2014-02-26

Protoshield

15 TL'ye iki tane protoshield aldım. Çözmeye çalışıyorum söylemesi ayıp.

2014-02-23

Uzayda bir Müslüman

Müslümanların uzaya gitmesi yeni bir konu değildir. İlk kez miraç olayı ile yaşanır. Miraçta gidişin ruhen mi bedenen mi olduğu tartışılır ancak kendisi tartışılmazdır. Müslümanların uzaya bir gün gideceği ne ilişkin ise çeşitli rivayetler mevcuttur.

Günümüzde bu olasılık gerçeğe dönüşmüş olup kendine özel soruları beraberinde getirmektedir. Her soruya ilişkin abc şıkları arasından seçim yaparken önemli olan fikrini belirtecek olan kişinin mevkili olup olmadığı değil orijinal hadis ve kitapta kendi fikrini destekleyecek nesnel verileri sunmasıdır.

Mars'a insan gönderileceği söylenen günümüzde her din, ırk ve milleten gönüllüler aranmaktadır.  Bu kişilerin öncelikli sorunları oksijen, beslenme, yerçekimi barınma vb. olacaktır. Ancak İslam dininde yer yüzü ibadetlerine kolaylık getiren gök cisimlerine göre ibadet saatleri, günleri uzayda zorluklara yol açmaktadır. Dünyada saati olmayan bir Robinson namaz saatleri, Ramazan ayı gibi zamansal ölçütleri evden çıkıp gökyüzüne bakarak kendi başına belirleyebilir.

MarsPanoramaa

Mars'a giden bir vatandaş bu referanslardan yoksun kalacağı gibi karşısında yeni referanslar bulacaktır. En temel olan gün doğumu saatleri gibi parametreler farklılık arz edecektir. Bu vatandaşa kendi memleketi olan "Kayseri" saatine göre namazını kıl denebilir. Tabii Kayserinin gündüzünün Mars'ın Çemişkezek ilçesinin gecesine denk gelme olasılığı %50 diyelim. Bu durumda vatandaşın gecesi gündüzü birbirine karışacaktır. İkincisi böyle bir önerinin referanstan yoksun olup olmadığıdır. Alternatif olarak bu vatandaşa Mars'ın Çemişkezek ilçesinde gözlemlediği gün doğumu ve günbatımı saatlerine göre ibadetini yapmasıdır.  Tabiiki yine geçerli bir referansa ihtiyacımız bulunmaktadır, yoksa bu vatandaşımızın yapacağı yanlışların vebalı öneriyi yapana yüksek olacaktır.

Oruç konusunda benzer bir sorunumuz bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi ayın dönemleri dünyanın farklı bölgelerinde farklı yaşanmaktadır. Mars'ta bulunan vatandaşa Kayseri'ye göre oruç tut denebileceği gibi Mars ayına göre oruç tut denebilir. Burada işler biraz daha karışık, zira Mars'da iki adet uydu bulunmaktadır. Ramazan'ı Phobos'a göre mi hesaplasak? Diğer uydu olan Deimosa göre mi? Yanlış yaparsak günahı kime yazacak? Ben yazıyı yazan olarak kimseye herhangi bir öneride bulunmak istemiyorum. Bu konuda yeterli yetkinlikte değilim. 

Project Deimos - Mars Surface Base

Arap ülkelerinde Müslümanların Mars'a gidiş caiz değil diyenler olmuş. Tabii yine referanslarını sormak lazım. Gitmeyin diyenleri destekleyen bir yazı var mıdır?

Mars'a ilişkin diğer bir süal ibadet yönüne ilişkindir. Beytullah'a doğru namaz kılmak isteyen kardeşimizin özel hesaplar yapmayı öğrenmesi gerekecek. Kâbenin yönü Mars'ta hesaplamak birazcık zor, ancak oraya kadar gidip bu zoru başaran kişi için bu hesap zor olmasa gerek. Marslıya göre Kabenin yönü, dünyanın kendi etrafında dönüşü, dünyanın güneş çevresinde dönüşü, Mars'ın güneş çevresinde dönüşü ve Mars'ın kendi ekseninde dönüşünden etkilenir. Klasik bilgiye göre bu hesapların yapılması gerek.

Mars-C2013A1SidingSpring-Orbits-20141019

Taharet, kıyafet ve abdest gibi konulara ufkumu aştığından değinmeyeceğim. Ama düşünmek gerek.

Ağırlıklı olarak gündemde olan Mars gezegenine yönelik düşünceleri okudunuz. Uzayda diğer konumlarda yaşamanın yine kendine göre sorunları var ve tek tek yanıt aramayı gerektirir.

Örneğin uluslararası uzay istasyonunda 24 saatte birden fazla gün değişimi gerçekleşiyor.  27,000 km/saat hız ile giderken 90 dakikada bir bir gün yaşanıyor. Kabeye göre konumu yine hızlı bir şekilde değişim gösteriyor. Bu gibi soruların yanıtını bulmak gerektiği gibi, bu yanıtları uygun bir referansa bağlamak gerekir.

Bu konuda 4 Milyar 604 milyon 649 bin TL bütçesi olan diyanet'in 17 milyar $ bütçesi olan NASA'ya destek olabileceğini düşünüyorum.


 1. No Mars For Muslims? Mars One Asks Imams To Rescind Fatwa
 2. One way trip to Mars
Internet'in Üçüncü Gülü Usenet

Geocities'deki sayfanın mirroru
Rahmetli Yursan Atakan'ı sevgi ile anıyorum.
---

Featured page, Saturday - November 8, 1997, on - Hürriyet- Yurtsan Atakan's Interactive Page

Bu yazıda ve Usenet'te gördüğünüz tüm yazılardaki iddiaları şüphe ile karşılayın, her zaman kaşıt bir görüş bulabilirsiniz. Güzel, çirkin, doğru, yanlış, saçma kavramları sürekli değişimi ve bağlamı yansıtmayacak şekilde ele alınırsa kavram kargaşasına sebep olurlar.
Bu yazıda olanları biliyorsanız lütfen okumayın ve mesajı hemen silin.

USENET Nedir?

Usenet Dünya çapında bir tartışma ortamıdır. Konuya göre ayrılmış tartışma gruplarını içermektedir. Bu gruplara haber grubu veya Newsgroup adı verilir. Bu haber gruplarına uygun yazılımlara sahip kişiler tarafından mesajlar gönderilir. Daha sonra bu makaleler birbirine bağlı bilgisayar sistemleri aracılığı ile dağıtılır. Bazı haber gruplarının moderatörü vardır. Bu gruplara gönderilen makaleler öncelikle onay vermesi için bir moderatöre gönderilir. Usenet bilgileri bir çok bilgisayar ağı üzerinden iletilir, ancak ağırlık UUCP ve internet üzerindendir.

Usenet'i tanımlamak neden bu kadar zor?

Usenet üzerinde hergün "kör adam ve fil" örneğini görmek mümkün. Usenet anlaşıldığından daha ziyade yanlış anlaşılıyor. Usenet'i kullananlar arasında anlamamaktan doğan alevlenmeler varken dışarıdakilerin ne kadar az anlayabildiğini tahmin edin.

Usenet ne değildir?

Usenet bisiklet değildir. Usenet bir tür balık değildir. Usenet bir kurum değildir. Usenet US-net değildir. Hiç kimsenin Usenet üzerinde tam bir yetkisi yoktur. Usenet AŞ, Usenet Company, Usenet Hükümeti gibi bir şey yok. Siz Usenet'te tek başınasınız.
Usenet haber grupları altında bir takım organize etkinlikler olduğu kesin. Ancak bunlar usenet kurumuna bağlı değildir. Grup oluşturma süreci bu etkinliklerden biridir. Ancak Usenet'in kendisini çatısı altında mümkün olan kurumsal etkinliklerden ayırmak gerekir. Usenet'i durdurmak isteyenler varsa bile Usenet onlar olmadan geleceğe doğru devam eder.

Usenet bir demokrasi değildir.

Usenet'in başında herhangi bir kişi veya kurum bulunmadığına göre Usenet bir demokrasi, otokrasi veya herhangi bir -asi olamaz. Sizden daha çok yazan, bilen, ve daha çok ağ üzerinde olanlara mutlaka rastlarsınız. Usenet'in Amerika'da doğduğu doğrudur. Ancak bugün Usenet bütün dünyaya yayılmış durumdadır. bazı ülkelerde ulusal telekom tekelleri Usenet'i etkilemeye çalışmaktadırlar. Bu gibi ülkelerde enformasyon akışı fiyat veya elde edilebilirlik araçları ile kontrol edilmeye çalışılmaktadır.

Usenet Reklam yapma ortamı değildir.

Usenet reklam için uygun bir ortam değildir. Usenet'in akademik kökleri ve kullanıcıların gelenekleri reklama hoş göz ile bakmaz. Reklam verenler kullanıcılar tarafından ağır şekilde cezalandırılabilirler. Bilgi verme tarzında yapılan duyurular bazen hoş karşılanabiliyor.
Firmanız için duyuru yapacak bir yer arıyorsanız. "biz" Öbeği sizin içindir. Bu öbek diğerlerinin tersine reklam serbest olarak tanımlanmıştır.
Usenet Unix Network değildir. Usenet üzerinde her türlü makineyi bulmak mümkündür. Başlangıçta Unix sistemi kullanıldığından diğer makineler Unix komutlarının benzeşimini yaparak etkileşim kurmaktadırlar.

Usenet bir ASCII ağı değildir.

ASCII'deki "A" harfi American'ın A'sı dır. Usenet üzerinde en çok ASCII karakterleri kullanılmaktadır. Ancak bu tek karakter tablosu değildir Binary gruplarda, farklı ülkelerin gruplarında ASCII dışı karakterler görmek mümkündür. ASCII dışı karakterler ASCII'nin üst setler olarak uluslararası standartlar enstitüsü tarafından tanımlanmıştır. Türkçe için geçerli olan ISO-8859-9 Türkçe Karakter Tablosunu ek olarak görebililirsiniz.

Usenet nedir?

Usenet belli gruplar halinde bir biri ile iletişim kuran insanlar topluluğudur. Usenet user nework'tur. Aktif olan grupların listesi news:news.lists ve diğer news hierarşisi içindeki gruplarda periyodik olarak yayınlanır. Daha geniş bir liste "Alternative news groups lists" adı altında news:news.lists grubuna gönderilir. her haber sunucusu kullanıcılarına hangi grupları sunacağına kendi karar verir. Dolayısı ile ulaşabileceğiniz gruplar yerden yere değişir.
Haber grupları ile ilgili başka bir nokta bunların ismi ile ilgilidir. Doğru adlandırma, haber grubu, tartışma grubu veya news group'dur. Yanlış analamalara yol açan isimler, oda, baz, board, yuvarlak masa, tartışma odası, kullanıcı grubu vs.dir. Ve dikkat edin her sistemin başındaki kişiye , SysOp değil, system administrator veya sistem yöneticisi denir. karşınızdakilerin sizi anlamasını bekliyorsanız doğru terimleri kullanmalısınız.

Çeşitlilik.

Usenet tanımları size belirsiz geliyorsa gerçek yaşamda öyle olduğu içindir. Usenet'i oluşturan yapılar oldukça çeşitlidir. Özel network'lar, Üniversiteler, liseler, ISS'ler, ev bilgisayarları, hepsi Usenet üzerinde birbirine bağlı olarak çalışırlar.
Günde bir kaç megabyte trafiğe sahip olan networklar için Usenet trafiği hiç'de fazla değil. News-mail gateway'ler, mail listeleri, arasında usenet ve non-usenet'i ayıran çizgiyi kesin bir şekilde çizmek giderek zorlaşıyor.

Kontrol.

Sürekli postingler, Usenet'i ayakta tutmak için bir çok makale news hierarşisi içinde düzenli olarak postalanır. Bunlar gönüllüler tarafından yürütülen hizmetlerdir. Bu kişilerin sayısı az, katkıları büyüktür. Bu kişileri tanımanız gerekir. Bu sürekli yayınlar arasında David Laurence tarafından güncel tutulan standart ve alternatif haber grupları dosyalarıdır. Bu makaleler kesinlikle onun Usenet hakkında kişisel görüşleridir. Ancak yeni bir Usenet haber sunucusu kurmaya çalışıyorsanız David'in listeleri kesinlikle akıllı bir başlangıç noktası olur.

Haber iletimi.

Eski günlerde UUCP ağırlıklı olan iletim günümüzde internet ağırlıklı iletiye dönmüştür. UUCP üzerinde bulunan bazı siteler kendilerini "bel kemiği" olarak niteliyorlardı. Bunlar trafiğin ciddi olarak aktığı noktalardı. Bugün işler değişti. En küçük siteler bile eskiden hayal edilemeyen hat kapasitelerine sahiptir. en küçük firmalar bile Usenet feed'ini düşünebilir. Amerikada belirgin etkisi devam eden tek UUCP alanı kalmış durumda, UUNET. UUNET ileti savaşlarında rol almaktan uzak olan bir kurum. UUNET iletiyi zaman dilimi başına ücretlendiriyor ve bir takım yasal sorumluluklara sahip.
Avrupa'da Amerikadan farklı olarak değişik ücretlendirme şekilleri izlenebilmektedir. Avrupa yasaları daha kontrollu olmayı hükmediyor. Bu kesinlikle Amerikadaki sitelerden farklıdır. Amerikada bir isim seçilir, bilgisyar , software ve feed alınır ve iş bitti. Avrupanın "selim tekelleri" şimdi daha ucuz ve daha dağınık bulunan Amerikan rakipleri ile karşı karşıya kalmış durumdadırlar. Avrupada yaşayan bir kullanıcı veya ISS pekala Amerikada bulunan bir haber sunucusunu kullanabilmektedir.

Haber grubu oluşturma.

Haber gruplarının nasıl oluşturulduğunu tarif eden dokümanın adı: "How to Create a New news Group"dur ancak daha sık olarak diğer bir isimle "Kurallar" veya "The Guidelines" olarak anılır. "Kurallar"ı takip ederseniz, grubunuz oluşabilir ve yaygın katılım ve destek şansı bulabilir. Yalnız Usenet'in yapısı nedeniyle bir oylama sonucu oluşmuş grubun veya herhangi başka bir kararın, zorla haber sunucusu yöneticilerine kabul ettirmeyi imkansızlaştırır. Bu nedenle grubunuzun yaygın olarak dağıtılabilmesi için, sadece "kurallar"ı takip etmeniz yetmez. "Kurallar"ın ruhuna aykırı davranışlar cezalandırılır. Söz konusu olan haber sunucusu yöneticileri olunca onları kızdırmaya gelmez, intikamlarını sizden alırlar.
Şöyle bir soru sorabilirsiniz. Yeni bir kullanıcı "kurallar"ın ruhunu nasıl anlayabilir? cevap ise basit; anlayamaz. Bu nedenle yaygın olarak duyacağınız tavsiye Usenet'te yeni bir kullanıcı iseniz yeni bir haber grubu yaratmaya kalkmayın. Eğer gerçekten iyi bir fikriniz varsa news:news.groups grubunu en az altı ay takip edin. Aman ne diyorsunuz altı ay çok uzun, bu kadar sabredemem diyorsanız gerçekten öğrenmeye ihtiyacınız var, bu durumda en az bir sene bu grubu takip etmeniz önerilir. Bu yazıyı okurken bu önerilerin fazla ve gereksiz şekilde sıkı olduğunu düşünebilirsiniz. Böyle düşünüyorsanız, bu düşüncenizi unutmaya çalışın. Öğrenmeden konuşma konuşana eziet vericidir. Bu bilmediğiniz bir ortama paraşütsüz atlamaya benzer. Zorla düşüncelerinizi kabul ettirmeye çalışıyorsanız şunu unutmayın, karşınızdakiler yaratacağınız grubunu bir hareket ile kendi haber sunucusndan atmaya yetkili.
Yukarıda gördüğünüz gibi Usenet bir Demokrasi değilidir. Ancak Usenet'in bir özelliği, yeni grupların oluşturulması demokrasinin bir şekli sayılabilir. Grubun yaratıcı sponsoru "Kurallar"a uymadı ise grubun yaygınlaşması oldukça zordur. Şu an geçerli olan "Kurallar"a göre yeni bir grubun oluşması için açık oylama yapılması gerekiyor. Ancak diğer taraftan bazıları yeni grup oluşturma sürecini demokrasinin bir ayıbı olarak niteliyorlar, çünkü oylamanın sonucunu haber sunucaların . sistem yöneticilerine kabul ettirmenin hiç bir yolu yoktur. Usenet bir demokrasiye doğru mu gidiyor yoksa mülkiyet haklarının en ağır şekli ve otoriteye güvenememe günün galipleri mi olacak. Bu konuda bahse girmeyi düşünmüyorum.

Mutsuz iseniz.

Mülkiyet hakları Usenet'te sonuna kadar geçerli. Hiç kimseye haber sunucusunda neden news:alt.sex grubunu barındırmadığını soramazsınız. Sizin sistem yöneticiniz bu grup olmayacak diyorsa siz o gruba ulaşamazsınız. Beğenmezseniz'de bu böyle. Biz nasıl olsa dışarıdakiler olarak o grubu görüyoruz. Bu sizin seçeneksiz olduğunuz anlamına gelmez. Hizmet sağlayıcınız ve haber sunucunuzun yapısına bağlı olarak bir takım iç baskı olankalarınız olabilir. Veya biraz yatırım ile kendi feedinizi başka bir yoldan temin edebilirisiniz. Usnet feed'ini taşıyabilecek bilgisayarların fiyatları 500$'a kadar düşmüş durumda. Unix kutuları 1000$ civarında. Unix benzeri ücretsiz veya düşük ücretli yazılımları ftp ile elde edebilirisiniz. Bu durumda kendi krallığınızı yaratmış oluyorsunuz.
Madalyonun diğer yüzü'de aynı aslında. Başka bir sitede kullanıcının yaptığını beğenmiyorsanız, sadece o sitenin yöneticisi onu durdurmaya yetkilidir. Onlara söz konusu kullanıcı hakkındaki probleminizi iletip ikna edebilirsiniz. Hoşlarına giderse başardınız.
Eğer söz konusu kullanıcı haber sunucusunun sistem yöneticisi veya sahibi ise, unutun gitsin, kazanamazsınız. Yapabilyorsanız yazılımınızdaki ayarları kullanarak onun yazılarını görmemeyi sağlayabilirisiniz.

Gerekli sözler #1 Usenet toplumu:

Daha önce elektronik iletişim yöntemlerini kullanmamış olanlar bunun nasıl bir "sosyal beceri" gerektirdiği konusunda fikir sahibi olmayabilirler. Öğrenilmesi gereken ilk şey: Başka insanlar sadece sizden farklı düşünüyor olmayabilirler, fikirleri sizin için "tehdit" oluşturabilir. Aynı şekilde sizlerin fikirleri onlar için bir "tehdit" olabilir. Bunda yanlış bir şey yok. Görüşlerinizi maske arkasına gizlemeye gerek yok. Dünyadaki herkes korkulacak cinsten değil ve onlar ile analmlı iletişim kurabilirsiniz. Bunları yapamayanların "sosyal becerisi" eksiktir.
= Nick Szabo =

Gerekli sözler #2 Anarşi olarak Usenet

Anarşi, sizi rahatsız eden şeyleri düzene koyma gereğidir. = Anonim =

Bu belge İngilizce olarak news:announce.newusers grubunda yayınlanan (SSS) Sık Sorulan Sorular belgelerinden derlenmiştir.

2014-02-20

Murphy neler yumurtlamış?

Murphy nin Yumurtladıkları


İnsanlar birbirini hak eder.

Ekmek tereyağlı yüzü ile düşer.
Hangi yüzüne tereyağı süreceğinize önceden karar veremezsiniz.

Gülümseyin, ne düşündüğünüzü bilmesinler.

Sizi izleyenlerin sayısı yaptığınız işin saçmalığı ile doğru orantılıdır.

İyilik cezasız kalmaz.

Her çözümün doğurduğu yeni problemler var.

Bir şey yapmanız gerektiği zaman, öncelikle başka bir şey yapmanız gerekir.

Her şey düşünce hızından daha yavaştır.

Aptallığın gücünü gözardı etmeyin.

Bir işi ne kadar önceden planlarsanız, ters gitme olasılığı o kadar artar.

Murphy kanunları Ohm kanunundan daha geçerlidir.

Diş ağrısı gece ve tatil gününde başlar.

Borç alabilmek için, borca ihtiyacınız olmadığını ispatlamalısınız.

Kimse başkasının yaptığı iş ile ilgilenmez.

Yeni aldığınız donanım eskisini sattığınız an bozulur.

Yanlış anlaşılmayacak kadar basit bir şey yoktur.

Hiç bir şey göründüğü kadar iyi değildir.

Sigaradan alınan zevk çevrede bulanan içmeyenlerin sayısı ile doğru orantılıdır.

Sigara dumanı içmeyene doğru ilerler.

Karar verme anlarında eldeki bilgi miktarı kararın önemi ile ters orantılıdır.

Önünüzde bulanan araç sizden yavaş gider.

Kasislerin etkisi yavaş giden arabalaradır.

Yarının işini asla bugün yapma.

Ayakkabı ağırlığı yürüyüş mesafesine göre artar.

Ayakkabıdaki kum tanesi basınca karşı en fazla basıncın olduğu
noktaya doğru ilerler.

Basit teoriler en anlaşılmaz şekilde izah edilir.

Deney başarılıysa bir şeyler yanlış demektir.

Anlamıyorsanız çok açıktır.

Çok hızlı yükseliyorsanız bir yerde birşeyler yanlış demektir.

"Yaşam" siz başka planlar yaparken olan şeydir.

Murphy'nin altın kuralı:Altını olan kuralı koyar.

Değiştirilebilir parçalar değişince sorun çıkar.

Olmuyorsa zorlayın, kırılırsa zaten değişmesi gerekirdi!

Zorlamayın, daha büyük bir çekiç getirin!

İhtiyacı olanlara yardım edin, onlar sizi hatırlar,
tekrar ihtiyaçları olunca.

Kendi işini yapmayanlar için hiç bir iş imkansız değildir.

Diğer tüm seçenekler tükendikten sonra insanlar mantıklı
davranırlar.

Gezegendeki toplam zeka bir sabittir; nufus artmaktadır.

Tüm genellemeler yanlıştır.

Gizli hata gizli kalmaz.

Duruma göre!

Bekleyin, hasar verdikten sonra geçer,
hasar fazla ise bekleyin, tekrar gelir.

Şans en şanssız zamanda kapıyı çalar.

Eşsiz şeyler birbirinin eşidir.

Yağmur yağsın diye araba yıkadıysanız işe yaramaz.

Tırnaklarınızı kestikten bir saat sonra tırnakla yapılacak bir iş çıkar.

Her kurumda işlerin nasıl yürüğünü detayları ile bilen biri var. Bu kişi
hemen işten atılmalıdır.

Özür dilemek, izin almaktan daha kolaydır.

Sıcak tencere ve soğuk tencere aynı görünür.

Salamı seven ve yasaya saygı duyanlar bunların nasıl yapıldığını
asla izlememelidir.

Problemlerden kurtulma konusunda usta olan doktorlardan uzak durun!

Bağışla ama unutma.

Kendi fikrinizi önemli birinin fikri imiş gibi sunarsanız kabul edilme
şansı daha fazladır!

Hareketli nesneler yanlış yöne doğru hareket ederler,
durağan nesneler yanlış yerde dururlar.

İşler şansa bırakılsaydı daha iyi olurdu.

Herkes sinirlerini kaybetmişken sakinliğinizi koruyorsanız
belkide durumu anlamıyorsunuz.

Size bir iyilik yapmak için yaklaşan birini görürseniz, kaçın.

Tüm garantiler ve para iadesi taahutleri, ödemeyi yapmak
suretiyle bozulur.

Önemli olan olaylara takmayı başardığınız isimdir, olayların kendisi değil.


---
Eski Geocities sayfamın mirror'udur.  http://www.reocities.com/nevilo/murphy.htm

Nevit'in "Sayfa" Sayfası.

90'lı yıllarda yaptığım eski sayfanın mirror'u

Nevit'in "Sayfa" Sayfası
HTM ne demek bilmiyorsanız bu sayfa sizin içindir. Biliyorsanız okuyup okumamak size kalmış. Eğer kendinize bir sayfa yapıp başkaları ile paylaşmak istiyorsanız burası başlamak için iyi bir yerdir. Bu sayfa tüm soruları yanıtlayacak bir ders kitabı olarak değil bir başlangıç olma niyeti ile hazırlandı.
Bir sayfa hazırlarken düz metin üzerinde çalışabilen her hangi bir metin düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. HTML sayfa editörü denen bazı basit programlarda bu sayfada adı geçen tag adındaki işaretler hazır bulunmaktadır. Ancak bu programların kullanımı zorunlu değil. Notepade ile herhangi bir sayfayı düzenleyebilir veya sıfırdan yaratabilirsiniz.


İçindekilerHTML nedir?

NCSA yani National Center for Super Computing Association, değişik firmalar ve bölgeler arasında belge çeşitliğine bir son vermek için hiper metin veya hiper text olarak bilinen HTML işaretleme dilini tanımladı. Bu dil tarayıcı adı verilen yazılımlarda sayfanın gereken biçimde görünmesini sağlar. Sayfa hangi yazılım kullanılırsa kullanılsın aynı biçimde görünecek. Bugün HTML geliştirme ve yaygınlaştırma işini içine sindiremeyen bazı tekel firmalar kendi kodlarını yerleştirmeye çalışsalar dahi HTML salt metin belgelerden sonra dünyada kendi yerini edindi. Tarayıcı yazılımınız sayfanın kaynak kodunu gösterme seçeneği varsa beğendiğiniz bir sayfanın nasıl yazıldığını görebilirsiniz. Örneğin Netscape'de View Source seçeneğini seçerek şu an okumakta olduğunuz sayfanın HTML kodunu görebilirsiniz. Bu kodlardan oluşan belgeye HTML belgesi denmektedir. HTML standardının tanımını bugün http://www.w3.org yapmaktadır. Tüm sorunlarda referans olan kar amacı gütmeyen bu kurumdur.
HTML belgelesinin tarayıcı tarafından uygun bir biçimde görünebilmesi için uygun şekilde başlamalı ve sonlanmalı. Tüm sayfa bu başlangıç ve son arasında yer alır.
Bir HTML sayfasının en basit biçimi şu şekilde:


</font> <br><font color="#993366">


Sayfanın ana bölümü burada olacaktır.


Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Başlama işaretleri köşeli parantez içinde (< >), bitiş işaretleri (</ >) kesmeli köşeli parantez içinde yer alıyor.
Örneğin HTML sayfasının başlangıcı  ile açılır, 
 ile kapatılır.Başlamak için yukarıdaki kodu kopyalayıp istediğinizi yere yapıştırabilirsiniz. Bu belgeyi salt metin olarak ve *.htm uzantısı ile kaydedin. Belgenizi artık herhangi bir tarayıcıda görebilirsiniz.
HTML öğrenmenin en iyi yolu onu kullanmaktır. Kullandıkça kullanımını bilmediğiniz yeni işaretleri öğrenecek daha gelişmiş sayfalar yapabileceksiniz. Kullandığınız metin düzenleme programında bul/değiştir özelliği bulunması toplu değişiklikler yapmanızı kolaylaştırır. Yaptığınız her sayfa ile yeni şeyler öğreneceksiniz.

Doküman Renkleri

Sayfadaki ana renkler, arkaplan görüntüsü ve bazı diğer öznitelikler  işareti tarafından kontrol edilirler.
Dokümandaki öznitelikler  gibi basit bir işaretin şu şeklide değiştirilmesi ile oluşur.
xxxxxx" text="#xxxxxx" link="#xxxxxx" vlink="#xxxxxx" alink="#xxxxxx">
bgcolor: doküman arkaplan rengi
text: dokümandaki yazının rengi
link: linklerin rengi
vlink: daha önce ziyaret edilmiş linklerin rengi
alink: üzerine tıklandığında aktifleşen linkin alacağı renk.
Bünların hepsini aynı renk yapmayın yoksa hiç bir şey göremeyebilirsiniz. Bunların herhangi birini kullanabilir veya sadece  yazarak hiç birini kullanmayabilirsiniz. Bu durumda sayfa görüntülenirken kullanıcı tarayıcısının önceden ayarlı renkleri kullanılacaktır. Renkleri değiştirmek için sadece yukarıdaki xxxxxx leri istediğiniz renk ile değiştirin.
İşte kullanabileceğiniz bir kaç renk:
 • Beyaz = FFFFFF
 • Sarı = FFFF66
 • Kırmızı = FF0000
 • Gri = CC9999
 • Mavi = 0000FF
 • Yeşil = 00FF00
 • Siyah = 000000
 • Turkuaz = 00FFFF
 • Majenta = FF00FF
 • Mor = CC33FF
 • Açık Mavi = 00CCFF
Renklerde ilk iki harf maviyi, ikinci iki harf yeşili ve üçüncü iki harf kırmızıyı kontrol eder. Her renk Hexadesimal yani 16 tabanlı olarak belirtilir ve 00'dan FF'ye kadar 256 farklı değer arasında değişebilir. Bu şekilde belirtilebilen renk sayısı 16.777.216'dır. Renkler hakkında internet'te daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Beğendiğiniz bir sayfanın renklerini taklit etmek için tarayıcıdaki "View Source" komutunu kullanarak içindeki renkleri kopyalayabilirsiniz.
Öneri başlamak için en basit renkleri kullanabilirsiniz:

Deneme ve yanılmalarınız devam ederken, bir süre sonra body işaretlerinden oluşan kendi kütüphaneniz olacaktır.
Body içinde belirtilebilen özniteliklerden biride kenarlardır:
 Margins

Arkaplan görüntüleri, sayfa duvarkağıdı

Sayfada düz arkaplan yerine renkli görüntüler kullanmak için background="resimadı" işareti kullanılmaktadır. Örneğin sayfanızda zemin.jpg adlı resimi kullanmak için

işaretini kullanabilirsiniz.
Bu resim sayfa ile aynı dizin içerisinde bulunmalı ve adı küçük/büyükharf olarak tag'de yazılan biçimi ile aynı olmalıdır. İnternet üzerindeki sistemlerin hiçbirinde dosya isimlerinde Türkçe harfler kullanılmamaktadır.
background işareti bgcolor ile birlikte kullanıldığında arkaplan resmi yükleninceye kadar sayfa bgcolor renginde görünecektir.

Yatay çizgiler

sayfa içerisinde istediğiniz yere 
 (horizontal ruler) işareti ile yatay bir çizgi atabilirsiniz. Bu çizgi aşağıdakine benzeyecektir:


Bu yatay çizigye bir kaç ekstra özellik kazandırmak mümkün:
Kalınlık: SIZE=sayı
Hizalama: ALIGN=LEFT/RIGHT/CENTER
Genişlik: WIDTH=yüzde veya WIDTH=sayı
Gölgesiz: NOSHADE
Bu özellikleri birleştirerek:


aşağıdaki gibi bir çizgi yapmak mümkün:
Sola dayalı, 10 piksel genişliğinde, gölgesiz, ve sayfa genişliğinin yarısı genişlikte bir çizgi.


Web sayfalarında gördüğünüz bir çok süslü çizgi 
 işareti ile değil, resimler kullanılarak oluşturulmuştur.


Sırasız listeler

Kendi sırasız listelerinizi 
   (unordered list) işaretini kullanarak yaratabilirsiniz. Nokta olması istenen her liste maddesi başında 
 •  
 • bulunmalıdır. Komut biçimi şu şekilde:

  • Birinci madde

  • İkinci madde

  • Üçüncü Madde


  • Sırasız liste şu şeklide görünecektir.
   • Birinci madde
   • İkinci madde
   • Üçüncü madde
   Sırasız listeler istendiğinde iç içe döngülendirilebilir.

   • Birinci madde

   • İkinci madde


    • İkinci madde birnici şık

    • İkinci madde ikinci şık    • Üçüncü madde

    • Döngülendirilmiş liste şu şekilde görünecektir.
     • Birinci madde
     • İkinci madde
      • İkinci madde birinci şık
      • İkinci madde ikinci şık
     • Üçüncü madde


     Sıralı veya Numaralı listeler

     Sıralı listeler yaratmak için 
       (ordered list) işaretini kullanabilirsiniz.

      1. Birinci madde

      2. İkinci madde

      3. Üçüncü Madde


      4. Listeniz aşağıdaki gibi görünecektir.
       1. Birinci madde
       2. İkinci madde
       3. Üçüncü madde
       Sıralı listeler sırasız listeler gibi döngülendirilebilirler. Ayrıca sıralı ve sırasız listeler ile karışık iç içe döngüler oluşturmak mümkündür.


       Tanım listeleri

       Tanım listesini en iyi açıklamanın yolu bir örnek göstermektir.

       Elmalar

       Elmalar hakkında bilgi burada verilmektedir.

       Armutlar

       Armutlar hakkında bilgi burada verilmektedir.


       İşte yukarıdaki tanım listesi aşağıdaki şekilde görünecekir.
       Elmalar
       Elmalar hakkında bilgi burada verilmektedir.
       Armutlar
       Armutlar hakkında bilgi burada verilmektedir.
        bunun bir liste olduğunu gösterir. 
        bunun bir liste terimi olduğunu gösterir. 
        bunun bir liste maddesi olduğunu gösterir.


       Başlıklar

       Tarayıcılar altı başlık düzeyini kabul ederler.

       Birinci düzey başlık


       İkinci düzey başlık


       Üçüncü düzey başlık


       Dördüncü düzey başlık


       Beşinci düzey başlık

       Altıncı düzey başlık

       İşte yukarıda tanımlanan başlıklar aşağıdaki gibi görüneceketir.

       Birinci düzey başlık

       İkinci düzey başlık

       Üçüncü düzey başlık

       Dördüncü düzey başlık

       Beşinci düzey başlık
       Altıncı düzey başlık


       Ortalama

       Resim veya metinleri 
        işaretleri arasına alarak ortalayabilirsiniz.
       Örnek olarak
       Bu yazı ortalanacaktır

       yazısı aşağıdaki gibi görünecektir:
       Bu yazı ortalanacaktır.

       Ortalanan birden fazla satır varsa başlangıç ve bitiş işareteri arasındaki tüm satırlar ortalanır.
       HTML 3.0'da Dvisin içerisinde align: "Left", "Right" ve "Center" tanımlı. Html 4.0 Tag'ı olan Align:"Justify" bir çok Browserde sorun yaratabilir. Bu nedenle sayfanız düzgün görünsün istiyorsanız bir süre için kullanmamanızı öneririm.
       Bu yazı ortalanacaktır
        ve
       Bu yazı ortalanacaktır
        
       arasındaki tek fark 
        işaretinin tüm tarayıcılar tarafından desteklenmesidir.

       Ön biçimli metin:

       Bazen daha önce yazdığımız ve biçimlendirdiğimiz metinleri HTML içerisinde biçimleri bozulmadan kullanmak gerekir. Bu durumlarda metin parçasını 
       
       
        işareti içine koymak yeterlidir.
       Örnek:
       b   e n
       d a ğ   ı nık
          b i r
       ada    m ı m
       bır ak   ın
       dağ ı   nık
       k a l     s ı    n
       
       
       
        içine aldığımız metinlerin biçimi korunmuş olacak.       Koyu, eğik, vs.

       Bir metin parçasının biçimini bu işaretler ile kolayca değiştirebilirsiniz.
       Koyu görünmesini istediğini metin parçasını  işaretleri içine yerleştirin.
       Koyu yazı
       Yazınız aşağıdaki gibi görünecektir.
       Koyu yazı
       Eğik görünmesini istediğiniz yazıyı  işaretleri arasına yerleştirin.
       Eğik yazı
       Yazınız aşağıdaki gibi görünecektir.
       Eğik yazı
       Hem eğik hem koyu görünmesini istediğiniz yazıda her iki işareti kullanabilirsiniz.
       Koyu ve Eğik Yazı
       Yazınız aşağıdaki gibi görünecektir.
       Koyu ve Eğik Yazı
       Her iki işareti kullandığınız durumda işaretleri açma sırasına göre kapatmalısınız. Örneğin Koyu yazı eğikten önce açılmışsa, sonra kapatılmalıdır. Aşağıda anlatılan işaretler için aynı kurallar geçerlidir.
       Diğer komutlar gayet basi ve kullanımı diğerleri gibidir. Her birinden birer örnek yeter diye düşünüyorum.
       Alt Çizgili
       Alt Çizgili
       Üstü Çizgili
       Üstü Çizgili
       Güçlü
       Güçlü
       Vurgu>
       Vurgu

       Büyük İç içe döngü OK
       Büyük
       Küçük İç içe döngü OK
       Küçük
       Alt yazı
       Alt yazı Alt yazı
       Üst yazı
       Üst yazı Üst yazı
        Font boyutunu arttırır.
       Örnek Kod  
       Örnek Kod
       Örnek Kod
       Örnek Kod
       Teletype  
       Teletype
       Değişken Notu
       Değişken
       Kısa Not  
       Kısa Not 


       Göz kırpan şeyler:

       Basit bir işaret ile metinde bir noktanın yanıp sönerek göz kırpmasını sağlayabiliriz. 
       You can make text or graphics blink on and off by surrounding them with tags.
       İşte işaret:
       Yanıp sönerim!
       Ve yazı böyle görünecektir.
       Yanıp sönerim!
       Bunu fazla yapmamaya dikkat edin.       Yazıtipi rengi:


       KKYYMM> Yazının bulunduğu yer
       Yazı rengini değiştirirİlk iki harf kırmızı pixeli, orta iki harf yeşil, son iki harf mavi pixel renk değerini belirler. Değerleri 0-F arası değişebilir. 000000 hepsi sönük yani siyah, FFFFFF hepsi tam şiddet yani beyaz...
       Siyah
       Kırmızı
       Yeşil 
       Mavi
       Sarı
       Mor
       Turkuaz
       Beyaz
       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

       Yazı Tipleri:

       Font biçimi  ile yeni nesil tarayıcılar için yazıtipi tanımı yapılabilmesine rağmen bu yazıtipinin aynı zamanda diğer işletim sisteminde ve kullanıcıda bulunması gerekir. Bu kısıtlılık nedeniyle sayfaları hazırlarken kullanıcının varsayılan yazıtipi ile okunabilmesi için mümküm olduğu kadar yazıtipleri arasında az geçiş yapmak gerekir. Örnekteki yazının düzyün okunabilmesi için sistemde kidsprint yazıtipi bulunması gerekir. Çok özel biçimse ve yazıtipi efektleri kullanmak gerekiyorsa .gif formatında düşük renk sayısı ile yazılması, yazının her sistemde düzgün ve aynı biçimde görünmesini garanti eder.


       Paragraf ve satırbaşı


       Tarayıcılar sizin sayfanızı nasıl düzenlediğinize bakmazlar. Onlar işretlere bakarlar. Satırbaşı ve paragraf işaretleri olmadığı sürece metin tek paragraf halinde devam eder. Bu işaretleri gördüklerinde satırlar erkenden son bulur.

        yani satır başının yaptığı etki metin parçasını boşluk bırakmadan yeni bir satırdan devam ettirmesidir.
        yani paragraf işaretinin tek farkı yeni başlayacak metin parçasından önce bir satırlık boşluk bırakmasıdır.
       Belge içerisinde başka yere atlama

       Belge içinde gidilecek yerleri tanımlayıp bir tıklama ile sayfanın o bölümüne gidilmesini sağlayabilirsiniz.
       Bu işlemi geçekleştirmek iki aşamalıdır.
       1. Hedef belirlemek Sayfada gidilecek noktaya hedef veya target adı verilmektedir. Gidilecek her noktanın bir adı olmalıdır. Bu adı daha önce tanımlamak gerekmektedir.  Bu tanım gidilecek yerde olmalıdır.
       2. Bağlantı yaratmak: Link içinde iki şey'i tanımlamak gerekmektedir. Tıklanacak metin, ve gidilecek nokta
       Tıklanacak yazı
       Link olarak tanımladığımız yazı, altı çizgili ve  içinde tanımlı link rengi ile görünecektir. Üzerine tıklandığında kullanıcı hedef olarak tanımladığımız noktaya gidecektir. Bu sayfadaki Başa dön işaretleri ve içindekiler bölümü bu tarz bir sayfa içi atlamanın örnekleridir.


       Aynı sistemde başka dokümana atlama

       Tarayıcının aynı sistem üzerinde bulunan başka bir belgeye gitmesini sağlamak oldukça kolay. Gidilecek belgeniz üzerinde çalıştığınız doküman ile aynı dizin içerisinde bulunuyorsa sadece belgenin adını yazmak yeterlidir.
       Bolu'da Gece
       Bolu'da Gece
       Bunun için sadece belgenin bulunduğu dizinin göreceli veya mutlak konumu ve gidilecek dokümanın adını belirtmek yeterlidir.
       Link Yazisi
       Örnekler:
       Kök dizinde bulunan varsayılan belge:
       Ana sayfa
       Bu sunucu üzerindeki Ana sayfa
       Sunucu üzerinde /SoHo/Museum/9404/ dizininde bulunan barutcu.jpg resim belgesi
       Şinasi Barutçu
       Şinasi Barutçu
       Mevcut dizinin altında olan eski altdizin'indeki aramis.htm belgesi
       Aramis
       Mevcut dizinin bir üst dizininde bulunan scandisk.txt saltmetin belgesi
       Scandisk Hakkında

       Başka sistemdeki bir bölüme atlama

       Internet'in temel özelliklerinden biri URL adı verilen evrensel kaynak belirleyici kodlama sistemidir. Bu dünyanın neresinde olursa olsun size başka bir sunucu üzerinde başka bir dokümana veya dizine kolaylıkla erişmenizi sağlar. Bu kaynaklar sadece WWW diye bilinen ve adresleri http:// ile başlayan web ile sınırlı değildir.
       Kullanıcıyı hipermetin aktarım protokolu (hyper text transfer protocol, http) ile çalışan herhangi bir sisteme yönlendirmek için evrensel kaynak belirleyici tipini belirtmek kullanımı zorunludur. Bu örnekte URL veya internet adresi veya evrensel kaynak belirleyici olarak http:// kullanılmıştır. Gidilecek sayfa http://www.boyutbilgi.com.tr/ifsaksergi/index.html olsun
       "IFSAK Sanal Ortam Sergisi"ne Git
       "IFSAK Sanal Ortam Sergisi"ne Git
       Şifreli http protokolu:
       Link Yazısı
       Kullanımı http'ye benzer.
       Daha önce belirtildiği gibi tek URL tipi http değildir. Diğer protokoller için farklı evrensel kaynak belirleyiciler vardır.
       Bunların kullanımını örnekler ile açıklamayalım. Protokollerin ne anlama geldiğini açıklamak bu belgenin kapsamı dışındadır.
       Haber grupları:
       Varsayılan sunucu üzerindeki grup adına yönelik linkler:
       Link Yazısı
       SCT
       SCT
       Sunucuya yönlendirilmiş linkler:
       Link Yazısı
       Istanbul Üniversitesi Haber Sunucusu
       Istanbul Üniversitesi Haber Sunucusu
       Belli sunucu üzerindeki gruba yönelik evrensel kaynak belirleyiciler:

       acti grubu
       acti grubu
       Secure (Şifreli, Güvenli) iletişim destekleyen haber sunucusu:
       Netscape Güvenli Haber Sunucusu
       Netscape Güvenli Haber Sunucusu
       Kullanıcı hesabı kullanılarak haber sunucusuna bağlantı:
       Link Yazısı
       Dosya aktarım protokolu (FTP) link'i
       ZDnet FTP sunucusu
       ZDnet FTP sunucusu
       Kullanıcı hesabı kullanılarak FTP'ye bağlantı:
       Link Yazısı
       Her hangi bir e-mail adresine gönderilecek mektup:
       Link Yazısı
       Nevit'e mektup
       Nevit'e mektup
       Birden fazla kullanıcıya mektup:
       Link Yazısı
       Birden fazla adrese e-mail
       Mektup içerisinde varsayılan başlık ve metin:
       Link Yazısı
       Varsayılan Başlık ve Yazı içeren mektup
       Telent protokolu, uzaktaki bilgisayara terminal bağlantısı:
       Link Yazısı
       Air Polution BBS USA
       Air Polution BBS USA
       Gopher Protokolu:
       Link Yazısı
       ÖDTÜ Gopher Sunucusu
       ÖDTÜ Gopher Sunucusu
       Sayfalara resim ekleme

       Tüm tarayıcıların resim desteklemediğini unutmayın. Sayfanız ne olursa olsun resimsiz görünebilmeli. Bu sayfayı ziyaret edenlere daha fazla serbesti sağlayıp, resimlerin görünemediği durumlarda sayfaya gelen ziyaretçiyi eli boş döndürmemiş olmaya yarar.
       HTML'de resimler yazılardan bağımsız bir şekilde sunucu üzerinde ayrı dosyalar olarak bulunurlar. Resim ancak gif ve jpg gibi tarayıcının içinden görünebilien formatta ise sayfada kullanılabilir. Resimler evrensel kaynak belirleyici kuralları dahilinde internetin herhangi bir yerinden çağrılabilirler. Çağrılan resim aynı dizin içerisinde ise konum kısmına sadece dosya adının yazılması yeterli olacaktır.


       Diğer sayfa elemanları gibi resimlere link eklemek olasıdır. Diyelimki resim.jpg'ye tıklayınca dosya.htm veya belirli bir adresin açılmasını istiyoruz:


       Resimler hakkında söylenmesi gereken en önemli şey boyutudur. Aşırı veya bilinçsiz kullanımı sayfanızı gerçekten ağırlaştırabilir. Sayfanızın şimşek gibi açılmasını istiyorsanız resim boyutlarını 1-5K arasında tutmaya çalışıp, tüm sayfa artı resimlerin 30K'ye geçmemesine dikkat edin. Bir birine atlayan sayfalarınız varsa aynı resimleri tekrar kullanmaya çalışıp yeni resim sayısını azaltın.
       Resimler içerisinde kullanılan ekstra bazı işaretler zaman içerisinde gereklilik nedeniyle doğmuştur.
       WIDTH=300 HEIGHT=200 Resim boyutları, HTML içinde belirtildiğinde sayfa daha çabuk yüklenir, tarayıcı sayfayı çizmek için gereken resim boyutunu almak için sunucunun yanıtını beklemek zorunda kalmaz.
       ALT="resim yazısı" Alt işareti, resim yokluğunda ve yükleninceye kadar görünen yazı.
       BORDER=sayı kenar kalınlığı, mevcut renk ile istenen kalınlıkta gösterilir.
       VSPACE=Sayı HSPACE=Sayı Resim etrafında dikey ve yatay eksende kullanılacak boşluk.
       ALIGN=TEXTTOP/ABSCENTER/ABSBOTTOM/BOTTOM
       ALIGN=LEFT/CENTER/RIGHT Hizalama işaretleri, gerektiğinde resim ile birlikte kullanılabilir.
       LOWSRC="dusuk_rezolusyon.gif" Asıl resim yükleninceye kadar çabuk yüklenebilen düşük çözünürlüklü resim.
       resim yazısı


       Ses Dosyaları

       Bir Sayfa yüklendiğinde otomatik olarak ses dosyasının çalması nasıl sağlanır?
        WAV
        AU
        MOD
        MIDI
       Aktif Ses Kullanımı:
       Here is a
       OnMouseOver="Play_()">link
        aktif ses


       Tablolar:

       Tablolar artık HTML'nin vazgeçilmez parçalarıdır. Tablolar 
        ile tanımlanır. 
        ile biter. Her satır:   ile başlar  ile biter. Haneler:  ile başlar  ile biter. Başlık kısmı içindedir. Border=0 tablo kenar kalınlığını belirtir.İşte basit bir tablo:

       Başlık
       satır1 Sutun1satır1 Sütün2
       Satır 2 Sutun 1Satır 2 Sütün 2

       Tablo başlık kısmıda 
        içerisinde kullanılabilen seçenekler şu şekilde:
       Border=sayı tablo kenar kalınlığı
       Width=sayı tablo genişliği, piksel olarak
       Width=yüzde tablo genişliği, yüzde olarak bu ikisinden sadece biri kullanılabilir.
       CELLPADDING=sayı Nesne-hücre aralığı
       CELLSPACING=sayı Hücre-Hücre aralığı
       BGCOLOR="#xxxxxx" Tablo Arkaplan Rengi
       BACKGROUND="resim.jpg" Tablo Arkaplan Resmi
       ALIGN=right/left/center Tablo hizalama
       COLS=sayı Sütün sayısı ( #n adet eşit genişlikte sütün, eşit sütün genişlikli tablo)
       Satır    içerisinde kullanılan komutlar:
       ALIGN=CENTER/RIGHT/LEFT yatay hizalama
       VALIGN=TOP/CENTER/BOTTOM/BASELINE dikey hizalama
       BGCOLOR="#xxxxx" Satır Arkaplan rengi
       BACKGROUND="resim.jpg" Satır Arkaplan Resmi
       Hücre  içerisinde HTML elemanlarının kendi komutlarına ilave olarak kullanılabilen komutlar:
       ALIGN=CENTER/RIGHT/LEFT yatay hizalama
       VALIGN=TOP/CENTER/BOTTOM/BASELINE dikey hizalama
       BGCOLOR="#xxxxx" Hücre Arkaplan rengi
       BACKGROUND="resim.jpg" Hücre Arkaplan Resmi
       COLSPAN="2" Birleşen kolon sayısı
       ROWSPAN="2" Birleşen satır sayısı
       İç içe tablo kullanabilirmiyim? Hanelerin içerisinde ikinci bir tablo dahil HTML elemanlarından herhangi biri olabilir.
       Bir sayfada yan yana dört resim yerleştirip, altına adlarını yazmak istiyorum.
       İlk önce, 4 sütün 4 satır bir tablo yaratın. Her tablo satırı   ile başlar 
        ile biter. Haneler ile başlar ile
       biter.


       Resimleri hanelere yani ve arasına yerleştirin. Tablo elemanlarında önemli olan elamanın
       ve arasına gelmemesidir. Yazıyı bir sonraki satırda aynı hanenin altına denk gelecek şekilde yerleştirin.Bir kaç resmi birleştirip tek resimmiş gibi yüklemek istiyorum:

       0 aralıklı bir tablo tanımlar. Hücreler içerisindeki resimler arasında mesafe yoktur.


       Formlar:

       Formlar kullanıcılardan gelen bilgileri standart şekillerde alan sayfanın etkileşimli alanlarıdır. Form kullanmanın e-mail almaya göre bir çok avantajı var. Eğer uygun yazılımlar geliştirirseniz form bilgilerini doğrudan istediğiniz yazılıma yönlenirebilirsiniz. Herhangi bir yazılım kullanmıyorsanız formunuzu ilk örnekteki gibi salt metin olarak e-mail adresinize gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

       Form Elemanları

       Cgi için örnek POST komutu:


       GET komutu nadir kullanıldığından anlatılmayacak.
       Formlarda kullanılan bazı alan seçenekleri:
       Radyo Buton'u tipi:

       Soru1.


       İkinci_Yanıt


       İkinci_Yanıt


       Üçüncü_Yanıt

       Liste tipi soru:

       Soru2       Küçük metin:

       Soru3:       Geniş metin alanı:

       Kutu işaretleme tipi soru

       seçenek1


       seçenek2


       seçenek3


       Gönderme ve Sıfırlama butonları:

       Çerçeveler, Frames

       Çerçeveler veya Frames Netscape Navigator (2.0 üstü) ve Internet Explorer (3.0 üstü) tarafından desteklenen işaretlerdir. Aynı çerçeve içerisinde birden fazla sayfanın açılmasını sağlar. Çerçeve yapısı HTML'ye benzerdir, sadece yerine içerir.
       çerçeve içeren dokümanın hangi dokümanların bileşiminden oluşacağını ve bu dokümanların hangi biçimde yan yana geleceğini tanımlayan basit bir dokümandır. 'den önce herhangi bir işaret olmamalıdır, yoksa tarayıcı tarafından gözardı edilir.
       Örnek bir Frame dokümanı:


       Frame set içerisinde ROWS ve COLS yardımı ile dokümanın yaty mı dikey mi bölüneceği tanımlanır. Yine Frameset içerisinde her bölmeye ayrılan alan piksel veya yüzde olarak tanımlanabilir.
       Yatay bölünen doküman:
       ROWS="row_height_value_list"


       Frame komutu ilave olarak içerideki belgelerin özelliklerini belirler, dikkat ederseniz her pencereye bir isim verildi. Bundan sonra kullanılacak linklerde bu isimlerin kullanımı tıkalndığında istenen belgenin hangi çerçevede açılacağını belirler.
       Aşaığdaki örnekte ilk sütün 150 piksel genişlikte, soldaki çerçevenin adı solframe, sağdaki çerçevenin adı sagframe olarak atandı. Solda açılacak belge solsayfa.htm sağda açılacak belge ise sagsayfa.htm adını taşıyor.
       Frame komutunda kullanılan seçenekler:
       SCROLLING="yes|no|auto"
       NORESIZE
       Çerçevesiz Doküman:
       <a href="main.html">Ana sayfa</a>
       Çerçeveler sonlandırılmak istendiği zaman top seçeneği kullanılmalıdır.
       Çerçeveden Çık Çerçeveden Çık
       Comment Tag, veya Bilgi


        işareti içerisinde yazılanlar sayfa içerisinde görünmez ve sadece view source yapıldığı zaman bilgi verme amacını taşır. Bazı Javascript program parçalarnı eski tarayıcılardan saklamak için yine kullanılır. Eski programa dillerine alışkın olanlar için bu işareti REM ibaresine benzetebiliriz.


       META-işaretler:

       Meta işaretler tarayıcılar, arama motorları ve sayfaya gelebilecek yazılımlara yönelik bilgiler içeren işaretlerdir. Sık kullanılan bir kaç Metaişaretin anlamını açıklamak yeterli olacaktır. Meta işaretler sayfada bölümü içerisine yerleştirlir.
        Turkish Metatag, Sayfanın Türkçe olduğunu ve uluslarası standart ensititüsünün ISO-8859-9 standardına uygun yapıldığını gösterir.
        Generator Meta tag, sayfanın hangi yazılım ile hazırlandığını gösterir.
        Author Meta tag sayfanın hazırlayıcısı olan kişiyi gösterir.
        Content Meta tag Anahtar kelimelerin burada bulunması sadece bu bölüme bakan bazı arama motorlarının işini kolaylaştırır.
        Description Meta tag Bazı arama motorları arama motorunu kullanan kişilere bu bölümü gösterirler.
        Refresh, İtme teknolojisi ile devreye giren bir meta işarettir. Sayfaya gelen kişi herhangi bir işlem yapmasa bile başka bir sayfaya aktarılır.
        Content Base, sayfa içeriğinin bulunduğu URL'yi gösterir.


       Türkçe


       Uluslararsı standartlar ensitütüsü ISO-8859-9'u Türkçe standardı olarak kabul ediyor. IE ve Netscape'de bunu destekleyenlerdendir. Türkçe standartlarına uygunluu denetlemek için önce browserinizin düzgün çalıştığından emin olmanız gerekir. Bunun için http://www.immt.pwr.wroc.pl/export_hp/test/ adresinde Browerinizin ISO-8859-9 karakterlerini düzgün gösterip göstermediğini kontrol edin.
       ISO8859-9 Ansi-Turkish ve Windows-1254 ile neredeyse aynı karakter tablosuna sahip. ASC-II harfleri olduğu yerde çıkmasına rağmen Batı standardı olan ISO-8859-1 'den farklı olarak Türkçe harfler tanımlıdır.
       Ayarlarınız doğru ise hepsinde sorunsuz Türkçe görürsünüz.


       Özet:


       HTML Basit bir işaretleme dilidir ve Hypertext Markup Language kıstaltmasıdır. WEB'de gördüğünüz tüm *.htm ve *.html uzantılı dokümanlar bu şekilde yazılmış.
        ve 
        arasındaki kısım dokümanın ana kısnmını oluşturur.Burada paragraflar  ile başlar biter. Bundan sonra her ikisini yazmiyacağım. bitişler / içerir. yani paragrafın bittiği yerde istenirse 
        konur.Bu şekilde hazırlanmış doküman web'de belli bir adrese konulunca isteyen buna girip içeriğine bakabilir.
       Hala bir çok kişi Browserlerin 3.0 sürümleri kullaniyorlar. Opera kullanlar, Unix, Linux, Mac, OS/2 kullananlar var dünyada.
       İletişimin amacı ziyaretçilere sorun çıkartmak olmamalı.
       Dokümanın bir yerine resim koymak için, öncelikle en iyisi resim ve doküman aynı dizinde olmalılar. Değillerse resimin bulunduğu yer
       dokümana tanıtılmalı. En basit resim ekleme komutu  şeklinde. Bu arada dediğim gibi resim aynı
       dizinde olmalı.
       Size basit bir HTML örneği veriyorum:


       Merhaba       Burada merhaba diye bir yazı ve bir'de resim.gif adında bir resim olacak. Bunu notepad'e kopyalayın ve deneme1.htm adı ile kaydedin. Daha sonra Netscape ile deneme belgesini açın. Resim görünmüyorsa o dizin içerisinde resim.gif adında bir dosya olmadığı içindir. Bunu sağladığınız anda yazı ve resim görünecek.


       Bazı HTML Linkleri: