinsiz
  vezinsiz
  izinsiz
  sebepsiz
  sebepli sebepsiz
  edepsiz
  mürekkepsiz
  ipsiz
  dipsiz
  sahipsiz
  rakipsiz
  takipsiz
  salipsiz
  nasipsiz
  tertipsiz
  kalpsiz
  ersiz
  habersiz
  tebersiz
  rehbersiz
  bibersiz
  çembersiz
  geçersiz
  kadersiz
  kedersiz
  fersiz
  süngersiz
  değersiz
  cevhersiz
  şekersiz
  kalkersiz
  kamersiz
  kemersiz
  semersiz
  katmersiz
  fenersiz
  hünersiz
  çepersiz
  dampersiz
  yetersiz
  karaktersiz
  yersiz
  yerli yersiz
  eyersiz
  kartonpiyersiz
  bariyersiz
  egzersiz
  benzersiz
  tedbirsiz
  kibirsiz
  beygirsiz
  tehirsiz
  zehirsiz
  fikirsiz
  belirsiz
  adı belirsiz
  belli belirsiz
  belirli belirsiz
  gelirsiz
  demirsiz
  sinirsiz
  peynirsiz
  nursuz pirsiz
  kesirsiz
  tesirsiz
  tebeşirsiz
  nazirsiz
  stressiz
  sessiz
  hevessiz
  hissiz
  varissiz
  vârissiz
  kaprissiz
  kavissiz
  komplekssiz
  latekssiz
  eşsiz
  kardeşsiz
  güneşsiz
  işsiz
  geçişsiz
  dişsiz
  fişsiz
  tedhişsiz
  dikişsiz
  gösterişsiz
  elverişsiz
  çirişsiz
  kirişsiz
  çervişsiz
  cemaatsiz
  kanaatsiz
  itaatsiz
  belagatsiz
  kabahatsiz
  cerahatsiz
  sadakatsiz
  takatsiz
  liyakatsiz
  şefkatsiz
  hakikatsiz
  meşakkatsiz
  dikkatsiz
  süratsiz
  etsiz
  isabetsiz
  münasebetsiz
  münasebetli münasebetsiz
  rağbetsiz
  şerbetsiz
  rutubetsiz
  hiddetsiz
  müddetsiz
  kıyafetsiz
  kalıpsız kıyafetsiz
  iffetsiz
  marifetsiz
  külfetsiz
  nezaketsiz
  ceketsiz
  memleketsiz
  hareketsiz
  bereketsiz
  etiketsiz
  kasketsiz
  adaletsiz
  paletsiz
  biletsiz
  jiletsiz
  faziletsiz
  bisikletsiz
  gametsiz
  merhametsiz
  mukavemetsiz
  zahmetsiz
  hürmetsiz
  kısmetsiz
  ismetsiz
  kıymetsiz
  metanetsiz
  meymenetsiz
  senetsiz
  mihnetsiz
  sünnetsiz
  mesnetsiz
  ufunetsiz
  tıynetsiz
  sepetsiz
  senetsiz sepetsiz
  nispetsiz
  maharetsiz
  cesaretsiz
  işaretsiz
  nezaretsiz
  ücretsiz
  kudretsiz
  mazeretsiz
  şöhretsiz
  basiretsiz
  cüretsiz
  gayretsiz
  ferasetsiz
  kuşetsiz
  antetsiz
  davetsiz
  kasavetsiz
  şehvetsiz
  kasvetsiz
  kuvvetsiz
  mürüvvetsiz
  kifayetsiz
  nihayetsiz
  riayetsiz
  dirayetsiz
  ciddiyetsiz
  salahiyetsiz
  tabiiyetsiz
  muvaffakiyetsiz
  maliyetsiz
  ehliyetsiz
  kabiliyetsiz
  cibilliyetsiz
  milliyetsiz
  mesuliyetsiz
  hamiyetsiz
  samimiyetsiz
  ehemmiyetsiz
  niyetsiz
  insaniyetsiz
  medeniyetsiz
  emniyetsiz
  memnuniyetsiz
  hürriyetsiz
  zürriyetsiz
  şahsiyetsiz
  haysiyetsiz
  eziyetsiz
  meziyetsiz
  lezzetsiz
  tehditsiz
  şahitsiz
  vakitsiz
  vakitli vakitsiz
  tenkitsiz
  kilitsiz
  limitsiz
  ümitsiz
  şeritsiz
  eşitsiz
  çivitsiz
  parazitsiz
  ciltsiz
  dertsiz
  abdestsiz
  evsiz
  alevsiz
  işlevsiz
  görevsiz
  jokeysiz
  deneysiz
  eşeysiz
  düzeysiz
  mayonezsiz
  faizsiz
  perhizsiz
  şömizsiz
  galvanizsiz
  çeyizsiz
  beşiz
  tiz
  matiz
  vaftiz
  titiz
  striptiz
  ekspertiz
  mütecaviz
  taviz
  tecviz
  ceviz
  acı ceviz
  çetin ceviz
  ceneviz
  kereviz
  tefviz
  döviz
  efektif döviz
  mütemayiz
  tebyiz
  çeyiz
  feyiz
  temyiz
  mübeyyiz
  mümeyyiz
  aziz
  nanıaziz
  piraziz
  taziz
  leziz
  abdülleziz
  mütelezziz
  bronz
  boz
  bomboz
  lomboz
  yapboz
  cavalacoz
  cicoz
  paçoz
  doz
  kandidoz
  orfoz
  metamorfoz
  fotomorfoz
  marangoz
  salyangoz
  dikenli salyangoz
  longoz
  kolhoz
  sovhoz
  koz
  lakoz
  tarlakoz
  takoz
  yastık takoz
  ıstakoz
  diyakoz
  fildekoz
  glikoz
  silikoz
  mikoz
  psikoz
  kokoz
  lökoz
  arkoz
  narkoz
  viskoz
  beykoz
  baloz
  cadaloz
  çakaloz
  şaşkaloz
  saloz
  kartaloz
  jeloz
  filoz
  ankiloz
  yelloz
  moloz
  tüberküloz
  paratüberküloz
  selüloz
  nitroselüloz
  levüloz
  yakamoz
  çıramoz
  ıskarmoz
  ıspazmoz
  abanoz
  maydanoz
  çağanoz
  kavanoz
  ispinoz
  likorinoz
  tonoz
  ağ tonoz
  vonoz
  hipnoz
  bornoz
  poz
  hırtapoz
  zırtapoz
  menopoz
  andropoz
  garoz
  sakkaroz
  kaparoz
  sideroz
  skleroz
  kardiyoskleroz
  çiroz
  siroz
  nekroz
  imroz
  foroz
  aforoz
  horoz
  tepeli horoz
  kokoroz
  kloroz
  artroz
  dekstroz
  istavroz
  nevroz
  aşoz
  toz
  vatoz
  mitoz
  amitoz
  fagositoz
  laktoz
  fruktoz
  maltoz
  hotoz
  ortoz
  yoz
  kıtipiyoz
  balyoz
  kolyoz
  boyoz
  gazoz
  egzoz
  öz
  kaçık öz
  çöz
  özbeöz
  göz
  lokma göz
  kene göz
  göze göz
  patlak göz
  petek göz
  cam göz
  kem göz
  süzgün göz
  bir göz
  uyur göz
  dört göz
  kötü göz
  göz göz
  karagöz
  karagöz
  paragöz
  açgöz
  tepegöz
  sarıgöz
  açıkgöz
  camgöz
  yalıngöz
  cingöz
  gümüşgöz
  yüzgöz
  köz
  suflöz
  nebülöz
  söz
  ara söz
  acı söz
  tatlı söz
  katı söz
  iğneli söz
  lastikli söz
  eğri söz
  beylik söz
  ön söz
  ağır söz
  pis söz
  bir çift söz
  kuru söz
  özlü söz
  masöz
  dansöz
  töz
  batöz
  fritöz
  şantöz
  virtüöz
  kuvöz
  makyöz
  mitralyöz
  arazöz
  lizöz
  arz
  farz
  bilfarz
  tarz
  derz
  ferz
  ırz
  gürz
  hertz
  megahertz
  kilohertz
  kibutz
  uz
  eli uz
  buz
  makbuz
  bumbuz
  berdelacuz
  mahcuz
  ucuz
  kunduz
  kuduz
  tahaffuz
  telaffuz
  mahfuz
  nüfuz
  tunguz
  oğuz
  oğuz
  buğuz
  melhuz
  kuz
  tenakuz
  teyakkuz
  dokuz
  tokuz
  bluz
  muz
  mahmuz
  tahammuz
  temmuz
  omuz
  domuz
  armuz
  rumuz
  meknuz
  boynuz
  deliboynuz
  kapuz
  kopuz
  topuz
  karpuz
  acı karpuz
  yarpuz
  ruz
  aruz
  tearuz
  maruz
  temaruz
  taarruz
  nevruz
  konçsuz
  borçsuz
  uçsuz
  pabuçsuz
  sorguçsuz
  sonuçsuz
  oruçsuz
  suçsuz
  odsuz
  barkodsuz
  vukufsuz
  ruhsuz
  vuzuhsuz
  rujsuz
  fiyonksuz
  bloksuz
  yoksuz
  kabuksuz
  çubuksuz
  boncuksuz
  çocuksuz
  soluksuz
  musluksuz
  kopuksuz
  topuksuz
  uyruksuz
  kuyruksuz
  buruşuksuz
  tutuksuz
  kolsuz
  yolsuz
  çulsuz
  oğulsuz
  pulsuz
  parasız pulsuz
  koşulsuz
  bavulsuz
  buzulsuz
  yomsuz
  kumsuz
  olumsuz
  oylumsuz
  sorumsuz
  kurumsuz
  tutumsuz
  kalsiyumsuz
  doyumsuz
  uyumsuz
  duyumsuz
  lüzumsuz
  lüzumlu lüzumsuz
  onsuz
  donsuz
  sonsuz
  anasonsuz
  bastonsuz
  opsiyonsuz
  promosyonsuz
  provizyonsuz
  helezonsuz
  bunsuz
  sabunsuz
  uygunsuz
  kuskunsuz
  kanunsuz
  sorunsuz
  kurşunsuz
  boyunsuz
  vidosuz
  defosuz
  piyangosuz
  argosuz
  fiyaskosuz
  kablosuz
  temposuz
  kadrosuz
  bordrosuz
  falsosuz
  manyetosuz
  depozitosuz
  paltosuz
  mantosuz
  çimentosuz
  iskontosuz
  ispirtosuz
  banyosuz
  kulpsuz
  mikropsuz
  dersiz topsuz
  üslupsuz
  konforsuz
  fosforsuz
  raporsuz
  uğursuz
  abajursuz
  uçkursuz
  çamursuz
  hamursuz
  yağmursuz
  nursuz
  onursuz
  kusursuz
  küsursuz
  destursuz
  fütursuz
  şuursuz
  mahzursuz
  huzursuz
  burssuz
  kâbussuz
  ulussuz
  namussuz
  galoşsuz
  yokuşsuz
  otsuz
  metotsuz
  akortsuz
  kurtsuz
  şartsız şurtsuz
  yurtsuz
  yersiz yurtsuz
  dostsuz
  postsuz
  butsuz
  hudutsuz
  nohutsuz
  kutsuz
  bulutsuz
  mutsuz
  umutsuz
  hoşnutsuz
  buutsuz
  boyutsuz
  yundusuz
  dedikodusuz
  ordusuz
  sorgusuz
  burgusuz
  kurgusuz
  vurgusuz
  duygusuz
  dokusuz
  besi dokusuz
  kokusuz
  korkusuz
  coşkusuz
  kuşkusuz
  tutkusuz
  uykusuz
  konusuz
  tapusuz
  doğrusuz
  borusuz
  susuz
  susuz
  poşusuz
  uğultusuz
  kuruntusuz
  tortusuz
  homurtusuz
  randevusuz
  tevazusuz
  arzusuz
  mevzusuz
  boysuz
  soysuz
  huysuz
  pozsuz
  nüfuzsuz
  boynuzsuz
  tuzsuz
  tatsız tuzsuz
  havuzsuz
  tuz
  iyotlu tuz
  vantuz
  otuz
  gagavuz
  havuz
  yüzer havuz
  kavuz
  iç kavuz
  dış kavuz
  kılavuz
  yavuz
  uyuz
  büz
  arkebüz
  gürbüz
  cüz
  üçüz
  düz
  yontuk düz
  kabadüz
  medüz
  düpedüz
  bügdüz
  dümdüz
  gündüz
  gece gündüz
  güpegündüz
  dalgündüz
  dördüz
  güz
  ilkgüz
  öküz
  temerküz
  klüz
  hürmüz
  henüz
  tebarüz
  teberrüz
  pürüz
  güçsüz
  işsiz güçsüz
  öksüz
  köksüz
  pürçüksüz
  gözlüksüz
  köpüksüz
  gümrüksüz
  körüksüz
  çürüksüz
  golsüz
  alkolsüz
  bandrolsüz
  kolesterolsüz
  faulsüz
  usulsüz
  püskülsüz
  tahammülsüz
  formülsüz
  gönülsüz
  gönüllü gönülsüz
  güdümsüz
  düğümsüz
  bükümsüz
  hükümsüz
  ölümsüz
  sönümsüz
  sürümsüz
  götürümsüz
  tebessümsüz
  ötümsüz
  kostümsüz
  çözümsüz
  üzümsüz
  yönsüz
  ünsüz
  türeme ünsüz
  akıcı ünsüz
  bağlayıcı ünsüz
  patlayıcı ünsüz
  sızıcı ünsüz
  ıslıklı ünsüz
  yumuşak ünsüz
  sert ünsüz
  koruyucu ünsüz
  tonlu ünsüz
  ikiz ünsüz
  tonsuz ünsüz
  ödünsüz
  düğünsüz
  ürünsüz
  yünsüz
  hüzünsüz
  çöpsüz
  küpsüz
  tenasüpsüz
  şarjörsüz
  hoparlörsüz
  antrenörsüz
  figürsüz
  mühürsüz
  manikürsüz
  ömürsüz
  sansürsüz
  püsürsüz
  garnitürsüz
  kültürsüz
  pütürsüz
  özürsüz
  süssüz
  döşsüz
  cümbüşsüz
  düşsüz
  gümüşsüz
  dönüşsüz
  görüşsüz
  kükürtsüz
  üstsüz
  ölçütsüz
  tereddütsüz
  örgütsüz
  bölütsüz
  sütsüz
  ölçüsüz
  süngüsüz
  örgüsüz
  görgüsüz
  bürgüsüz
  sürgüsüz
  üzgüsüz
  büzgüsüz
  düzgüsüz
  ürküsüz
  törpüsüz
  sağgörüsüz
  hoşgörüsüz
  gürültüsüz
  döküntüsüz
  ürküntüsüz
  bölüntüsüz
  üzüntüsüz
  örtüsüz
  gümbürtüsüz
  ütüsüz
  büyüsüz
  tüysüz
  gözsüz
  sözsüz
  pürüzsüz
  yüzsüz
  yüzsüz yüzsüz
  tecavüz
  yüz
  arka yüz
  kara yüz
  iç yüz
  yüzde yüz
  eğri yüz
  ekşi yüz
  çatık yüz
  paralel yüz
  güler yüz
  ters yüz
  dış yüz
  temayüz
  arayüz
  içyüz
  yüzbeyüz
  tefeyyüz
  temeyyüz
  gayz

  İndirme linkleri: